Økt usikkerhet om oljepengebruk: Foreslår finanspolitisk råd

Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank foreslår et «finanspolitisk råd» som kan gi regjeringen råd om blant annet oljepengebruk.

FÅR RÅD: Flere økonomer har råd til regjeringen om hvordan man kan sikre bærekraftig oljepengebruk. Her er finansminister Siv Jensen (Frp) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget for å legge frem forslaget til statsbudsjettet for neste år.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix
Publisert:

Statsfinansene kan stå overfor økt usikkerhet fremover.

Oljefondets verdi må holde seg høy for at oljepengebruken skal kunne fortsette å øke, men det er det ikke sikkert den gjør.

Les mer: Eksperter advarer: – Oljefondet kan falle skikkelig

Flere økonomer foreslår nå nye tiltak for å sikre bærekraftige statsfinanser.

– Det hadde vært praktisk med et slags finanspolitisk råd, en uavhengig komité som kunne se på de langsiktige forutsetningene i budsjettene, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank til E24.

– Ikke for å overstyre politikerne, men for å ha en utenforstående gruppe som kan fungere som korreksjonsmekanisme for politikerne. Slike råd har de både i Sverige og Danmark, og det ser ut til å fungere bra, sier han.

E24 har den siste tiden skrevet flere saker om Oljefondets verdi og hvordan den kan påvirke regjeringens fremtidige oljepengebruk.

Mer sårbar for svingninger

Flere økonomer har advart om at oljepengebruken er mer sårbar enn før, fordi fondets verdi har økt mye, og ventes å svinge mer enn i tidligere år.

Les også

Frykter innstramming hvis Oljefondets verdi faller

Noe av grunnen er at fondets aksjeandel har økt til 70 prosent.

Både en styrket krone og negativ avkastning vil kunne senke fondets verdi kraftig på kort tid, i og med at regjeringen ikke lenger har oljepenger til overs til å spare i fondet.

Før var vi utsatt for risikoen for at oljeprisen skulle falle betydelig, og at verdien av oljeressursene skulle være annerledes enn vi hadde lagt til grunn. Det vi er mest utsatt for nå er finansiell risiko, og at fondet faller mye, sier Børsum.

Oljepengebruken neste år anslås til 2,9 prosent av Oljefondets verdi, og Børsum mener at det kan komme perioder hvor pengebruken ligger over rettesnoren på tre prosent.

– Da bør man ha en plan for å komme ned igjen over tid, sier han.

Les også

Kronefall gir Oljefondet-rekord

Foreslår ekstra regel

Også forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå mener at oljepengebruken er sårbar for svingninger, og at regjeringen bør ha en plan for å håndtere eventuelle fall i fondets verdi.

– Jeg tror det er fornuftig å vurdere litt konkretisering av hvordan glatting av slike svingninger skal håndteres, sier Holmøy til E24.

– Hvorfor?

– Det er rett og slett fordi det er skadelig for økonomien hvis du får for eksempel et fall på tjue prosent i fondets verdi. Det at du for eksempel skulle få 60 til 70 milliarder i uforutsett behov for innstramming, så vil det være veldig belastende å ta det sånn på en gang, sier Holmøy.

Les også

Nærmer seg taket: Så lite kan Siv øke oljepengebruken

– Da bør man fordele disse innstrammingene litt utover, selvfølgelig med en motpost om at de gangene fondet går opp, får man ikke bruke hele oppgangen. Jeg har ikke tenkt på konkret hvordan man skal utforme systemet, men jeg mener det er grunn til å vurdere det, sier han.

Holmøy understreker at det er en stor prestasjon av norske politikere å klare å spare så mye til utgifter til eldrebølgen og fremtidige generasjoner, og kaller utfordringene med å begrense pengebruken for et «luksusproblem».

– Bør undersøkes nærmere

Også professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn etterlyser en plan fra regjeringen i tilfelle Oljefondet faller varig i verdi, noe som isolert sett skulle tilsi lavere oljepengebruk.

– Har regjeringen en plan for å håndtere slike tilfeller?

– Nei. Man sier man vil utøve skjønn i pengebruken hvis det oppstår brå bevegelser i verdien. Men det kan virke som om det skjønnet er forbeholdt fall i verdien, og ikke økning i fondsverdien, sier Mohn til E24.

– Er det et problem?

– Ja, for hvis man bare skal reagere når fondet faller i verdi, så risikerer man å skape en asymmetri som gjør at høyere bruk av oljepenger får feste seg, sier han.

– Bør fondet få en tilleggsregel om gode og dårlige tider?

– Dette burde man undersøke nærmere, hva som er den beste måten å håndtere dette på. Man bør vurdere en eller annen glattingsprosedyre som gjør at bruken av oljepenger kan skjermes fra ekstraordinære endringer i fondets verdi fra år til år, sier Mohn.

Foretrekker «myk regel»

Børsum mener at regjeringen må ha et skjønn i oljepengebruken. Hvis Oljefondets verdi faller mye, vil det være vanskelig å gjøre store kutt fra ett år til det neste, sier han.

– Tenk at vi måtte kutte 40 milliarder fra ett år til det neste. Da vil man nok ikke gjøre akkurat det, men heller ta det over noen år, sier han.

Sjeføkonomen er skeptisk til absolutte regler som må følges, som en ligning. Han mener det er bedre å ha noen prinsipper om at et stort fall vil måtte justeres inn over noen år.

– Jeg tror det er en veldig styrke i det norske systemet at handlingsregelen ikke er en «hard regel», men en «myk regel» basert på en intensjon, med bred politisk oppslutning, sier Børsum.