Forvalter Jan Petter Sissener

Er E24 blitt en russeavis?

I en kommentar i E24 søndag 26. januar langer ansvarlig redaktør Gard Michalsen ut på en måte som kan konkurrere med enhver russeavis i useriøsitet. Er virkelig dette Norges største nettavis for næringslivet?

  • Jan Petter Sissener
    Jan Petter Sissener
    Grunnlegger og eier av investeringsselskapet Sissener AS.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Med tittelen «Idioti? Det ville vært å plassere pengene sine hos Jan Petter Sissener» angriper ansvarlig redaktør Gard Michalsen ikke bare meg, men også mine medarbeidere og ikke minst alle kundene som over mange år har oppnådd svært god avkastning ved å være investert i hedgefondet Sissener Canopus.

Hadde redaktøren først satt seg inn i saken, ville han ha visst at fondet Sissener Canopus helt siden oppstart 30.4.2012 har blitt tildelt en rekke priser for beste fond i sin kategori. I år tildeles Sissener Canopus pris som verdens beste hedgefond under UCITS regulering for siste fem og siste syv år, målt etter risikojustert avkastning.

Slike resultater kommer ikke av seg selv. Avkastningen er et resultat av hardt og systematisk arbeid fra hele forvalterteamet over mange år. Sissener Canopus er et aktivt forvaltet hedgefond med stor frihet til å velge sine investeringer både når det gjelder markedseksponering og enkeltpapirer. Fondet skiller seg dermed klart fra både indeksfond og vanlige «long only» aksjefond.

Kort og godt er forretningsideen til fondet å kjøpe billig og selge dyrt, å optimalisere den risikojusterte avkastning. Dette krever inngående analyse av både markedet og enkeltselskaper. Over tid vil fondet endre eksponering betydelig både mot aksjemarkedet og enkeltselskaper. Dette er aktiv forvaltning. Forvaltning som hittil har gitt betydelig bedre risikojustert avkastning enn indeksfond, også etter forvaltningskostnader.

Les også

Idioti? Det ville vært å plassere pengene sine hos Jan Petter Sissener

Men Gard Michalsen, som av høyere utdannelse har forfatterstudiet fra Høyskolen i Telemark, mener å vite bedre. Uten å forstå fondet han skriver om, sammenligner han med indekser siste tre år. Indekser fondet altså ikke styres og forvaltes etter.

Siste tre år har Sissener Canopus hatt en aksjeeksponering rundt 67 prosent i gjennomsnitt. Dette har gitt en avkastning på vel 22 prosent for treårsperioden 2017–2019. Siden oppstart i 2012 er samlet avkastning 151 prosent ved utgangen av 2019, som utgjør 12,8 prosent årlig. Siden forfatteren sammenligner med Oslo Børs, selv om det er irrelevant, kan jeg nevne at den i samme periode har steget 116,68 prosent.

Dette er resultater jeg og mine medarbeidere er stolt av, særlig siden risikoen har vært betydelig lavere enn i rene aksjefond. Som nevnt er forretningsideen å optimalisere den risikojusterte avkastningen.

Michalsen trekker frem fondets shortposisjon i Tesla som foreløpig ikke har vært vellykket. Tesla er en aksje som åpenbart er overpriset etter alle normale vurderingskriterier. Noen ganger blir overprisede aksjer enda mer overpriset. Men ingen trær vokser inn i himmelen, ei heller Tesla. Over tid har shortposisjoner i overprisede aksjer bidratt både til god avkastning og reduksjon av risikoen til fondet.

Fra redaktøren i Norges største næringslivsnettavis forventes det kunnskap og seriøsitet. Gard Michalsen er hjertelig velkommen på våre kundearrangementer for å lære mer om våre fond og hvordan de forvaltes. Da vil han ha mer bakgrunn når han uttaler seg om oss.

Les også

Investorprofil spår brems i forbrukslån: – Det er ikke nok idioter

Publisert:
Gå til e24.no