I disse Aker-virksomhetene er usikkerheten størst

Mye er gjort, men Aker-sjef Øyvind Eriksen vil ikke erklære tiden for nedbemanning i oljeservice for over.

KAN BLI FLERE KUTT: Aker-sjefen trekker frem Solutions subseadivisjon som en av de mest utsatte virksomhetene for ytterligere kutt.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix
 • Johann D. Sundberg
Publisert:,

Aker-konsernets oljeserviceselskapet Akastor, Aker Solutions og Kværner har vært gjennom tøffe tak etter oljeprisfallet i 2014.

Flere tusen stillinger er kuttet.

Og det er ikke sikkert vi har hørt om den siste nedbemanningen ennå.

– Er tiden med nedbemanning over?

– Det er dessverre for tidlig å svare bekreftende på det. Det er fortsatt mye ugjort i leverandørindustrien generelt og i våre selskaper spesielt. Samtidig gjør vi vårt ytterste for å vinne nye kontrakter som kan sikrer aktivitet og sysselsetting. Men det er for tidlig å si at ytterligere nedbemanning ikke kan komme, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til E24.

– Hvilke deler er mest utsatt?

– Det kommer litt an på tidshorisonten. For 2017 er det Aker Solutions' subseavirksomhet og Akastors boreutstyrsvirksomhet (selskapet MHWirth, journ.anm.) de to største usikkerhetsmomentene, sier Eriksen.

Les også

Aker Solutions ser lyset i enden av tunnelen: Men inntektene vil fortsette å falle

Eid sammen med staten

Aker kontrollerer de tre selskapene gjennom selskapet Aker Kværner Holding som igjen kontrollerer 40 prosent av aksjene i Akastor, Aker Solutions og Kværner.

Det omdiskuterte delstatlige sameierskapet ble til i 2007 og partene er forpliktet til å sitte med aksjene frem til neste år.

– Hva skjer da?

– Ingen ting, svarer Eriksen på sitt sedvanlige advokatvis for han redegjør:

– Det er en såkalt lockup på Røkkes eierandel i Aker som utløper, men så vidt meg bekjent har ikke vår hovedeier noen tanker om å redusere sin eierandel i Aker.

– Det andre som skjer er at forbudet mot å selge eierandeler i Akastor, Kværner og Aker Solutions opphører, sier han før han selv velger å svare på hva det innebærer.

– Skulle en av aksjonærene i Aker Kværner Holding ønske å selge, har den andre aksjonæren en forkjøpsrett, men ingen plikt.

– Men fortsatt er det slik at staten og Aker må være enige om eierstrukturen dersom Aker Solutions, Akastor og Kværner skal endres. Utløpet har således ingen praktisk betydning, sier Eriksen.

– Er det aktuelt å kjøpe ut statens aksjer?

– Det er per i dag ikke noe tema.

– Er det aktuelt for dere å selge?

– Vi har ingen planer i dag om å selge vår eierandel i Aker Kværner Holding. Men samtidig følger vi kontinuerlig med på konsolideringen av leverandørindustrien. Så spørsmålet om selskapet skal fortsette som i dag, eller vokse sammen med andre, er en del av vurderingene hos oss.

– Uten å indikere at det kommer endringer med det første så vil Aker fortsatt være åpen for gode industrielle løsninger og endringer, dersom det styrker selskapene selv og er mer verdiskapende for aksjonærene, sier han.

Les også

MHWirth-nedbemanning i alle årstider: – Folk begynner å bli resignerte

Det store statsregnskapet

– Har samarbeidsavtalen med staten vært god for Aker?

– Aker Kværner Holding har gitt stabilitet og forutsigbarhet i krevende tider for leverandørindustrien. For Aker Solutions, Kværner og Akastor har det vært flere fordeler enn ulemper fordi avtalen har vært egnet til å inngi tillit, begynner Eriksen.

– Kapitalmarkedet har satt mindre pris på Aker Kværner Holding fordi det innebærer en innlåsing av den største aksjeposten som er vanskelig å forene med et ønske om likviditet og fri omsetning av aksjer, legger han til før han oppsummerer:

– Her, som ellers i livet, er det noen fordeler og noen ulemper, men i det store bildet så har vi sammen med staten klart å gjennomføre store endringer i bedriftene. Så når regnskapet skal gjøres opp for Aker Kværner Holding, så har samarbeidet ikke begrenset den industrielle utviklingen, sier Eriksen.

Les også

Akastor-selskap fra 4.500 til under 2.000 ansatte på to år

Les også

Oljeprisfall utfordrer Røkkes Aker

Les også

Flytter Sverdrup-jobb fra Dubai til Norge - skaper 200 nye årsverk

Her kan du lese mer om

 1. Aker
 2. Aker Solutions
 3. Akastor
 4. Kværner
 5. Kjell Inge Røkke

Flere artikler

 1. Nå er Aker store nok til å sluke Lundin

 2. Berg-og-dal-bane for Aker Solutions-aksjen

 3. Røkke får 900 mill. i utbytte fra Aker

 4. Annonsørinnhold

 5. Aker-sjefen tror ikke oljeuroen forsinker oppturen: – Ingenting som tyder på det

 6. Betalt innhold

  Finansavisen: Aker Solutions blir solgt ut av landet