Bankene melder om stabil etterspørsel etter boliglån

Den stabile trenden ventes å holde seg også utover høsten.

Publisert:

Det viser Norges Banks utlånsundersøkelse.

Sentralbanken spør hvert kvartal de største bankene i det norske markedet om endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt for husholdninger og bedrifter.

Uendret og stabilt er stikkordene for perioden april, mai og juni.

I andre kvartal var etterspørselen etter boliglån om lag uendret sammenlignet med kvartalet før. Forrige gang viste også undersøkelsen at etterspørselen etter boliglån var lite endret i første kvartal.

Bankene venter også at etterspørselen skal holde seg på samme nivå i tredje kvartal.

Fastrentelån hadde uendret etterspørsel i andre kvartal, etter at den gikk noe opp i første kvartal. Bankene venter samtidig en liten økning i tredje kvartal.

Enkelte mer bekymret for økonomien

Det har heller ikke blitt særlig lettere eller vanskeligere å få lån. Bankene melder om at den såkalte kredittpraksisen overfor husholdningene også er mer eller mindre uendret, og at de ikke tror det vil endre seg noe særlig i tredje kvartal.

Samtidig melder enkelt banker om at utsiktene for økonomien ha hatt en noe innstrammende virkning på kredittpraksisen deres.

Utlånsrentene og finansieringskostnadene meldes begge å ha økt, og bankene venter at disse vil øke videre i kvartalet vi er inne i. Utlånsmarginene på boliglån var uendret, og ventes heller ikke å endre seg særlig i perioden fremover.

Rentehevinger

Norges Bank har satt opp styringsrenten flere ganger siden rentehevingene etter pandemien startet i september. Bankene har fulgt etter og satt opp boliglånsrentene.

Renten i Norge ligger nå på 1,25 prosent, etter Norges Banks doble renteheving på 0,5 prosentpoeng i juni. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa da at hun så for seg rentehevinger både i neste uke og på de tre andre rentemøtene som er igjen i år.

Demping av den høye prisveksten har som i mange andre land vært sentralbanken hovedmålet med å øke renten. I Norge ligger inflasjonen på det høyeste siden 1988, og kom inn på 6,8 prosent i juli.

Boligprisene i Norge steg mye i starten av året, men utviklingen har dempet seg utover våren og sommeren. Så langt i 2022 har prisene steget med 7,1 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om