DNB vurderer å klage på stans av Sbanken-oppkjøp

Konkurransetilsynet sier det var tre forslag på bordet, men at det ikke var nok til å fjerne bekymringen for konkurransen.

DNB-sjef Kjerstin Braathen vurderer nå å klage til Konkurranseklagenemnda.
Publisert:

Etter flere runder med Konkurransetilsynet, er DNBs oppkjøp av Sbanken nå stanset.

DNB vurderer nå en mulig klage til Konkurranseklagenemnda på vedtaket.

– Nå er det kort tid siden vi fikk den endelige avgjørelsen. Vi er bare nødt til å gjøre en helhetlig vurdering før vi konkluderer, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen til E24.

«Tilbyder (DNB, journ.anm.) vil gi ytterligere informasjon innen rimelig tid, og har 15 virkedager på å beslutte om Konkurransetilsynets vedtak skal påklages», heter det i meldingen fra DNB.

I april ble det kjent at DNB ville kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner, men i juni varslet Konkurransetilsynet mulig stans av oppkjøpet. Tilsynet har særlig vært bekymret for mulig redusert konkurranse i markedet for fondssparing.

DNB har i flere runder kommet med forslag til tiltak, som har gitt utvidet behandlingstid i tilsynet.

Tirsdag kom endelig avslag fra tilsynet.

Les også

Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken

Mulig kjøper av «visse deler»

– Vi kan ikke gå inn på hvilke tiltak partene har foreslått, det er forretningshemmeligheter. Det kom til tre forslag om tiltak, og vi har vurdert de grundig og vurdert at de ikke i tilstrekkelig grad fjerner vår bekymring for at konkurransen svekkes, sier  konkurransedirektør Lars Sørgard til E24.

Konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Har partene ønsket å selge fondssparingsdelen?

– Jeg kan ikke gå inn på nøyaktig hva som har blitt omtalt, men det har vært snakk om en mulig kjøper av visse deler.

Prosessen videre er at partene har 15 dager å klage på, deretter har Konkurransetilsynet tre uker på å vurdere om klagen skal tas til følge. Dersom klagen tas videre, går dette til Konkurranseklagenemnda som har 60 virkedager på å komme til en avgjørelse.

Det betyr at behandlingstiden på Sbanken-oppkjøpet kan ta opp til et år.

– Det betyr ikke at siste ord blir sagt når Konkurranseklagenemnda har sagt sin avgjørelse. Det er sjeldent, men det er en mulighet å ta det videre til retten.

Publisert: