ØKER UTBYTTET: Orkla nesten i mål

Greier ikke innfri forventningene helt.

SJEFEN: Bjørn Wiggen har som ny konsernsjef oppgaven om å slanke Orkla.
Publisert:

Industrikonsernet Orkla fikk i fjerde kvartal i fjor et driftsresultat (EBITA) på 1.322 millioner kroner.

Dette er en økning på 14 prosent fra 1.161 millioner kroner i samme periode i 2009.

Dette er nesten på linje med forventningene blant analytikerne. Ifølge Reuters var det ventet et Ebita-resultat på 1.340 millioner kroner.

- Den brede fremgangen for Orklas industrivirksomhet reflekterer både operative forbedringer og bedrede markeder. Vi fortsetter å holde trykk på de operasjonelle forbedringene samtidig med arbeidet med strukturell utvikling, sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.

Det ordinære driftsresultatet (EBIT) endte i perioden på 1.813 millioner kroner, mot 4.076 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

Analytikerne ventet et driftsresultat på 2.651 millioner kroner.

1,8 mrd. i overskudd
Konsernet fikk i fjerde kvartal et resultat før skatt på 1.843 millioner kroner, mot 714 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009.

Dette er lavere enn forventningene om et overskudd på 2.262 millioner kroner.

Orkla omsatte i fjerde kvartal for 15,88 milliarder kroner, opp fra 13,49 milliarder kroner i samme kvartal året tidligere.

Analytikerne hadde sett for seg en omsetning på 14,77 milliarder kroner.

Øker utbyttet
Styret i Orkla foreslår et ordinært utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2010.

Dette er mer enn forventningene. Analytikerne hadde sett for seg et utbytte på 2,34 kroner per aksje. For 2009 ble det utbetalt et utbytte på 2,25 kroner per aksje.

Konsernsjef Bjørn Wiggen skriver i rapporten at Orkla skal fortsette å skape langsiktige verdier gjennom utvikling av en portefølje av selskaper og investeringer.

«Samspillet mellom selskapets solide finansielle og industrielle kompetanse og erfaring vil fortsatt være kjernen i Orklas forretningsmodell. Orkla skal aktivt utvikle og støttede ulike enhetene i konsernet. Da kan ikke porteføljen være for bred, noe som er bakgrunnen for at vi konsentrerer virksomheten, og reallokerer ressurser og kapital inn mot de virksomhetene der Orkla har størst forutsetninger for å lykkes» skriver Wiggen.

Publisert:
Gå til e24.no