Oljefondet kan ha 25 milliarder i Amazonas

Oljefondet anslår at det eier for 25 milliarder kroner i selskaper som kan tenkes å medføre fare for avskoging i Amazonas. Men det vil være en stor jobb å få fullstendig oversikt, understreker fondet.

MANGE BRANNER: Hvert år brenner det i regnskogen i Amazonas, og i år har brannene fått ekstra stor oppmerksomhet. Oljefondet og Folketrygdfondet opplyser at mange av selskapene de eier har virksomhet som kan medføre risiko for avskoging, og at de har dialog med disse selskapene. Her brenner det i en del av Amazonas som ligger i den brasilianske delstaten Para.

Foto: Bruno Kelly Reuters
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Svaret kommer etter at Rødts leder Bjørnar Moxnes ba finansministeren om en oversikt over selskaper som Oljefondet investerer i som kan medføre fare for avskoging av regnskogen i Amazonas.

Han etterlyste også en garanti for at dette ikke skjer.

I et skriftlig spørsmål ba Moxnes om oversikt over Oljefondet og Folketrygdfondets investeringer i selskaper med virksomhet knyttet til gruvedrift, tømmerhogst, kjøtt, soya, palmeolje og annen aktivitet i Brasil.

Siv Jensen opplyser at hun har bedt Norges Bank og Folketrygdfondet om opplysninger i saken, på grunn av arbeidsdelingen mellom dem og Finansdepartementet.

Les også: (+) Bloomberg-kommentar: Norges salg av oljeaksjer – fra drama til farse

Norges Bank opplyser om at det ikke har full oversikt over hvilke selskaper som har eksponering til Amazonas, men har tatt utgangspunkt i visse sektorer og land.

– Banken anslår at Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2018 var investert i 40 selskaper med en slik sektor- og landtilhørighet, med en samlet markedsverdi på om lag 25 milliarder kroner, skriver Jensen i sitt svar.

– Det presiseres at banken ikke vurderer at disse selskapene faktisk er ansvarlige for slike aktiviteter, legger Jensen til.

Oljefondet oppgir ikke navnet på konkrete selskaper i sin redegjørelse, men sier at investeringene er i sektorer som skogdrift, papir, aluminium og andre metaller, kull, diamanter, gruvedrift, landbruk, fiske, matprodukter og banker.

Fondet opplyser at det har sett etter selskaper i eller med grenser til Amazonas, det vil si i land som Brasil, Ecuador, Venezuela, Surinam, Peru, Colombia, Guyana og Fransk Guyana.

– Ettersom selskaper som regel ikke rapporterer detaljert informasjon om hvor i et land de har spesifikke typer aktiviteter eller eiendeler, eller tilsvarende for sine underleverandører, er det en stor jobb å fremstille en slik fullstendig oversikt, skriver Oljefondet.

Folketrygdfondets investeringer

Også Folketrygdfondet eier aksjer som ikke kan utelukkes å medføre fare for avskoging. Fondet er investert i 25 slike selskaper, ifølge Jensen.

Blant disse selskapene er European Energy, som har vindparker i Brasil, Norsk Hydro som driver med gruvevirksomhet og aluminaraffinering i landet, Scatec Solar som driver med solkraft, og Yara som også har anlegg i Brasil.

I tillegg kommer blant annet en rekke sjømatselskaper, som Mowi, Austevoll Seafood og Bakkafrost, hvor Folketrygdfondet ikke kan utelukke at brasilianske landbruks- eller gruveprodukter er innsatsfaktor i produksjonen. Det samme gjelder produsenter og importører av av mat og metall samt skogprodukter.

Folketrygdfondet mener at disse selskapene i stor grad har innført avbøtende tiltak for å unngå å bidra til avskoging i Amazonas.

Folketrygdfondet sier at det særlig har hatt dialog med Norsk Hydro og Scatec Solar om avbøtende tiltak for å bevare biologisk mangfold i Amazonas.

Oljefondet spør om avskoging

Finansministeren påpeker at Norges Bank har tatt opp spørsmål om tropisk avskoging i dialogen med selskaper over flere år, og tok spørsmålet inn i sitt forventningsdokument om klimaendringer i 2012, hvor banken sier at selskaper bør ha «null avskoging» som mål.

– Banken har i løpet av 2019 tatt opp avskogingsspørmål i 27 selskapsmøter, og med 22 forskjellige selskaper, skriver Jensen.

– Ut i fra hensynet til langsiktig finansiell risiko, har Norges Bank solgt seg ned i enkelte selskaper med bakgrunn i fare for avskoging av tropisk regnskog, legger hun til.

Norges Bank jobber ifølge Jensen med flere eksterne initiativer for å sikre bedre informasjon og rapportering fra selskaper om avskoging.

Les mer: Elbil, avskoging og morsmelkerstatning: Dette diskuterte Oljefondet med selskapene i fjor

73 milliarder i velferd

Moxnes ba også om oversikt over selskaper og fond som driver med velferdstjenester som barnehager eller helse og omsorg.

– For å undersøke om Statens pensjonsfond utland har eksponering mot selskaper eller fond som opererer innen velferdstjenester, som barnehager eller helse og omsorg, har banken tatt utgangspunkt i indeksleverandørens system for klassifisering av virksomheter, svarer Jensen.

– Banken anslår at fondet ved utgangen av 2018 var investert i 116 selskaper med slik virksomhet, til en markedsverdi på om lag 73 milliarder kroner, skriver finansministeren.

Folketrygdfondet oppgir å være investert i fem selskaper innen velferdstjenester, som barnehager eller helse og omsorg, eller har investeringer innenfor helsetjenester, ifølge svaret fra Finansdepartementet.

Blant disse er Hospitality Invest, Læringsverkstedet, Norlandia Care Group og Pioneer Public Properties. Fondet eier ikke aksjer i disse selskapene, men kun obligasjoner.

Les også

Tusenvis av selskapsmøter hvert år: Vil vite hva Oljefondet oppnår

Folketrygdfondet er også eier i investeringsselskapet Kinnevik, som har investeringer i tre unoterte selskaper som driver med helsetjenester, Livongo, Babylon og Cedar.

Oljefondet følger opp avskoging

Oljefondet hadde i 2017 et seminar for investorer og selskaper som kjøper soya og storfe fra Brasil, sammen med dataplattformen Carbon Disclosure Project og organisasjonen Global Canopy Programme.

– I 2018 fulgte vi opp med å se på hvordan 170 selskaper innen blant annet næringsmiddelindustrien, råvarer, skogbruk og dekkindustrien rapporterer om avskoging, skriver fondet i sin redegjørelse til Finansdepartementet.

– Vi kontaktet 11 selskaper med svært dårlig rapportering. I 2019 ser vi på om lag 250 selskaper, herunder 7 brasilianske. Et betydelig større antall vil ha tilknytning til råvarer fra Brasil gjennom verdikjeden, skriver Oljefondet.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet

Flere artikler

  1. Norsk laksenæring med på globalt soya-opprør mot Brasil

  2. Nordea utsetter obligasjonskjøp fra Brasils regjering

  3. Mowi om Amazonas-rasering: Vurderer å droppe soya fra Brasil

  4. Annonsørinnhold

  5. Vil kaste ut oljegiganter fra Oljefondet: Utpeker disse seks som «klimaverstinger»

  6. Betalt innhold

    På innsiden av Oljefondet: Tenker aksjer under julemiddagen, forteller sjelden hvor de jobber