Nye innsideregler for børsselskapene: – Langt fra alle har rutinene på plass

I dag trer nye og skjerpede regler for børsinnsidere i kraft, og mange selskaper var på etterskudd før helgen. – De nye listene som må føres kan bli ekstremt omfattende, sier Thommessen-advokat.

– KOMMER BRÅTT PÅ: Flere norske børsselskaper har fått hastverk med å tilpasse seg nye EU-regler for håndtering av innsideformasjon, ifølge Thommessen-partner Ylva Gjesdahl Petersen.

Hanna Kristin Hjardar / E24
 • Lage Bøhren
Publisert:

I dag trer EUs markedsmisbruksforordning ("MAR") i kraft i Norge.

MAR er betegnelsen på en omfattende og detaljert forordning om hvordan børsnoterte selskaper, meglere og investorer skal opptre i verdipapirmarkedet.

Det gjøres en rekke endringer i reglene som gjelder for blant annet reguleringen av innsideinformasjon, både for utstedere av aksjer og obligasjoner på Oslo Børs og den populære markedsplassen Euronext Growth.

– Våre advokaters oppfattelse er at ikrafttredelsen av regelverket nok kommer brått på en del aktører i det norske finansmarkedet, og at langt fra alle har rutinene på plass for å innrette seg etter det nye regelverket, sier Thommessen-partner Ylva Gjesdahl Petersen til E24.

– Mange har dårlig tid

En fellesnevner for MAR er økt dokumentasjonskrav, særlig for såkalte primærinnsidere, altså personer med ledelsesansvar i et selskap.

Dette er typisk styremedlemmer og ansatte i ledergruppen. I tillegg pålegges primærinnsidernes nærstående en rekke selvstendige plikter.

– Definisjonen av nærstående blir vesentlig utvidet, og vi ser allerede en omfattende prosess for utstederne med å få oversikt over dette, sier Gjesdahl Petersen.

Fra 1. mars skal registeret over primærinnsidere og nærstående i et notert selskap også inkludere selskaper der primærinnsidere eller nærstående har en sentral rollekontrollfunksjon, enten gjennom å kontrollere selskapet, eller ved at primærinnsideren eller dens nærstående tar del i eller påvirker selskapets eventuelle beslutninger om å investere i det noterte selskapet gjennom et styreverv.

Listen skal inkludere nærstående, uavhengig av om de faktisk eier aksjer eller obligasjoner i selskapet.

– Dermed kan disse listene bli ekstremt omfattende. Vi har enkelte eksempler på styremedlemmer som anses for å være kontrollerende eier av nærmere 100 underliggende datterselskaper, sier Gjesdahl Petersen.

Frem til nå har all aksjehandel av primærinnsidere og deres nærstående vært rapporteringspliktig, men med MAR innføres det en nedre grense på 5000 euro per kalenderår for denne plikten.

Meldeplikten vil også gjelde for handler i obligasjoner.

– Mange utstedere har hatt dårlig tid den siste uken. I tillegg til at registrene til både aksjeutstedere og obligasjonsutstedere må oppdateres og sendes til Oslo Børs, så bør også primærinnsidere og deres nærstående informeres om sine nye forpliktelser etter MAR innen mandag, og det er nok mange som har lagt inn en skikkelig sluttspurt de siste dagene, sier Thommessen-advokat Morten Emil Bergan.

Gammel regel snus på hodet

Også meglerhusene og profesjonelle investorer får nye regler å forholde seg til.

Blant annet innføres det et strengt regime for hvordan såkalte markedssonderinger skal gjennomføres, og hvordan investormiljøet skal forholde seg til å motta slike sonderinger, for eksempel i forbindelse med en emisjon eller et blokksalg.

– Det blir mer detaljerte regler for hva man kan si og ikke si, sier Bergan,

Han peker på fjerningen av den såkalte trekkeplikten som den viktigste endringen for investorene, det vil si plikten som investorene i utgangspunktet har hatt til å trekke en allerede innlagt aksjeordre hvis de mottar innsideinformasjon om selskapet i etterkant.

I stedet innføres et slags trekkeforbud, som forbyr investorene å utnytte innsideinformasjon ved å trekke en ordre hvis de mottar innsideinformasjon av betydning for ordren før den er gjennomført.

– Her snus altså reglene på hodet, etter at den norske trekkeplikten har medført at flere norske investorer har blitt straffeforfulgt det siste tiåret, sier Bergan.

De som tas for å dele innsideinformasjon på en ulovlig måte med uvedkommende, kan også vente seg strengere straffer etter innføringen av MAR.

Strafferammen for brudd på taushetsplikten utvides nemlig fra ett år til fire års fengsel.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Thommessen
 2. Innsidehandel
 3. Oslo Børs

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Virkelighetens «Exit»: Slik blir de rikeste enda rikere

 2. Oslo Børs faller etter rekordnotering

 3. Fortsatt underskudd for Subsea 7 – tapte 750 millioner kroner

 4. Kraftig resultatvekst for Odfjell Drilling - aksjen hopper

 5. Kraftig oppgang for Equinor sendte Børsen til ny rekord