Grønne aksjer stiger bredt: – Ønsker å bli mindre avhengig av russisk energi

En rekke aksjer innen fornybar energi stiger i Europa. Eksperter peker på at det grønne skiftet kan sette fart som følge av invasjonen i Ukraina.

Analytiker Eivind Garvik dekker ren energi og renewables sammen med Fabian Jørgensen i Carnegie.
Publisert:

Slik går et knippe grønne aksjer på Oslo Børs mandag ettermiddag:

  • Nel opp 11,6 prosent
  • Scatec opp 5,9 prosent
  • Quantafuel opp 6 prosent
  • Everfuel opp 8,5 prosent
  • Hydrogenpro opp 7,6 prosent
  • Hexagon Composites opp 7,3 prosent
  • Aker Offshore Wind opp 6,5 prosent
  • Edda Wind opp 6,2 prosent

I København hopper Vestas og Ørsted henholdsvis 14,2 og 8,2 prosent.

En rekke andre fornybaraksjer stiger også andre steder i Europa. Samleindeksen «European Renewable Energy Index» er opp 8,3 prosent. Den siste uken er den opp 20 prosent.

– Det handler vel først og fremst om at europeiske ledere har sagt at de ønsker å akselerere fornybarsatsingen i EU for å bli mindre avhengig av russisk energi-import, Carnegie-analytiker Eivind Garvik.

Politiske endringer

Garvik tror det alltid har vært en ambisjon for EU om å bli mindre avhengig av import av energi fra Russland, men denne konflikten ser ut til å akselerere denne ambisjonen.

– Det er begrenset med muligheter å spille på dette på børsen i Norden, og flere investorer tar et opportunistisk bet på selskaper som kan dra nytte av økt utbygging av fornybar energi.

Les også

Økonomer mener det kan bli rasjonering av gass i Europa

Oppgangen i gasspriser etter invasjonen i Ukraina og politiske endringer i land som Tyskland kan føre til raskere iverksettelse av europeiske planer for fornybar energi, sier Citi-analytiker Martin Wilkie ifølge Bloomberg.

Aktuell kandidat

Først og fremst i Norden er det Vestas Wind Systems og Ørstad som stiger mest. De er blant de mest åpenbare spillerne i fornybarsatsingen. Svenske OX2, som er opp 5 prosent vil også få en åpenbar fordel dersom fornybarsatsingen akselerere, sier Garvik.

– I Norge er det litt vanskeligere. Markedet har i dag sendt opp blant annet Scatec og Nel. Scatec har ingen åpenbar ambisjon om å bygge ut fornybar energi i Europa og har flere solparker i Ukraina, men markedet sender likevel opp aksjen 6 prosent. For Nel sin del kan det bety at flere tror at hydrogen kan akselerere og få en mer betydelig rolle fremover i tid, men når dette vil bli er jeg usikker på. Likevel ser investorene på dette som en aktuell kandidat i fornybarsatsingen.

Garvik sier det også skal nevnes at ting vil ta tid. Selv om det er et ønske om å øke utbygging av grønn energi, så er det fortsatt flere flaskehalser som kan begrense utbyggingstakten. Dette kan være finansiering, overføringskapasitet på strømnettverket mellom mindre og større distanser samt lange tildelingsprosesser. påpeker han.

– Det må investeres masse i Europas nettverk for å kunne være i stand til å ta imot flere store fornybar prosjekter.

Forventer et «strammere» strømmarked

Samtidig er det noen av de «grønne» energiselskapene som faller markant mandag ettermiddag, blant annet finske Fortum og italienske Enel.

Ifølge analytikeren skyldes dette særlig selskapenes eksponering mot gass.

– Du kan se på Fortum i Finland der kursen har rast de siste dagene. Fortum har eiendeler i Russland, og er eksponert mot Nord Stream 2 som går mellom Russland og Tyskland, forteller analytikeren.

Tyskland stanset sertifiseringen av gassrørledningen Nord Stream 2 i forrige uke. Gassrørledningen skal etter planen frakte gass fra Russland til Europa.

– Russland kan også finne på å «nasjonalisere» eiendeler I Russland som tilhører EU og USA registrerte selskaper.

Siden starten av forrige uke har Fortum falt med over 18 prosent på børsen i Helsinki.

– Man kan forvente at dette vil påvirke strømprisene, og det kan nok bli et strammere strømmarked. De høye strømprisene i Norge vil nok derfor vedvare en god stund til.

Les også

Tyskland stanser Nord Stream 2-prosjektet

Les på E24+

Inntjeningen mangedobles: – Investerer tungt i tankaksjer nå

Les også

Equinor kan tape milliarder på russisk exit: – Ingen som tror at de vil få noe penger for det

Publisert:
Gå til e24.no