Forskningsmillioner til PCI Biotech

Skal brukes til teknologitesting.

BEKJEMPER KREFT: PCI Biotech som har utviklet et medikament som pasienter, som har kreft, kan bruke for å få mer utbytte av lysbehandling. Her behandler kirurg Waseem Jerjes en pasient hvor det norske legemiddelet er tatt i bruk.
Publisert: Publisert:

PCI Biotech melder i dag at selskapet har blitt innvilget 10,85 millioner kroner i et BIA-tilskudd (Brukerstyrt InnovasjonsArena) fra Norges Forskningsråd til prosjektet «Immunologiske effekter av fotokjemisk internalisering - lokal behandling mot kreft med spredning».

Prosjektet har som mål å dokumentere at PCI Biotechs teknologi - fotokjemisk internalisering (PCI) - utløser immunologiske mekanismer ved kreftbehandling, og å utvikle et behandlingsregime for optimal utnyttelse av slike mekanismer.

- Vi er svært glade for dette tilskuddet. Vi vet at det i år har vært mange søkere, og det at Forskningsrådet har plukket oss ut som ett av selskapene som får støtte viser at vi har et godt og spennende prosjekt, som med gode resultater vil kunne få stor betydning for potensialet for bruk av PCI i behandling av kreft, uttaler administrerende direktør Per Walday i PCI Biotech i en børsmelding.

Prosjektet vil starte i tredje 2011. Tilskuddet dekker opp til 35 prosent av prosjektkostnadene.

Prosjektet vil bli implementert i selskapets eksisterende planer, og vil ikke vesentlig påvirke driftsresultatet. Tildelingen er gitt under forutsetning om endelige kontraktsforhandlinger.

Publisert: