Industriaktiviteten faller fra høyt nivå: – Norsk industri er i en ganske god periode

Selv om poengene i PMI-undersøkelsen for desember er lavere enn i november, er de mer i tråd med tendensen for året, ifølge seniorøkonom.

Norsk industriaktivitet går noe tilbake i andre halvår av 2021, men det er fremdeles høyt nivå. Her fra Hydros anlegg i Høyanger.
Publisert: Publisert:

Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) falt med 5,9 poeng til 58 poeng i desember, viser undersøkelsen som DNB og forbund for innkjøp og logistikk står for.

– Desember-tallene tyder på at det er en god aktivitetsutvikling i norsk industri, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Tallet er lavere enn i november, men Aamdal beskriver det som «upålitelig». Da var svarandelen halvert, og PMI-tallet var på sitt høyeste siden juli 2017.

Les også

Industriaktiviteten stiger til det høyeste på over 4 år

– Norsk industri er inne i en ganske god periode

Svarandelen i desember er også lav, men Aamdal forklarer at det er vanligere, samt at tallet er i tråd med den underliggende tendensen.

«Desembertallene understøtter en avtagende tendens i PMI siden sommeren. Nivået er likevel høyere enn normalt, og indeksen peker mot videre oppgang i industriaktiviteten ved utgangen av 2021», står det i meldingen.

– Den understøtter bildet av at norsk industri er inne i en ganske god periode, men oppgangen i aktiviteten er ikke like sterk nå som den var tidligere i fjor, sier Aamdal.

Under pandemien har det vært problemer med lang leveringstid og flaskehalser i transporten. Det har ført til at blant annet frykt for varemangel i julehandelen og i november varslet Ikea-eier at prisene settes opp som følge av økte frakt kostnader og høyere råvarepriser.

I desember gikk indeksen for leverandørenes leveringstid tilbake med 2,1 poeng, «fra et svært høyt nivå i november», ifølge meldingen.

Leverandørenes leveringstid endte på 84 poeng i desember. Aamdal sier at mange melder om høyere priser på innsatsvarer, og lang leveringstid.

– Det understøtter bildet vi ser fra andre internasjonale undersøkelser om flaksehalser, og lang leveringstid. Det er noe som kan være med å dempe aktiviteten også her hjemme, sier Aamdal.

Kan tyde på en viss bedring for trelast

Tallene er ikke fordelt på bransjer, men Aamdal sier at de ikke lenger ser de samme problemene for trelast. Tidligere i pandemien økte prisen på trevarer, og bygging av terrasse var 50 prosent dyrere i april i 2021, sammenlignet med året før.

– Der kan det se ut som det er en viss bedring, mens en del plastprodukter er det fremdeles mangel på, forteller Aamdal.

Det nye for denne undersøkelsen er strømprisen, ifølge seniorøkonomen.

– Det gir en kostnadsøkning, men så er spørsmålet hvordan de håndterer det, sier Aamdal.

Denne høsten har strømprisen satt flere rekorder, sist i uken før jul. 21. desember var prisen på 3,95 kroner per kilowattime i gjennomsnitt i Sør-Norge før avgifter og nettleie.

Les også

Optimismen i industrien faller til det svakeste på fem måneder

Produksjon- og sysselsettingsindeksen gikk tilbake med henholdsvis 9,2 poeng og 8,9 poeng. De to indeksene steg med nesten ti poeng måneden før.

Publisert:

Her kan du lese mer om