Oljefondet foretrekker dollar, euro og pund: Ekspertene fraråder grepet

I fjor foreslo Oljefondet å begrense seg til å eie statsgjeld i dollar, euro og pund. En ekspertgruppe mener at fondet bør fortsette å spre risikoen.

FRARÅDER VALUTA-GREP: En ekspertgruppe fraråder Oljefondet å eie statsgjeld i bare dollar, euro og pund, men anbefaler å fortsette å spre risikoen som i dag. Dette bildet er fra en stortingshøring om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Fra venstre: NBIM-direktør Yngve Slyngstad, sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Siv Jensen (Frp).
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

I fjor satte regjeringen i gang et arbeid for å gå gjennom Oljefondets referanseindeks for obligasjoner.

Bakgrunnen var at fondet skulle øke sin aksjeandel fra 62,5 prosent til 70 prosent, noe som betyr at andelen obligasjoner vil bli redusert.

Regjeringen ba derfor Norges Bank om å vurdere hvilke følger dette burde få for Oljefondets eierskap i rentepapirer verden rundt, inkludert om den geografiske spredningen av eierskapet burde endres.

Etter å ha tenkt på saken, foreslo Norges Bank i fjor at fondet burde begrense sine beholdninger av obligasjoner til noen få valutaer, nemlig dollar, euro og pund, mens det i dag eier obligasjoner i mange valutaer.

Banken hevdet blant annet at det ikke var så mye gevinst å hente ved å spre seg på mange ulike valutaer som tidligere antatt.

Les mer: Foretrekker statsgjeld i dollar, euro og pund: Oljefondet vil droppe valutaer

Hvis fondet hadde fordelt sine beholdninger av obligasjoner på bare dollar, euro og pund ville det hatt en eksponering på 54 prosent i dollargjeld, 38 prosent i eurogjeld og 8 prosent i pund, ifølge et brev til Finansdepartementet i 2017.

Det ville trolig ha ført til at fondet ville ha redusert sin beholdning på 186 milliarder kroner i japanske statsobligasjoner, 40 milliarder kroner i meksikansk statsgjeld og 40 milliarder i sørkoreansk statsgjeld.

Les også

Foretrekker statsgjeld i dollar, euro og pund: Oljefondet vil droppe valutaer

Vil spre obligasjonene bredt

Men regjeringens eksperter fraråder fondet å bare eie statsgjeld i dollar, euro og pund, ifølge en fersk rapport fra ekspertgruppen som regjeringen satte ned i mars i år.

Det er professorene Ralph Koijen ved Booth School of Business, University of Chicago og Jules van Binsbergen ved Wharton School, University of Pennsylvania som har utarbeidet en rapport om Oljefondets rammeverk for obligasjonsinvesteringer.

«Vi anbefaler en referanse som er bredt diversifisert over ulike geografier og ulike rentesegmenter for å minimere risikoen og maksimere investeringskapasiteten», skriver professorene.

– Spesielt i rentemarkeder kan volatilitet og korrelasjoner endre seg raskt, og viktigst av alt, på måter som er vanskelig å forutse kun basert på historiske data, skriver de.

Professorene anbefaler Oljefondet å eie en portefølje som dekker de viktigste segmentene innen rentepapirer, og peker spesielt på disse områdene:

 • statsobligasjoner (treasuries)
 • inflasjonsjusterte obligasjoner (inflation-linked bonds)
 • selskapsobligasjoner
 • pantsikrede obligasjoner (covered bonds)

Ingen nye valutaer

I mellomtiden setter regjeringen fondets renteportefølje på pause.

Finansdepartementet skriver i en melding at Oljefondet ikke skal legge til nye valutaer før Stortinget har bestemt hvordan indeksen skal være sammensatt.

– Med bakgrunn i de pågående vurderingene tas det ikke inn nye valutaer i fondets obligasjonsindeks før det er tatt en beslutning om sammensetningen av denne, skriver departementet i meldingen.

Regjeringen tar sikte på å legge frem sine vurderinger av fondets obligasjonsindeks i neste utgave av den årlige stortingsmeldingen om fondet, som legges frem til våren.

Kina får større vekt

Oljefondet investerer i rentepapirer basert på indekser fra Bloomberg. Disse består av en andel statsobligasjoner på 70 prosent og en andel selskapsobligasjoner på 30 prosent.

Neste år skal Bloomberg gjøre endringer slik at Kina kommer med i indeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.

Det betyr ifølge ekspertgruppen at fondet vil måtte kjøpe seg betydelig opp i kinesiske obligasjoner, hvis det ikke gjøres noen grep.

Årsaken er at Oljefondet vekter sine obligasjonsinvesteringer etter de ulike landenes brutto nasjonalprodukt. USA har verdens største nominelle BNP på 19.000 milliarder dollar, fulgt av Kina med 12.000 milliarder dollar.

«Fondet har historisk sett håndtert bekymringene for konsentrasjon ved å bruke BNP-vekter i sin portefølje av statsgjeld. Mens denne metoden kanskje har vært effektiv gitt fordelingen av BNP før og nå, kan dette endres fremover», skriver ekspertgruppen.

«Bloomberg kunngjorde i mars 2018 at Kina vil bli inkludert i Bloomberg Barclays Global Aggregate Index fra neste år, noe som ville gjøre det til den nest største posisjonen i referanseindeksen hvis ingen andre justeringer gjøres», skriver ekspertene.

Eier mindre kinesisk statsgjeld

Fondet har redusert sine beholdninger av kinesiske statsobligasjoner de siste årene, til under fem milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, og vil måtte kjøpe seg betydelig opp for å havne på nivå med fondets største poster.

Oljefondets største beholdninger av rentepapirer var på 666 milliarder kroner i amerikanske statsobligasjoner, 186 milliarder i japanske statsobligasjoner og 104 milliarder i tyske statsobligasjoner ved utgangen av tredje kvartal i år.

Ekspertgruppen påpeker at en høy konsentrasjon av rentepapirer i enkelte land kan by på risiko, og foreslår måter å begrense denne risikoen på.

«Fra et risikomålings- og forvaltningsperspektiv er dette en stor utfordring og kanskje mer utfordrende for rentemarkeder, ettersom vi har sett en nedgang i rentene i nesten fire tiår, og veien fremover er usikker», skriver ekspertgruppen.

Ekspertene foreslår blant annet verktøy for å måle risikoen knyttet til lands statsgjeld basert på landets vekt i markedsporteføljen, varigheten på landets statsgjeld og scenarioer for uheldige renteendringer basert på historiske data.

«I tillegg til å bruke historiske data anbefaler vi ekstra scenarioanalyser og stresstesting som et ekstra verktøy for å kaste lys på de potensielle risikoene i den eksisterende porteføljen», skriver ekspertene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Rente

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Kommentar: Oljefondet har et I-landsproblem

 2. Minusrente-rekord for Oljefondet

 3. Regjeringens melding om Oljefondet: Dette vil Siv gjøre

 4. Betalt innhold

  – Et godt alternativ til å ha pengene i banken

 5. Kredittstrateg: Global rentekollaps smitter over til norske bedrifter