I to år har kronen og oljeprisen vært bundet tett sammen. Nå er noe i ferd med å skje

Koblingen mellom oljeprisen og kronekursen er svekket.

SEPARERT: Kronen og oljeprisen har skilt lag den siste måneden.

Foto: Katrine Lunke/ Norges Bank/Infront
 • John Thomas Aarø
 • Kristin Norli
Publisert:,

Siden midten av 2014, da oljeprisen startet sitt storstilte fall, har kronekursen vært tett knyttet til oljeprisen.

Når oljeprisen har falt, har kronen svekket seg. Og omvendt.

Men i det siste har dette endret seg. Den tidligere svært så sterke koblingen til oljeprisen, har avtatt.

I en analyse tar Danske Bank Markets-analytiker Kristoffer Kjær Lomholt for seg den noe merkverdige utviklingen.

To faktorer

Han trekker frem to årsaker til bruddet:

** Markedene er ikke lenger overbevist om at euroen vil svekkes, noe som gjør den til en mindre attraktiv valuta å bruke for å hente penger. Dermed styrkes kronen mindre. Det vises til den svært turbulente starten på 2016, der flere markedsaktører trakk likhetstrekk til finanskrisen. Han skriver at «oljeforbindelsen til den globale risikoappetitten bidro til å løfte korrelasjonen mellom euro og norske kroner og oljeprisen til ny rekord».

** Storstilte kostnadskutt blant aktørene på norsk sokkel og en oppadgående oljepris har begrenset den såkalte halerisikoen – altså risikoen for at det går totalt ad undas – for norsk økonomi. «Når vi isolerer oljepriseffekten på kronen fra den generelle risikoappetitten, ser vi et klart bevis av en gradvis lavere sensitivitet til oljeprisen», heter det i rapporten (se graf lenger ned i artikkelen).

Det er den såkalte halerisikoen som har ført til den historisk kraftige kronesvekkelsen. Faktisk skriver han at et oljeprisfall på 10 prosent nær en historisk bunn skal ha en større effekt på kronen enn oljeprisoppgangen på 50 prosent vi har sett de siste månedene.

TROSSER OLJELØFTET: Grafen viser utviklingen i oljepris (Grønn graf) og euro mot norske kroner (blå graf) den siste måneden.

Foto: InFront

– Overraskende

Camilla Viland, valutaanalytiker i DNB Markets, er klar på den soleklart viktigste årsaken til at kronen har tatt seg opp, er en høyere oljepris.

– Det som er litt overraskende akkurat nå, er at kronen ikke følger oljeprisen enda tettere. At oljeprisen stiger, er vanligvis kronepositivt, men det ser vi ikke akkurat i dag, sier hun til E24.

Les også

Sjeføkonom: Nordmenns feriebudsjett bestemmes av denne mannen

Det er ifølge Viland ingen spesiell grunn til at kronen og oljeprisen enkelte dager ikke følger hverandre som erteris.

– Sånn «over all» så følger kronen oljeprisen tett. Vi har noen dager der det ikke er så tett korrelasjon, men akkurat nå er det ingen begivenheter, ingen spesielle forhold som gjør at de avviker litt.

– Vi forventer likevel at oljeprisen vil være den aller viktigste påvirkningsfaktoren for kronen fremover, og vi venter ytterligere styrking av begge.

Et evig brudd?

Historisk har det ikke vært en tett kobling mellom kronen og oljeprisen.

Da oljeprisen vaket over 100 dollar fatet, levde de to hvert sitt liv.

Kjær Lomholt skriver at analyseteamet har fått flere spørsmål om bruddet mellom oljeprisen og kronen er varig.

«Vi tror ikke dette er sannsynlig: norsk økonomi fortsetter å være sterkt avhengig av olje, og pengepolitikken er fortsatt førstelinjeforsvaret mot nedgangen i veksten. Derfor er den norske styringsrenten – og dermed også kronekursen – historisk mer sensitiv til oljeprisutviklingen enn før», heter det.

En lavere styringsrente betyr nemlig isolert sett en svakere valuta, og omvendt.

Det vises blant annet til at oljesektoren utgjør én femdel av verdiskapningen i norsk økonomi, i tillegg til at deler av tjenestesektoren og industrien er tett knyttet til oljevirksomhet.

«Som en konsekvens av dette vil oljeprisen prege økonomien gjennom ringvirkninger» heter det i analysen.

MINDRE SENSITIV: Denne viser at følsomheten mellom kronen og oljeprisen avhenger av nivået på oljeprisen (grafen er vasket for endringer av relative renter og risikoappetitt). Diagrammet forteller at kronen er mer sensitiv når oljeprisen er lav.

Foto: Danske Bank Markets, Macrobond

Paradokset

Oljebremsen har bidratt til å svekke kronekursen massivt, og dette er blitt fremhevet som den kanskje viktigste faktoren for å lette omstillingen norsk økonomi går gjennom.

Analytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank Markets

Foto: Danske Bank

Kronesvekkelsen har nemlig utradert en kraftig forverring av konkurransen relativt til utlandet. En svakere krone bidrar blant annet til at eksportører får mer igjen for hver vare og tjeneste som selges.

Men med en oppadgående oljepris – hva vil skje med kronen?

«Paradoksalt nok kan de kortsiktige positive effektene på realøkonomien ved høyere oljepriser ikke være nok til å utjevne de negative effektene av den eroderte konkurranseforbedringen som kommer ved en sterkere kronekurs», skriver Danske-analytikeren.

Og hva skal sentralbanken gjøre dersom oljeprisen stiger og drar med seg kronen på oppturen, samtidig som de positive effektene av høyere oljepris lar vente på seg?

«Norges Bank kan minne markedene på behovet for en svak valuta ved et rentekutt i september – og kanskje i juni dersom kronen følger oljeprisen opp på 50-tallet, skriver Kjær Lomholt.

Altså, selv om koblingen mellom oljepris og kronekurs er svekket, er den fortsatt absolutt til stede.

Les også

DNB-økonom: Kronespekulanter har Norges Bank i ryggen

Les også

– Riksbanken har kastet hansken

Les også

Dersom denne grafen fortsetter å falle, kan det bli Norges Banks største problem

Les også

– Vi er engstelige

Her kan du lese mer om

 1. Valuta
 2. Oljebransjen
 3. Norges Bank
 4. Danske Bank
 5. Euro
 6. Olje og gass
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. – Oljeprisen har blitt viktigere enn på lenge

 2. – En meget spesiell situasjon

 3. Tror boligprisfrykt senker kronen

 4. Annonsørinnhold

 5. Kraftig kronesvekkelse: – Vanskelig å forklare

 6. Fortsatt «ekstremt svak», men: Nå øker appetitten på norske kroner