Fersk Hydro-gransking: Ingen indikasjoner på forurensning fra Alunorte

En fersk gransking gjennomført på vegne av Norsk Hydro konkluderer med at Alunorte-anlegget ikke har forurenset de nærliggende områdene. Samtidig varsler selskapet at de vil investere ytterligere 250 millioner i lokalsamfunnet.

OMSTRIDT: Hydros raffineri Alunorte i Brasil.
Publisert:

Norsk Hydro legger mandag frem studien gjennomført av miljøkonsulentselskapet SGW Services og resultatet fra den interne granskingen av aluminaraffineriet Alunorte.

– Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en kommentar.

Hydro oppsummerer rapportene som følgende:

** Ingen overløp fra Alunortes rødslamdeponier

** Ingen indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn i Barcarena

** Ingen indikasjoner eller bevis på vesentlig eller varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten

Det eksterne byrået SGW skriver at de fortsatt arbeider med sine analyser, men at de foreløpig ikke har funnet bevis eller indikasjoner på miljøskade. Med unntak av ett område har de ikke funnet metallverdier i lokale drikkevannsbrønner som er over den lovlige grensen.

På det ene stedet der verdiene oversteg grensen skal det ha blitt mål 220 ppb med alumina, mot 200 som er standard grense.

SGW skriver også at det ubehandlede regnvannet som ble sluppet ut i Para-elven uten lisens, ble tilsatt stoffer slik at ph-verdiene ble nøytralisert før det gikk ut i elven.

En sprekk i betongforsegling i en tilknyttet rørledning resulterte i en lekkasje, men SGW mener denne lekkasjen ikke var nok til å kunne forurense en elv.

Investerer en kvart milliard til

Det foreslås at vannbehandlingssystemet og rensekapasiteten skal forbedres, at det skal gjøres forebyggende vedlikehold og oppgraderinger, samt forbedrede beredskapsplaner og opplæring.

Hydro varsler nå at selskapet vil bruke 250 millioner kroner på lokale samfunnstiltak under et program kalt «Sustainable Barcarena Initiative».

Dette kommer i tillegg til en tidligere annonsert investering på 500 millioner kroner i vannbehandlingssystemet ved Alunorte.

Hydro-aksjen hoppet kraftig etter at børsmeldingen fra Hydro ble offentliggjort, fra 46,90 til over 48 kroner. Klokken 13:50 er aksjen opp 6,3 prosent samlet sett.

Saken fortsetter under videovinduet ...

Fordelte oppgaver

Hydros interne gjennomgang har bestått av en gruppe som har rapportert direkte til konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Denne gruppen har besøkt anlegget og alle de forskjellige fasilitetene med noen unntak.

Gruppen skriver i sin rapport at de ikke har hentet inn prøver eller gjennomført egne laboratorieanalyser, og at de heller ikke besøkt har stedet der avfallsvann slippes ut i Para-elven eller besøkt de lokale nabolagene. Dette begrunnes med at dette er noe de eksterne granskerne i SGW, som Hydro har hyret inn, gjør.

Det brasilianske forskningsinstituttet Instituto Evandro Chagas (IEC) har anklaget Hydro for å ha forgiftet drikkevannet med rødslam, noe selskapet selv har benektet.
Ifølge rapporten gir Hydros interne gjennomgang ikke noen kommentarer om resultatene til IEC.

Les på E24+

Fra utslipp til produksjonskutt: Dette er Hydro-krisen

Ulisensierte utslipp

Hydros Brasil-problemer startet etter kraftig nedbør i Pará-regionen i Brasil den 16. og 17. februar i år. Situasjonen ble forverret av kraftige lynnedslag den 17. februar som slo ut deler av strømtilførselen og reduserte behandlingskapasiteten til et av renseanleggene.

Den prekære situasjonen medførte at brasilianske myndigheter beordret halv maskin ved Hydros Alunorte-anlegg, fordi de var bekymret for nivåene i deponiene som rommer rødslam, et restprodukt fra aluminafremstilling.

Samtidig ble det uttrykt bekymring for forurensing av drikkevannet i området.

Alunorte-anlegget er verdens største aluminaanlegg og bidrar hvert år med milliardbeløp til Hydros resultater. Den nedjusterte kapasiteten koster derfor selskapet enorme summer i tapte inntekter for hver uke som går.

I første halvdel av mars ble det så kjent at Hydro hadde hatt såkalte kontrollerte utslipp av regnvann gjennom en omstridt kanal, Canal Velho, ved Alunorte. Selskapet hadde ikke lisens til å gjøre dette.

Det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services ble hyret inn av selskapet for å utføre en gjennomgang av vannbehandlings- og avløpssystemet ved anlegget. Det er allerede kjent at foreløpige funn viser overløp av vann fra en spilldam til Canal Velho. Hydro har meldt om avgang av lut til spillvannet, samt et defekt rør.

Da det i tillegg ble påvist en «ulisensiert forbindelse» mellom aluminaraffineriet Alunorte og en godkjent dreneringskanal fra det nærliggende aluminiumsverket Albras ble granskingen utvidet, og det ble nedsatt en intern arbeidsgruppe. Det er resultatet av disse gjennomgangene som legges frem mandag.

Søksmål

Hydro har hele tiden avvist utslipp av rødslam.

Selskapet bestrider en rapport fra Instituto Evandro Chagas (IEC), der Hydro anklages for å ha forgiftet vannet i flere elver rundt Alunorte. Hydro-anlegget får også hard medfart i en rapport signert kjemiprofessor Simone Pereira ved Det føderale universitetet i Pará (UFPA).

Forhandlingene mellom Hydro og Ministerio Publico har brutt sammen, men dialogen med øvrige myndigheter fortsetter. Delstatsmyndighetene i Pará har saksøkt Hydro, mens Alunorte har sendt inn et motsøksmål fordi de bestrider gyldigheten i myndighetenes rapport.

I sin interne granskingsrapport viser Hydro til disse bildene. Bildet til venstre ble i medier brukt som bevis for at det hadde lekket ut spillvann fra rødslamdemponi DRS2 på Alunorte-anlegget, men Hydro viser til at bildet viser noe helt normalt. Bildet til høyre skal vise det samme deponiet, der vannet sprer seg til tørre områder av deponiet, som det skal gjøre ved økende volum.
Publisert:

Her kan du lese mer om