NTS krever nytt styrevalg i NRS – vil ha gransking av Salmonor-oppkjøp

NTS krever ny ekstraordinær generalforsamling i NRS. Hovedeieren vil velge nytt styre samt utsette og granske Salmonor-transaksjonen.

Nils Martin Williksen er styreleder i NTS.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Det kommer frem i en børsmelding fra NTS, som er største eier med drøyt 68 prosent av aksjene lakseoppdretteren NRS.

NTS er største eier i både NRS og Salmonor, og Salmar har stilt som betingelse for sitt bud på NRS at Salmonor-transaksjonen ikke gjennomføres.

Nylig varslet likevel NRS en milliardemisjon for å gjennomføre kjøpet av Salmonor.

Les også

Avtroppende styremedlem: Oppkjøp mot Salmars vilje kan utløse budplikt på NRS

Stiller flere krav

Nå krever NTS at det velges nytt styre i NRS og at fristen for gjennomføring av transaksjonen forlenges, samt at det vurderes alternative finansieringsløsninger og en gransking av transaksjonen.

I tillegg krever NTS at styret i NRS sitt datterselskap NRS Farming får det samme styret som i morselskapet.

«For NTS ASA er det skuffende å måtte gå til det skritt å be om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA – særlig hensyntatt den eierinteressen NTS ASA har i selskapet», skriver NTS-styreleder Nils Martin Williksen i børsmeldingen.

«Fraværet av en åpen dialog, i kombinasjon med at styremedlemmer på urettmessig grunnlag er blitt utelukket fra behandlingen av saker som er av stor viktighet for selskapet og dets aksjonærer, har gjort at NTS ASA dessverre har måttet gå til dette skrittet», skriver han.

Maktkamp

I NTS har det pågått en innbitt maktkamp, der en Rørvik-basert aksjonærgruppe med over halvparten av aksjene, vil tvinge gjennom et salg til Salmar for 15,1 milliarder.

Williksen er en del av denne gruppen samt laksefamiliene Bondø og Dolmen. Blant de som har kjempet mot salget til Salmar er aksjonærer som Helge Gåsø, Odd Reidar Øie, Harry Bøe og Hans Martin Storø.

Les også

NTS-striden: Øie får ikke medhold fra Børsen

NRS sitt oppkjøp av Salmonor ble opprinnelig innledet av NTS da Frøya-oppdretter Helge Gåsø satt med kontrollen i sistnevnte selskap.

Gåsø har siden blitt stemt ut av styret i både NTS og NRS.

I sistnevnte selskap annonserte imidlertid det avtroppende styret at det går videre med planen om å kjøpe konkurrenten Salmonor, i en transaksjon verdt 8,3 milliarder kroner.

Krever styrevalg og gransking

NTS skriver nå at NRS-styreleder Roald Dolmen og styremedlem Lillian Margrete Bondø ble vurdert som inhabile av resten av styret i behandlingen av den planlagte emisjonen, samt at varamedlemmene ikke har deltatt i styrets behandling etter at de to ble funnet inhabile.

NTS er uenig. Selskapet skriver at det er «forundret over både styrets saksbehandling og beslutning» og at det «derfor sett seg nødt til å foreslå at det velges et nytt styre i Norway Royal Salmon ASA».

Samtidig krevet NTS en gransking av «prosessen knyttet til den planlagte emisjonen».

NTS skriver at det vil «klarlegge de faktiske forhold» samt «eventuelle uregelmessigheter» og «forhold som for øvrig kan skade selskapet eller noen av aksjonærene».

NTS foreslår også at fristen i Salmonor-transaksjonen utsettes til 15. desember, altså etter at Salmars planlagte oppkjøp av NTS er gjennomført.

«Norway Royal Salmon ASA og NRS Farming AS har ikke villet inngå avtale om denne fristutsettelsen, og NTS ASA har derfor fremmet forslag om at styret instrueres om å inngå avtale om dette med NTS ASA og NRS Farming AS», skriver selskapet.

NTS vil også gi instruks til NRS-styret om å vurdere alternativer til den varslede rettede emisjonen, samt at emisjonen ikke gjennomføres før Salmar-tilbudet «er blitt gjennomført eller har bortfalt».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. NTS

Flere artikler

  1. Aksjonærer peker ut ny styreleder i NTS

  2. NTS stemmer mot kapitalinnhenting i Norway Royal Salmon

  3. NRS vil hente to milliarder - Salmar og Gustav Witzøe visste ingenting

  4. Midlertidig NTS-sjef fratrer stillingen på dagen

  5. NRS-styret varsler søksmål mot NTS for kontraktsbrudd