SAS tapte over 1 milliard

Underskuddet er langt høyere enn ventet.

SLITER: - De høye drivstoffprisene er en stor utfordring for hele flybransjen, og også for SAS er det under de rådende markedsforholdene vanskelig å fullt ut kompensere for denne kostnadsøkningen, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

JANERIK HENRIKSSON
Publisert:,

AksjeLongname: SAS ABTicker: SAS NOKMarked: OSEOrganiasonsnummber: 556606-8499TSID:Trade time: 2012-05-02 17:30:00Last: 6.9Close: 6.96Periode: 7days

At flyselskapet SAS kjemper for å oppnå lønnsomhet er ingen nyhet.

Men i årets tre første måneder - et vanligvis sesongmessig svakt kvartal for flyselskapene - har den skandinaviske kjempen tapt dobbelt så mye som markedsanalytikerne hadde sett for seg.

Selskap har økt omsetningen og oppnådd vekst i antall passasjerer. Men kostnadene har løpt løpsk.

SAS rapporterte et resultat før skatt på minus 1.132 millioner svenske kroner for første kvartal 2012, som var omtrent dobbelt så stort som underskuddet var i samme periode året tidligere, da det endte med minus 558 millioner kroner.

Ifølge SIX Estimates var SAS ventet å få et resultat før skatt på 696 millioner svenske kroner i minus kvartalet. I tilsvarende kvartal året før var resultatet før skatt minus 558 millioner kroner.

- Første kvartal er dårligere enn vi hadde regnet med. SAS sliter i motbakke, sier analytiker Finn Bjarke Petersen i Nordea til E24.

- Slik jeg leser guidingen er det ikke en rapport som skaper positive forventninger, legger han til.

Analytikeren tror SAS går en krevende tid i møte fremover.

Kostnadene til værs
Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS erkjenner den vanskelige posisjonen.

- Den negative utviklingen skyldes kraftig økende priser på drivstoff, et usikkert økonomisk klima, samt at resultateffektene fra 4Excellence slår igjennom første senere i år, skriver konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

SAS hadde en omsetning på 9.591 millioner svenske kroner iførste kvartal, som var en økning fra 9.313 millioner kroner. SAS var ventet å ha en omsetning på 9.551 millioner.

Selskapet leverte et driftsresultat på minus 867 millioner svenske kroner, som var en forverring fra et driftsunderskudd på 408 millioner kroner. Også her svakere enn ventet, analytikeren hadde sett for seg minus 517 millioner.

- De høye drivstoffprisene er en stor utfordring for hele flybransjen, og også for SAS er det under de rådende markedsforholdene vanskelig å fullt ut kompensere for denne kostnadsøkningen, fortsetter konsernsjefen.

For SAS økte drivstoffutgiftene med 350 millioner svenske kroner, i årets tre første måneder. Totalt hadde selskapet en kostnad til flydrivstoff på 2.080 millioner svenske kroner.

Gir ingen økonomiske prognoser

Når det gjelder utviklingen de neste månedene, anslår SAS en passasjervekst på 5 til 7 prosent i 2012.

Selskapets kapasitet (ASK) ventes å vokse rundt 5 prosent, noe som er på linje med markedet generelt. SAS venter et fortsatt press på yielden og RASK i 2012. Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2012, ifølge SIX News.

SAS skriver i kvartalsrapporten for første kvartal 2012 at det er vanskelig å guide utviklingen for selskapet i 2012 grunnet den globale økonomiske utviklingen. Drivstoffprisene og økt kapasitet i markedet gir ytterligere utfordringer.

Som følge av usikkerheten i den økonomiske utvikling, høye drivstoffpriser og en tøff konkurranse vil ikke SAS komme med noen lønnsomhetsprognose for helåret 2012.

LES OGSÅ:

Her kan du lese mer om