UTELUKKES FRA OLJEFONDET: Kristin kaster ut klasevåpenprodusent

To selskap kastes ut fra Oljefondet.

TAR GREP: Kristin Halvorsen følger Etikkrådets anbefaling og kaster ut to selskaper fra Oljefondet.
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

Finansminister Kristin Halvorsen og Finansdepartementet kaster ut en klasevåpenprodusent og et gruveselskap av Statens pensjonsfond – Utland, bedre kjent som Oljefondet.

Det amerikanske selskapet Textron Inc.utelukkes etter råd fra Etikkrådet, etter at det ble kjent at selskapet produserer klasevåpen som er forbudt i henhold til den nylig fremforhandlede klasevåpenkonvensjonen.

- Denne type produksjon kan vi ikke være med på å finansiere, sier finansminister Kristin Halvorsen i en kommentar.

Dermed har fondet trukket ut sin investering som er verdt rundt 249 millioner kroner.

Selskapet er den niende klasevåpenprodusenten som ikke lenger får være blant fondets investeringer etter at etiske retningslinjer kom på plass.

Nytt reglement

I desember 2008 ble den nylig fremforhandlede internasjonale konvensjonen om forbud mot klasevåpen undertegnet.

I etikkrådets anbefaling heter det:

"I 2008 er det fremforhandlet en internasjonal konvensjon om forbud mot klasevåpen. Konvensjonens tekniske definisjon av hva som utgjør et klasevåpen, er i hovedsak sammenfallende med de kriterier som Etikkrådet la til grunn i 2005, men er på enkelte punkter strengere. Dette innebærer at våpentyper som ikke tidligere har gitt grunnlag for uttrekk, vil rammes av konvensjonens definisjon."

Textrons talskvinne, Karen Gordon Quintal, var ikke tilgjengelig for kommentar fredag formiddag.

Miljøskade

Gruveselskapet som kastes ut, kanadiske Barrick Gold Corporation, driver gullutvinning i Porgeragruven på Papua Ny Guinea.

Der løper Oljefondet en "uakseptabel risiko" for å medvirke til alvorlig miljøskade ved å ha investeringer i selskapet, mener etikkrådet.

- Statens pensjonsfond – Utland skal ifølge de etiske retningslinjene for fondet ikke investere i selskaper som påfører miljøet alvorlig skade. Etikkrådet har i sin vurdering konkludert at Barrick Gold Corporation påfører miljøet alvorlige skader som en direkte følge av sin drift. Jeg har derfor besluttet å følge Etikkrådets anbefaling om å utelukke Barrick Gold Corporation fra fondets investeringsunivers, sier Halvorsen videre.

Fondet har allerede trukket investeringen av selskapet, som beløp seg på 1,25 milliarder norske kroner.

E24-LESER: "Men en av verdens største produsenter av klasevåpen, amerikanske Lockheed Martin, fikk nettopp en kontrakt med Norge på mange milliarder dollar ifm. jagerflykjøpet."

Flere nyheter på E24.no

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Opphever flere utelukkelser: Oljefondet åpner døren for Walmart

  2. Oljefondet kaster ut Yara-konkurrenter

  3. - Oljefondet profitterer på menneskerettighetsbrudd

  4. Kaster israelsk selskap ut av Oljefondet

  5. Oljefondet tapte 10,6 milliarder på etikken