Dette er triggeren som kan få Statoil til å kjøpe egne aksjer

Etter to år har Statoil bestemt seg for å droppe å dele ut utbytteaksjer. Nå lufter selskapet også tanken om at de kan komme til å kjøpe tilbake aksjer, men før det kan skje, må noen viktige brikker falle på plass.

Finansdirektør Hans Jakob Hegge i Statoil på vei inn til selskapets kapitalmarkedsdag i London onsdag.
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

LONDON (E24): Selv om Statoil begynte å legge planene for omfattende kostnadskutt ett år før oljeprisen begynte å falle i 2014, slo oljebremsen likevel hardt inn i selskapets resultater.

På relativt kort tid skjøt gjeldsgraden (netto gjeld målt mot anvendt kapital) opp fra under 20 prosent til 26,8 prosent ved utgangen av 2015. Året etter var den oppe i 35,6 prosent, godt over selskapets langsiktige mål om å ligge på mellom 15 og 30 prosent. Ved nyttår var den på 29 prosent.

Under kapitalmarkedsdagen i London i februar 2016 annonserte selskapet et uttbytteaksjeprogram, der aksjonærene fikk valget mellom å motta kontanter eller aksjer i utbytte. Statoil sukret pillen ved å gi en rabatt på fem prosent på aksjekursen på utbytteaksjene.

Utbytteaksjene var et tiltak selskapet innførte for å spare penger, samtidig som man på papiret ikke kuttet utbyttet. Dette sammen med omfattende kostnadsbesparelser skulle sørge for at selskapet ikke lenger måtte låne penger for å betale utbytte, og ikke minst gi bedre resultater og økt avkastning.

To år senere annonserte Statoil onsdag at de dropper utbytteaksjeprogrammet og går tilbake til vanlige kontantutbytter. I tillegg øker de utbyttenivået med 4,5 prosent til 0,23 dollar per aksje. E24s beregninger tilsier at Statoil til og med første halvår i fjor har spart rundt to milliarder dollar på å kunne dele ut rundt halve utbyttet sitt i aksjer.

– Da vi introduserte utbytteaksjeprogrammet var vi i en tid med betydelig usikkerhet og dette programmet, som har vært et tilbud til aksjonærene, ga oss mer fleksibilitet. Det har gitt oss en betydelig lettelse, sier finansdirektør Hans Jakob Hegge til E24.

Han er foreløpig varsom med å gi et nøyaktig tall for hvor mye Statoil har spart. Det avhenger av hvor mange aksjonærer som vil ha aksjer i de siste to kvartalene. Legger man til grunn at fordelingen vil være omtrent den samme som den har vært, vil Statoil ende med å ha spart rundt 2,7 milliarder dollar over de to årene.

– Når avslutter vi programmet og har gode utsikter til ikke bare å kunne bære utbytte, men også øke det som vi annonserte i dag.

Selskapet satt nemlig igjen med 3,1 milliarder dollar (i fri kontantstrøm) etter at drift, investeringer og utbytte var dekket i 2017. Selskapet varslet onsdag at de nå vil ha en positiv fri kontantstrøm med en oljepris godt under 50 dollar. For få år siden klarte ikke selskapet det selv med en oljepris på 100 dollar.

Les også

Statoil-sjefen: – Fortsatt veldig stor usikkerhet

Lav gjeld kan utløse aksjekjøp

Under kvartalspresentasjonen onsdag luftet ledelsen også tanken om at selskapet kan komme til å starte et tilbakekjøpsprogram en gang i fremtiden, altså at Statoil kjøper tilbake sine egne aksjer i markedet.

Dette er en alternativ måte å returnere verdier til aksjonærene i tillegg til utbytter, fordi det i teorien vil drive opp aksjekursen. Både Telenor og DNB har kjøpt tilbake aksjer på denne måten.

Eldar Sætre begrunnet det økte utbytte med at de ser at resultatene til selskapet vil fortsette å bedre seg på lang sikt, og at Statoil med lavere kostnader også evner å generere mye inntekter etter at kostnadene er betalt:

– Vi ser potensialet til å generere ganske mye kontanter fremover. Tilbakekjøp er noe vi vil se på, opp mot langsiktige resultatprognoser, makrobildet og porteføljeutviklingen. Det kan også være vi ser muligheter for verdiøkende transaksjoner som jeg ikke vet om i dag som også kan påvirke bildet, sa Sætre under kapitalmarkedsdagen onsdag, og la til:

– På kort sikt tror vi det er klokt å styrke balansen.

