PGS tapte 492 millioner kroner i tredje kvartal - aksjen rett ned

Seismikkselskapets regnskap fortsetter å tynges av det pressede markedet.

PGS-sjef Rune Pedersen. Selskapet han leder har en markedsverdi på 1,6 milliarder kroner.
Publisert:

Seismikkselskapet legger torsdag morgen frem tallene for årets tredje kvartal:

  • Rapporten viser en segmentomsetning på 132 millioner dollar, og et resultat før skatt på minus 59 millioner dollar.
  • I samme periode i fjor var omsetningen 116 millioner dollar, mens resultatet før skatt da landet på minus 29 millioner dollar.

Årets tall tilsvarer 1,1 milliarder kroner og 492 millioner kroner etter dagens valutakurs.

I årets ni første måneder er resultatet før skatt nå på minus 119 millioner dollar, tilsvarende 992 millioner kroner.

Driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) ble 56 millioner dollar i årets tredje kvartal, ned fra 88 millioner dollar i samme periode i fjor.

PGS-aksjen falt rundt 11 prosent fra start på Oslo Børs, men har etter rundt en halvtimes handel hentet seg inn til en nedgang på 4,9 prosent.

Ordreboken per utgangen av kvartalet var på 241 millioner dollar, tilsvarende en vekst på 50 prosent fra samme periode i fjor. Videre fremgår det at per 13. oktober er skipsbookingen på 13 fartøysmåneder for fjerde kvartal 2021, 7 fartøysmåneder i første kvartal 2022, og 6 fartøysmåneder for andre kvartal 2022.

PGS melder samtidig at det og seismikkselskapet Magseis inngår et strategisk samarbeid for å møte det voksende hybride markedet for havbunnsnodeseismikk (OBN) og tauet streamerseismikk.

Selskapene vil ha et globalt perspektiv med et innledende fokus på Nordsjøen. Avtalen har en løpetid på et år, med opsjoner på å utvide avtalen i opp mot fire år.

– Sannsynlig at en bedring vil komme for sent

PGS-aksjen fikk seg en kraftig knekk på Oslo Børs tidligere i høst, etter at DNB Markets-analytiker Jon Masdal satte et kursmål på en krone, ned fra tidligere fem kroner.

Siden har seismikkaksjen fortsatt noe nedover, og for året den nå ned rundt 28 prosent til en kurs på 3,7 kroner.

«Leteutsiktene forblir utfordrende, og det ser mer og mer sannsynlig ut at en bedring vil komme for sent og utilstrekkelig for at PGS skal unngå enda en restrukturering av balansen, noe som ikke reflekteres i aksjekursen», skrev Masdal.

Meglerhuset ABG Sundal Collier satte tidligere i oktober et PGS-kursmål på fire kroner.

Les på E24+

Investtech-analyse: Kjøp disse aksjene før kvartalstallene slippes

Gjeldstyngede PGS sliter i et kriserammet seismikkmarkedet, preget av stor overkapasitet i markedet og mange båter som står uten arbeid.

Seismikkselskaper, som undersøker grunnen og lager geofysiske data, inngår tidlig i verdikjeden og er et av de lettere områdene å gjøre kutt i for oljeselskapene.

Gjennom fjoråret var selskapet i omfattende forhandlinger med kreditorer, der det til slutt endte med at partene ble enige om å utsette avdrag på et lån på 135 millioner dollar til september 2022.

Vil betale tilbake gjeld

PGS har i høst selv meldt at markedet for multiklientseismikk fortsatt er svært utfordrende, mens markedet for kontraktseismikk er i bedring. Selskapet venter at segmentomsetningen for helåret 2021 vil være høyere enn i 2020, meldes det torsdag.

Videre opplyses det at med forbedret kontantstrøm i tredje kvartal, økt kontantbeholdning, og fortsatt gjeninnhenting av markedet, venter selskapet å være i posisjon til å betale sine gjeldsforfall i 2022 med kontantstrømmen, og refinansiere sine forfall i 2023 og 2024, i tråd med planen da det ble enighet om den reviderte løpetidsprofilen.

– I tredje kvartal ble størstedelen av selskapets fartøykapasitet utnyttet på proprietært kontraktsarbeid hovedsakelig i Nordvest-Europa og Vest-Afrika, og vi opplevde en sekvensiell rateforbedring, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i en kommentar.

Videre fremgår det at selskapet venter at salget fra multiklientbiblioteket vil bedres fremover, inklusive en sesongmessig økning i fjerde kvartal.

For selskapets fartøyer opplever PGS sesongmessig lavere aktivitetsnivå og noe «stand by time» etter avslutningen av innhentingssesongen nord i Atlanterhavet. Det legges imidlertid til at det er et sunt volum av «contract sales leads» og aktive anbud i markedet.

– Vi forventer at det positive innhentingsmarkedssentimentet fra de seneste kvartalene vil forlenges inn i neste år, og vi ser allerede sterk etterspørsel etter ny innhenting i andre kvartal og tredje kvartal 2022, sier konsernsjefen.

Videre venter PGS nå om lag 125 millioner dollar i multiklientinvesteringer i 2021, nedjustert fra tidligere rundt 150 millioner dollar, og at rundt 35 prosent av den aktive 3D-flåtekapasiteten vil brukes til multiklientinnhenting i 2021, nedjustert fra den tidligere forventningen på om lag 45 prosent.

Les også

Yara-sjefen bekymret: – Kan gå fra en energikrise til en matkrise

Publisert: