Equinor tar i bruk sensorer på Castberg-feltet: Skal få ut mest mulig olje

Equinor hyrer Alcatel til å installere tusenvis av sensorer på havbunnen og hente ut mest mulig olje fra Johan Castberg-feltet, akkurat som på Sverdrup-feltet.

ØKT UTVINNING: Tusenvis av sensorer og hundrevis av kilometer med seismiske kabler på havbunnen skal gi Equinor bedre kontroll med reservoaret på Johan Castberg-feltet i Barentshavet, noe som skal øke utvinningsraten. Nå har Equinor hyret Alcatel Submarine Networks til å gjøre jobben, etter tidligere å ha gitt selskapet tilsvarende oppdrag på Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Foto: Equinor
Publisert:,

Equinor har store ambisjoner om å øke utvinningsgraden på nye utbygginger – det vil si at enda mer av oljen i bakken skal hentes ut enn på tidligere utbygginger.

Nå tar selskapet nok en gang i bruk norskutviklet teknologi til dette formålet, og hyrer inn Alcatel Submarine Networks også på Johan Castberg-feltet.

Det kommer frem i en melding fra Equinor fredag.

Alcatel fikk tidligere i år en kontrakt på å overvåke gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, med opsjon på tilsvarende jobb på den kommende utbyggingen i Barentshavet.

Nå har Equinor utøvet denne opsjonen, og prosjektledelsen for overvåkingen vil være delt mellom de to feltene, for å spare penger.

Selskapet skal overvåke reservoaret på Castberg-feltet til enhver tid, såkalt permanent reservoarmonitorering, eller PRM. Det gir informasjon som kan brukes til å få ut mer av oljen.

– PRM er en sentral del i digitaliseringsstrategien for Johan Castberg, og vil være et viktig verktøy for å øke utvinningsgraden fra Johan Castberg, sier Equinors direktør for Johan Castberg-prosjektet, Knut Gjertsen.

Les mer: Installerer tusenvis av sensorer på havbunnen: Slik skal Statoil tømme Sverdrup

Les også

Installerer tusenvis av sensorer på havbunnen: Slik skal Statoil tømme Sverdrup

Gir nordnorsk aktivitet

Alcatel har tildelt Nexans Norway AS jobben med å levere subsea-kabler, og disse skal bygges ved deres fabrikk I Rognan. Dette blir ifølge Equinor en viktig kontrakt for nordnorsk leverandørindustri.

– Om lag 30 personer på Nexans Rognan vil bli involvert i Johan Castberg-prosjektet over en 4-6 måneders periode, sier Karl Peter Johansen, fabrikksjef på Nexans Rognan, i en melding fra Nexans.

– Vi vil også trekke på vårt nettverk av cirka 50 godkjente lokale og regionale leverandører av produkter og tjenester til fabrikken. Johan Castberg PRM-prosjektet vil derfor gi positive ringvirkninger til en rekke selskaper i Salten-regionen i Nordland, sier han.

Nexans skal levere kablene innen første kvartal 2021.

3.700 sensorer på havbunnen

– Mer enn 200 kilometer med fiberoptiske seismiske kabler og 3700 sensorer skal legges på havbunnen på Johan Castberg-feltet, sier Benedicte Nordang, Equinors leder for subsea på Johan Castberg.

– Kablene vil begynne å levere data før feltets oppstart i 2022, noe som vil gi et utgangspunkt og informasjon om reservoarene før produksjonen starter. Dette vil gi økt presisjon i brønnplasseringer og hjelpe med å «styre» produksjon og injeksjon. Dette er viktig for å øke utvinningsgraden, sier hun.

Les mer: Slik jobber Equinor med digitalisering: Skal spare milliarder med ny teknologi

Les også

Slik jobber Equinor med digitalisering: Skal spare milliarder med ny teknologi

Høy utvinningsgrad

Ifølge Equinor selv er utvinningsgraden på norsk sokkel, altså hvor mye av oljen i bakken som hentes ut, i verdenstoppen.

Selskapet forventer at det i gjennomsnitt får ut 50 prosent av oljen i bakken for felt som er i produksjon og godkjent for utbygging per i dag. For oljefeltene har selskapet en ambisjon om å få ut 60 prosent.

Snittet på norsk sokkel er en utvinningsgrad på 46 prosent, ifølge Oljedirektoratet, som i fjor tok til orde for at selskapene skulle ta i bruk ny teknologi for å få opp mest mulig av de gjenværende ressursene på sokkelen.

Johan Castberg-feltet skal etter planen starte opp i 2022, og de utvinnbare ressursene er anslått til mellom 450 millioner og 650 millioner fat.

Equinor er operatør for prosjektet og har 50 prosent eierskap, mens Eni Norge har 30 prosent og statens forvalterselskap Petoro har 20 prosent.

Les mer: Oljetoppene frykter for sokkelens fremtid: – Bekymret for 2020-tallet

Her kan du lese mer om