Så mye tjente Oljefondet

Oljefondet fikk en avkastning på 2,6 prosent i andre kvartal, og endte kvartalet på over 8.000 milliarder kroner. Siden da har hundrevis av milliarder fordunstet.

FERSKE TALL: Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management legger tirsdag frem kvartalstall for Oljefondet.

Foto: Terje Bringedal VG
Publisert:,

Oljefondets avkastning i andre kvartal ble på 2,6 prosent.

Det tilsvarer 202 milliarder kroner.

I årets første kvartal leverte fondet til sammenligning en avkastning på 3,8 prosent, eller 297 milliarder kroner.

– Særlig aksjemarkedene har levert svært godt hittil i år, og fondets avkastning har vært 6,5 prosent i årets to første kvartaler. Det tilsvarer en avkastning på 499 milliarder kroner, sier nestsjef Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Det er det beste halvårsresultatet i fondets historie, målt i kroner.

– Vi kan ikke forvente en slik avkastning fremover. Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet har blitt så stort, sier Grande

Kronen styrket seg mot de store valutaene gjennom andre kvartal, noe som isolert sett senket fondets verdi med 32 milliarder kroner i kvartalet, ifølge NBIM.

I tillegg tok regjeringen ut 16 milliarder kroner av fondet.

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 3,4 prosent i kvartalet, mens rentepapirer gjorde det noe svakere. Eiendom, som fortsatt utgjør en liten del av fondet, fikk også noe svakere avkastning enn aksjeinvesteringene.

Fondet var verdt 8.020 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, opp fra 7.867 milliarder ved utgangen av kvartalet før.

Les også

I sommer har Oljefondet blitt 479 milliarder mindre verdt

Redusert verdi

I starten av tredje kvartal har fondets verdi derimot falt, etter å ha nådd rekordhøyder i løpet av andre kvartal.

Det var i april at fondets verdi passerte 8.000 milliarder kroner, og i juni var fondets verdi en stund oppe i nær 8.200 milliarder kroner, ifølge telleverket på fondets nettsider. I skrivende stund har fondet falt til rundt 7.700 milliarder.

Les mer: I sommer har oljefondet blitt 479 milliarder mindre verdt

En sterkere krone mot dollaren har bidratt til å senke verdien av fondet med flere hundre milliarder kroner, noe som understreker hvor viktig valutakursene er blitt for den gigantiske norske sparegrisen.

Aktivaklasse2. kvartal1. kvartal
Aksjer3,45,5
Rentepapirer1,10,8
Unotert eiendom2,10,6

Disse gjorde det best

I aksjemarkedet er det særlig helse- og industriaksjer som gjorde det bra, mens olje- og gassaksjer gjorde det dårlig, ifølge kvartalsrapporten.

De enkeltaksjene som gjorde det best i kvartalet var matvaregiganten Nestlé, som er fondets nest største aksjepost, samt teknologiselskapet Tencent Holding Ltd og helseselskapet Novartis.

De enkeltaksjene som gjorde det dårligst var industriselskapet General Electric, telekomselskapet AT&T og teknologiselskapet IBM, ifølge NBIM.

Ved utgangen av andre kvartal var fondet investert med 65,1 prosent i aksjer (64,6 prosent i kvartalet før), 32,4 prosent i rentepapirer (32,9) og 2,5 prosent i unotert eiendom (2,5).

Les mer: Kan bli skilsmisse i Norges Bank: Dette skjer med Oljefondet

Les også

Kan bli skilsmisse i Norges Bank: Dette skjer med Oljefondet

Født i 1996

Den 30. mai 1996 gjorde finansminister Sigbjørn Johnsen det første innskuddet i Oljefondet, på 1.981.128.502 kroner og 16 øre.

Siden da er fondet blitt bygget opp ved hjelp av godt over 3.000 milliarder kroner i innskudd fra regjeringen, og omtrent det samme i avkastning på fondets investeringer i utlandet. I tillegg har fondets verdi målt i kroner økt kraftig fordi kronen har svekket seg mot utenlandske valutaer.

Nær to tredjedeler av fondets avkastning har kommet de siste fem årene. Fra 1996 til 2012 hadde fondet en samlet avkastning på 1.107 milliarder kroner, mens det ved utgangen av 2016 hadde en samlet avkastning på 3.123 milliarder.

Årsaken er stigende globale aksjekurser.

Fondets prestasjoner måles opp mot avkastningen i en indeks som er fastsatt av Finansdepartementet, basert på indekser fra FTSE-gruppen og Bloomberg Barclays Indices.

Når fondet har bedre avkastning enn Finansdepartementets indeks, kalles dette «meravkastning».

Fondets avkastning var 0,3 prosent høyere i andre kvartal enn Finansdepartementets indeks, ifølge NBIM.

Les mer: Vurderer ikke-noterte aksjer: Kan øke fondets kostnader