Dette kan Silvers kunder forvente

Silver-kundene har levd med usikkerhet rundt sine pensjonsverdier i lang tid. Disse spareløsningene vil bli tilbudt kundene.

STOREBRAND OVERTAR SILVER-KUNDER: I løpet av de neste tre månedene vil 21.000 avtaler overføres fra Silver til Storebrand, under forutsetning av at avtalen mellom partene godkjennes.

Foto: NTB scanpix / skjermdump fripolis.no NTB scanpix / skjermdump fripolis.no
 • Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

Tirsdag meldte Storebrand at de har avtalt å overta pensjonsporteføljene fra pensjonsselskapet Silver. Det er snakk om 21.000 pensjonsavtaler og 10 milliarder i pensjonsmidler.

8,5 milliarder kroner av porteføljene er fripoliser med rentegaranti. Resten er forsikringer som ektefellepensjon, barnepensjon og uførepensjon, personkapitalbevis og individuelle spareavtaler etter det gamle IPA-regelverket.

Fripolisene til Silver-kundene har blitt forvaltet med lav andel aksjer, men med rentegaranti. En sentral del av avtalen er å endre fripolisene med garanti til fripoliser med investeringsvalg, uten garanti.

– Silver-kunder som har fripoliser med rentegaranti vil få fripoliser med investeringsvalg der det er mulig for kunden å selv påvirke risikoen, sier Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand, til E24.

Han forstår at mange kan synes at investeringsvalg og plassering av pensjonsmidler i aksje- og rentemarkedet kan virke litt skummel.

– Denne frykten er ubegrunnet, siden kundene har lang sparehorisont, sier Dyre Haug.

Plasseres i spareprofiler

Verdiene som følger kundene til Storebrand vil i utgangspunktet bli plassert i den såkalte spareprofilen «Anbefalt Pensjon». Her blir aksjeandelen i sparingen automatisk tilpasset kundenes alder. Frem til man er 43 år er aksjeandelen 80 prosent.

Deretter reduseres aksjeandelen gradvis, frem til den ender på 20 prosent ved pensjonsalder.

– Dette er robuste pensjonsporteføljer, med moderate svingninger i verdiene, sier Dyre Haug.

Fra før har Storebrand 700.000 kunder som har midler i selskapets pensjonsporteføljer, med til sammen over 60 milliarder kroner.

Utover «Anbefalt Pensjon» kan kundene selv velge mellom spareprofiler og et bredt utvalg enkeltfond, også fra andre fondsforvaltere.

Les også

Storebrands oppkjøpsraid: Blar opp 2,1 milliarder for Skagen og Silver-porteføljer

Mulig å velge indeksfond

Kundene kan hovedsakelig velge mellom aktivt forvaltede aksjefond, men også noen passivt forvaltede aksjefond som følger indekser og har lavere forvaltningskostnader. I tillegg kan kundene velge rentefond.

Forvaltningskostnaden for spareprofiler er rundt 0,8 prosent, forvaltningskostnaden for de fleste av de tilbudte aksjefondene som er aktivt forvaltede er rundt 1,5 prosent, og forvaltningskostnaden for indeksfond er rundt 0,3 prosent.

Her er en liste med fondene som kan velges.

Professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole har tidligere uttalt til E24 at han anbefaler tradisjonelle indeksfond for langsiktig sparing.

– Forskning har vist at de fleste fond som markedsføres som aktivt forvaltede fond ikke slår indeks over tid, derfor burde flere spørre seg hvorfor de betaler ekstra i forhåpning om meravkastning, sa Johnsen til E24.

Overføringen av Silver-kunder til Storebrand vil skje i løpet av tre måneder, forutsatt offentlige godkjenninger og at ikke flere enn 20 prosent av Silvers kunder kommer med innsigelser.

Dyre Haug understreker at fripolisene er langt på vei den samme før og etter at de blir overført fra Silver til Storebrand.

DINE PENGER+: 4 grafer som forklarer Silvers sammenbrudd (for abonnenter)

Må regne med mindre tap

Kundene med garanterte ytelser må imidlertid regne med et mindre tap. Det fremkom tirsdag i en uttalelse fra administrasjonsstyret i Silver, der det ble lagt frem estimater for nedskrivning, basert på foreløpige beregninger.

 • Alderspensjonskravene vil settes ned mellom 0,25 prosent og 1,25 prosent. Endelig nedsettelse fastsettes senere i administrasjonsperioden. Nedsettelsen av forsikringskravene vil da utgjøre et beløp som tilsvarer kun deler av kundenes krav på renter i perioden med offentlig administrasjon.
 • Uføreytelser og etterlattepensjoner vil bli videreført på samme nivå som avtalt.
 • Det vil bli foretatt full etterbetaling av pensjoner under utbetaling.

Administrasjonsstyret opplyste også at Silver-kundene vil motta informasjonsbrev om løsningen og konsekvensene for de avtalene de har i løpet av de nærmeste ukene.

– Mange kunder i Silver fryktet å tape betydelige deler av sine pensjonsmidler. Men ut fra det vi kan lese av meldingen fra Silver vil dette tapet bli mindre enn mange har fryktet, sier Dyre Haug.

I tillegg til fripolisene, vil alle forsikringsdekninger og andre produkter som kundene har i Silver vil også flyttes over til Storebrand etter hvert.

Pensjonsøkonomen understreker at når det gjelder hva som skjer med slike forsikringer som ektefellepensjon, barnepensjon og uførepensjon, personkapitalbevis og individuelle spareavtaler etter det gamle IPA-regelverket, vil det kun bli mindre endringer etter overføringen til Storebrand av disse.

Les også

E24 lanserer ny nyhetstjeneste: – Det beste som har skjedd norsk mediebransje på mange år

Hadde ikke nok penger

Bakteppet er at Silver ble satt under offentlig administrasjon den 17. februar i år etter at norske myndigheter ikke lenger ville gi selskapet flere utsettelser på kravet om å innfri kapitalkravet kjent som Solvens II.

Fordi Silver ikke hadde nok penger til å innfri alle pensjonsforpliktelsene sine, ble selskapet satt under administrasjon for å unngå at det skulle tappes for penger i årene fremover.

Det ville ført til at eldre pensjonskunder fikk ut penger nå på bekostning av yngre kunders fremtidige utbetalinger, hevdet settestatsråd Sylvi Listhaug (finansminister Siv Jensen er inhabil i Silver-saken).

Les også

Silver-kunder truer staten med søksmål

Les også

Finanstilsynet avviser påstand fra Silver-eiere

Les også

Silvers eiere varsler «rettslige skritt»

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Storebrand
 2. Pensjon

Flere artikler

 1. Kjøper Silver-pensjonene for en halv milliard

 2. Folk flest tar innpå, men henger fortsatt etter proffene i fondssparing

 3. Forbrukerrådet: – Dette har komplisert IPS-sparingen

 4. Blar opp 2,1 milliarder for Skagen og Silver-porteføljer

 5. Silver sto på konkursens rand: Ledende ansatte fikk bonus