Holder oljeprisen seg på dagens nivåer, eller hvis den stiger enda mer, kan Statoils balanse derimot styrke seg svært raskt.

Selskapet anslår nemlig at gjeldsgraden deres vil ligge ganske stabilt i 2020 med en oljepris på rundt 50 dollar. Hvis oljeprisen derimot holder seg på rundt 70, så vil gjeldsgraden kunne falle til under 15 prosent, altså en halvering fra dagens nivå.

Statoil-sjef Eldar Sætre hintet om at gjeldsgraden kan falle helt ned til 12 prosent. Hvis gjeldsgraden blir så lav kan Statoil komme seg opp igjen til over 15 prosent ved å nettopp bruke penger på å kjøpe tilbake aksjer.

Finansdirektør Hans Jakob Hegge bekrefter at målet om en gjeldsgrad på mellom 15 og 30 prosent ligger fast, og at de over tid ønsker å ligge omtrent midt i.

– Hvis vi går utenfor det båndet vil vi ha en plan for å komme tilbake igjen, sier Hegge.

– Så hvis dere havner under 15 prosent vil dere også jobbe for å komme opp igjen til dette båndet?

– Ja, sier Hegge.

Han legger til at prognosen om en fallende gjeldsgrad kan bli påvirket av eventuelle oppkjøp som kan komme. Oppkjøpene som allerede er annonsert (blant annet Martin Linge-kjøpet fra Total i Norge og Roncador-oppkjøpet og andre i Brasil) er allerede regnet inn i Statoils prognoser for kontantstrøm og gjeld.

Les også

Trumps skattereform ga Statoil-gevinst: Utelukker ikke nye oppkjøp

Tror det holder å investere 11 milliarder dollar

En av de mest symboltunge nyhetene fra Statoil onsdag var at selskapet skal øke investeringsbudsjettet i 2018 fra 10 til 11 milliarder dollar. Dermed kom bekreftelsen på det mange ventet, nemlig at 2017 ville bli bunnåret for investeringer.

Egentlig hadde Statoil planlagt å investere 11 milliarder dollar i fjor også, men etter en nedjustering til 10 milliarder i oktober endte fasiten til slutt på 9,4 milliarder.

Dette er milevis unna Statoils investeringsbudsjett tilbake i 2014 som egentlig var på 22,5 milliarder før det ble kuttet til 20.

Finansdirektør Hans Jakob Hegge forklarer at det endelige tallet har blitt mest påvirket av at en såpass stor del av forbedringsprogrammet er knyttet til investeringene i Statoil, i tillegg til forbedringer i driften. Når nye utbygginger og prosjekter blir billigere, trenger selskapet heller ikke investere like mye for å få dem ferdig.

– 9,4 milliarder er en god del lavere enn det vi har sagt tidligere. Det vi nå ser er at det er ganske høy aktivitet på gode prosjekter, sier Hegge, og lister opp Johan Sverdrup-utbyggingen, samt sanksjoneringen av Snorre Expansion og Johan Castberg som eksempler der utbyggingskostnadene er kuttet markant.

– Vi har også oppgjøret for Roncador og Martin Linge, så 11 milliarder dollar er vårt beste anslag for 2018, sier Hegge.

– Krever utbyggingene dere nå jobber med at investeringene må økes utover 11 milliarder dollar etter 2018?

– Vi har sagt at vi frem til 2020 regner med å ligge rundt 11 milliarder. Så det mener vi er et realistisk nivå, sier Hegge.

Les også

Analytiker om Statoil-rapporten: – Bunnsolid avslutning på 2017

Les også

Statoil øker lønnsomhetsanslaget for Johan Sverdrup-feltet

Les også

Sterkere fra Statoil

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Equinor

Flere artikler

  1. Dropper program for utbytteaksjer og øker investeringene

  2. Vil øke utbyttet, men avventer tilbakekjøp

  3. Equinor fyller opp lommeboken: Dette gjør han med pengene

  4. Nå skal Statoil ha egen kapitalmarkedsdag for bærekraft

  5. Betalt innhold

    Statoil betaler eierne 1 milliard mer: – Riktig å øke utbyttet nå