Forberedt på kamp mot isen

Oljeselskapene forbereder seg på boring i islagte hav, der kulde, enorme isflak og mørke skaper problemer.

StatoilHydros planlagte arktiske boreskip skal kunne tåle is og streng kulde, og alt arbeid skal foregå «innendørs»
Publisert:

På russisk side i Barentshavet planlegges utbyggingen av det store gassfeltet Stockman. Denne uken presenterte utbyggeren SDAG planene for et enormt boreskip som skal tåle 45 minusgrader.

Samtidig kunngjør StatoilHydro at de er klare for oppdrag lenger nord enn tidligere. Selskapet har investert flere hundre millioner kroner i å utvikle ny teknologi, samt å samle mer kunnskap om utfordringene i Arktis.

Også de har skissene klare for et boreskip som skal kunne operere i isfylt hav. Skipet er innebygd og alt arbeid foregår "innendørs". Fordelen med skip i forhold til rigg er at båten kan flyttes raskere, og har større lagringskapasitet ombord.

–Vi er forberedt til nye oppgaver i nord. Is og streng kulde er en ekstra utfordring, men vi har mye kompetanse fra før som det kan bygges videre på, sier Trude Sundset, direktør for miljø og klima.

StatoilHydro ser ingen fysiske begrensninger med å flytte boreaktiviteten lenger nord. Til nå har myndighetene vært restriktive med å dele ut leteblokker i nord, men oljeselskapene har stor tro på at det kan gjøres funn også der det nå er is.

Mye olje og gass.
Under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø denne uken, presenterte flere oljeselskaper kart over polhavet, der potensielle gass- og oljefunn er tegnet inn. Man regner med at en fjerdedel av verdens uoppdagede petroleumsressurser befinner seg i områder som i dag er dekket av is store deler av året.
–Vi har tatt i bruk ny teknologi på Snøhvit. Der er undervannsinstallasjoner og gassnedfrysingsanlegg som verden ikke har sett tidligere, sier Trude Sundset i StatoilHydro. Hun forklarer innkjøringsproblemene med at ny teknologi må prøves ut.
–Det pågår en industriutvikling der vi er villig til å gå i front og ta i bruk ny teknologi. Det ligger muligheter i å være først og risikovillig, sier hun, og påpeker at selskapet gjør mye for at miljøet rundt ikke skal rammes.
–Vi er en del av et problem, men vi deltar også i løsningen, sier hun.

Klar i 2013.
Arktisk natur er sårbar, og oljeselskapene jobber med løsninger for å samle opp oljesøl fra isfylt vann. Man forsker også på konsekvenser av slike naturinngrep, og jobber for sterkere redningsberedskap i Arktis.
Den gigantiske Stockman-utbyggingen er fortsatt på forberedelsesstadiet, selv om visedirektør Herve Madeo understreker at planlagt produksjonsstart ikke er endret.
–Vi skal ha den første gassen ut i rørledninger fra Teriberka i 2013, og det første skipet med LNG, nedfrosset naturgass, skal gå i 2014, sier han.
Madeo jobber for franske Total, som har 25 prosent eierandel i utbyggingsselskapet SDAG, der StatoilHydro eier 24 prosent og russiske Gasprom 51 prosent.

I ishavet.
Stockman er verdens største gassfelt, og SDAG signaliserer at de vil satse på eksisterende og vel utprøvd teknologi. De forbereder ilandføring til Teriberka på Kolahalvøya, ca. 600 kilometer fra funnstedet. Derfra skal det gå rørledning sørover til Tyskland, og skip med nedfrosset gass skal gå vestover til USA.
–Stockman er en gassutbygging i verdensklasse. Vi er forberedt til å håndtere is, streng kulde, storm, mørke og isfjell, påpeker Herve Madeo.
På funnstedet nordøst i Barentshavet er det drivis store deler av året.
Isen i Polhavet er i konstant bevegelse, og utbyggeren er mest opptatt av de enorme isflakene som ingen slepebåt klarer å stanse.
–Vår største tekniske utfordring er å stanse produksjonen, koble fra og flytte skipet om et isfjell er på kollisjonskurs, sier han.
Madeo etterlyser også bedre overvåking, slik at man kan oppdage de største isfjellene tidligere.
–Skaper finanskrisen problemer for dere?
–Nei, sier Herve Madeo kjapt, og legger ikke skjul på at nå må de mange underleverandørene levere priser som er tilpasset den nye situasjonen.

E24-LESER: "Hva gjør de når utslippene flyter inn under isen?"
Les flere E24-nyheter

Publisert:

Her kan du lese mer om