RENTEMØTE I NORGES BANK: Hever renten til 2 prosent

Sentralbanksjef Svein Gjedrem følger planen og hever renten med 0,25 prosentpoeng. Men boliglånet ditt blir ikke nødvendigvis dyrere.

TILFØRER LIKVIDITET: Sentralbanksjef Svein Gjedrem varsler at bankene vil tilføres økt kortsiktig likviditet.
Publisert:

Norges Bank hever styringsrenten fra 1,75 prosent til 2 prosent, melder sentralbanken på sine nettsider onsdag ettermiddag.

– Inflasjonen har utviklet seg som ventet, og veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg opp som anslått. Det tilsier at renten settes videre opp mot et mer normalt nivå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

Dermed gjør sentralbanksjef Svein Gjedrem slik 8 av 11 økonomer Reuters snakket med før møtet forventet. Han handler også som planlagt i den relativt ferske rentebanen, som ble publisert i den pengepolitiske rapporten i mars.

Les også: - Gir større fare for kroneboble

Trosser advarsler

I tillegg trosser Gjedrem økonomene som advarte mot å heve renten, og ba sentralbanken avvente utviklingen i den europeiske gjeldskrisen før ytterligere rentehopp kunne lanseres.

- Dette var som ventet. Norges Bank har tilsynelatende lagt mer vekt på den generelle utviklingen i økonomien i Norge og internasjonalt enn gjeldsproblemene i Europa, sier sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre til E24.

- De har også vært veldig klare på at renten skulle opp nå. Gjedrem har hatt mange muligheter til å antyde det dersom de ville endre kurs nå, uten at han har benyttet seg av det, legger han til.

Les også Olav Chens kommentar: Spanskesyken forsterker hollandsk syke

Vurderte rentepause

- Det er oppgang i verdensøkonomien, samtidig som oljeprisen og andre råvarepriser har steget. Det er også enighet mellom Hellas, IMF og EU om en låneavtale, heter det i pressemeldingen.

Sentralbanksjefen gjør det imidlertid klart at banken likevel vurderte å holde renten uendret denne gangen, til tross for at rentebanen indikerte en heving. Dette skyldes at utviklingen i Europa har blitt svakere enn de ventet, samt at markedet for statspapirer fortsatt er preget av uro. Det kan påvirke utsiktene for norsk økonomi fremover, frykter sentralbanken.

- Hovedstyret vurderte derfor som et alternativ å holde renten uendret ved dette møtet, sier Gjedrem.

Den underliggende prisveksten er nå rundt 2 prosent og vil trolig falle ytterligere noe fram mot sommeren.

- Etter hvert som aktivitetsnivået øker og virkningen av kronestyrkingen fases ut, venter vi at prisveksten igjen tar seg opp, sier Gjedrem.

Små utslag på boliglånet

Den forventede renteøkningen har i stor grad allerede vært priset inn i pengemarkedsrenten, hvilket er godt nytt for norske lånekunder.

- I snitt vil rentene på boliglån stige, men de bankene som følger pengemarkedsrenten, kommer ikke nødvendigvis til å heve sine utlånsrenter, sier Kathrine G. Boye, analytiker i Nordea Markets.

Boye tror heller ikke på dramatiske reaksjoner fra valutamarkedet.

- Renteøkning var det forventede, så vi vil neppe se noen store utslag på kronen. Påvirkningen på kronekursen ville antakelig vært større dersom Norges Bank hadde valgt å holde renten uforandret, sier Boye.

Les også: Kronen styrker seg etter renteheving

Les flere E24-nyheter

Publisert: