Laveste kroneappetitt siden finanskrisen

Den voldsomme kronesvekkelsen de siste månedene kan delvis forklares av svært lav interesse for kronen, mener Nordea-analytiker.

LAV OMSETNING: Interessen for valutaparet EURNOK har ikke vært like lav siden finanskrisen.

Foto: NTB Scanpix / Nordea
  • Steinar Rostad Breivik
Publisert: Publisert:

– Det er lav omsetning i kronemarkedet nå, også sammenlignet med hvordan det var for bare noen måneder siden, sier sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

Han viser til at antallet handler med valutaparet EURNOK på markedsplassen Reuter Matching for tiden ligger på rundt 900 i snitt hver dag. Det er 40 til 50 prosent lavere enn det pleier å være, og lavest siden finanskrisen.

Det lave volumet kan bidra til å forklare den kraftige kronesvekkelsen de siste månedene, som har overrasket analytikere.

Mange har ventet på at kronen skulle styrke seg etter hvert som optimismen og aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp etter oljeprisfallet. Men de siste månedene har kronen gått i motsatt retning.

Lav likviditet gjør kursen sensitiv for utslag når for eksempel oljeprisen faller.

– Nå skal det svært lite til, sier Eek-Nielsen.

– Sånn sett ligner det på finanskrisen. I julen 2008 var det få omsetninger, og da gikk kursen veldig mye. Den gang dreide det seg riktignok ikke om marginale impulser, men børsras over hele verden, men så ble også kursutslagene enorme, legger han til.

Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea

Foto: Eivind Griffith Brænde VG

Én euro koster onsdag ettermiddag 9,42 norske kroner. Mot slutten av februar var kursen 8,80.

– Usikre på bildet

Ifølge Nordea-analytikerne kan den lave interessen for den norske kronen ha sammenheng med usikkerhet om veien videre for norsk økonomi.

– På den ene siden går det bedre i norsk økonomi, arbeidsledigheten er på vei ned og optimismen på vei opp. På den andre siden er det lav inflasjon. Summen er at vi beholder renten uendret, sier Eek-Nielsen.

– Det matcher ikke helt utgangspunktet i begynnelsen av året. Nå skulle det vært sannsynlig at renten skulle opp, ikke ned. Jeg tror man er litt usikre på hvordan bildet ser ut fremover.

SAMME NIVÅ SOM 2009: Omsetningen av valutaparet EURNOK ligger omtrent på nivå med finanskrisen, ifølge markedsplassen Reuter Matching.

Foto: Nordea

Nordeas modeller viser at oljeprisen kan forklare 94 prosent av bevegelsene til valutaparet EURNOK de siste 20 dagene.

Samtidig har utslagene på lav oljepris blitt større den siste tiden, noe analytikeren mener er merkelig ettersom den norske økonomien har blitt mindre avhengig av oljeinvesteringer enn den var tidligere.

Les også

Årsverste for oljen gir årsverste for kronen

I en analyse skriver Eek-Nielsen at dette delvis kan bero på en misforståelse.

«De eneste kortsiktige konsekvensene av lavere inntekt fra oljesalg er et mindre oljefond. Den viktig sammenhengen mellom oljepris og Norge går gjennom oljeinvesteringene som nå utgjør 6 prosent av økonomien, sammenlignet med 9 prosent før oljekrisen», skriver han.

Rentemøtet kan lokke spekulantene tilbake

Analytikere har tidligere pekt på at en stigende oljepris kan lokke spekulantene tilbake til kronen.

I forrige uke falt oljeprisen under 50-dollarstreken til det laveste nivået på fem måneder.

– Oljeprisen har blitt viktigere enn på lenge. Det er den dette henger på, uttalte valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24 den gang.

– For at man skal få de store bevegelsene i kronekursen, må man ha med spekulantene. Det er spekulantene som gir de store skiftene. Nå er det nesten bare oljeprisen som kan bidra til at spekulantene kan komme på banen, sa han.

Les også

Svak krone kan gi rekorddyr Europa-ferie

Ifølge Eek-Nielsen kan enkelte hendelser de neste månedene fungere som katalysatorer som kan lokke spekulantene tilbake.

– Det kan være bekreftelser på at ting går bra, for eksempel at inflasjonen kommer opp for mai. Det kan også være rentemøtet i juni. Her vil ikke renten røres, men man kan få en tolkning av hvor viktig kronekurssvekkelsen har vært. Det er entydig rentepositivt på kort sikt. Spørsmålet er hva det har å bety på lengre sikt.

Han legger til at også Opec-møtet mot slutten av måneden kan ha betydning.

Spekulantene, aktørene som er i markedet for å tjene penger, bygget opp store posisjoner i slutten av fjoråret og i starten av 2017.

I oktober viste tall fra meglerhuset Nordea Markets at appetitten blant spekulantene ikke hadde vært større siden 2012.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Kronekurs

Flere artikler

  1. Fortsatt «ekstremt svak», men: Nå øker appetitten på norske kroner

  2. Analytiker: Nå kan kronerushet komme

  3. Kraftig kronesvekkelse: – Vanskelig å forklare

  4. Tror boligprisfrykt senker kronen

  5. Valutaspekulanter snuser på kronen igjen