Stabilt i GC Rieber Shipping

Lange kontrakter sikrer god inntjening i spesialrederiet.

Ernest Shackleton tilhører flåten i GC Rieber-konsernet.

GC Rieber Shipping
 • Even Landre
Publisert:,

Tredje kvartal ble solid for rederiet som driver innen subsea, seismikk og forskning.

GC Rieber Shipping

OSE

RISH

hadde i tredje kvartal driftsinntekter på 141,7 millioner kroner, ned fra 190,9 millioner i samme periode i fjor, Driftsresultatet endte på 23,5 millioner kroner, opp fra 19,1 millioner i samme periode i fjor.

Overskudd
Selskapet forklarer i rapporten at både driftsinntekter og EBITDA er påvirket av bortfall av inntekter og inntjening fra Technocean og Scan Mudring som fra og med februar 2010 er rapportert som tilknyttede selskaper, samt bortfall av inntjening fra "Polar Queen", som ble solgt til Acergy i juni 2010. Inntjening fra skipet "Greatship Maya", som var operasjonell fra februar 2010, drar i positiv retning.

Resultatet før skatt endte på 4 millioner kroner, mot et underskudd på 24,4 millioner i tredje kvartal i fjor.

- Vi har lange kontrakter på de fleste av skipene våre som sikrer stabil og god inntjening, kommenterer konstituert administrerende direktør i GC Rieber Shipping, Hans Petter Klohs.

Venter på nybygg
Rederiet skriver at det forventer at nybyggingsprogrammet vil øke inntjeningen på lengre sikt.

GC Rieber Shippings nybyggingsprogram er på fem nybygg med en total investering på om lag 1,9 milliarder, og omfatter tre subsea nybygg og to høykapasitet seismikk nybygg med forventet levering fra første kvartal 2011 til starten av 2012.

- Selv om det ikke er inngått kontrakt for noen av nybyggene, merker vi god interesse for dem i markedet og vi er komfortabel med at flåtefornyelsen vil øke vår inntjening på lengre sikt.

Selskapet viser i rapporten til at verdensøkonomien har vokst gradvis gjennom 2010, men at makrobildet er fortsatt preget av stor usikkerhet med risiko for tilbakefall.

- Det er god vekst innen olje & gass industrien drevet av en høyere oljepris, økende risikovilje og bedret tilgang på finansiering. Samtidig er det grunn til å forvente at ettervirkningene av Macondo-ulykken, med strengere krav og økt økonomisk ansvar for operatørene, kan føre til utsettelser av lisenser og feltutvikling. Dette kan i det korte bildet legge en demper på den etterspørselsveksten som forventes for spesialiserte offshore skip fremover, skriver selskapet.

GC Rieber hadde en kontraktsreserve på 994 millioner kroner ved utløpet av kvartalet.

Her kan du lese mer om

 1. GC Rieber Shipping

Flere artikler

 1. Høy aktivitet i GC Rieber Shipping

 2. Betalt innhold

  Dette skipet dro ned resultatet til GC Rieber Shipping

 3. Betalt innhold

  Dette skipet dro ned GC Rieber-resultatet

 4. Annonsørinnhold

 5. Stø kurs i Rieber Shipping

 6. Betalt innhold

  Inntektssvikt for GC Rieber