Kommentar

Emisjonsslitasje kan ha gjort aksjen i Kongsberg Gruppen billig

Kongsberg Gruppens nærmest kontinuerlige kursfall siden annonseringen av oppkjøpet av Rolls-Royce kan ha mange grunner. Men hvis emisjonsslitasje er en faktor, kan pinen snart være over.

Hvis man ser på aksjekursutvikling alene som målestokk, er Kongsberg Gruppens oppkjøp av Rolls-Royce sin norske virksomhet blant de minst vellykkede oppkjøpene på lang tid.