Seadrill inngår storforlik

Riggselskapet Seadrill melder mandag at det har inngått en avtale med Hyundai-verftet om riggen West Mira.

KOM TIL ENIGHET: Seadrill, her representert ved storaksjonær John Fredriksen, har avsluttet striden rundt riggen West Mira.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Avtalen innebærer at Seadrill vil motta en kontant betaling på rundt 170 millioner dollar, tilsvarende rundt 1.445 millioner kroner.

West Mira er en såkalt sjette generasjons ultradypvannsrigg, spesialbygget for operasjoner under vanskelige forhold. Riggen ble bestilt ved Hyundai Heavy Industries i andre kvartal 2012, og hadde opprinnelig levering den 31. desember 2014.

Riggen skulle i aksjon på en femårig kontrakt for Husky Oil i Canada og på Grønland.

Etter leveringsoverskridelser valgte Seadrill, rammet av vanskeligere markedsvilkår, å si opp kontrakten på West Mira høsten 2015. Kort tid senere ble Husky-kontrakten kansellert.

Det ble innledet en voldgiftsprosess mellom verft og kunde i oktober 2015, som nå avsluttes etter forliket.

Selskapet vil i sakens anledning ta en nedskrivning uten kontantstrømseffekt på 44 millioner dollar for å reflektere avviket mellom bokført verdi på kravet og den faktiske erstatningen.

Kjøpes av søsterselskap

Som en del av avtalen kjøper Seatankers riggen fra Hyundai-verftet.

Seatankers er et holdingselskap, og er ikke ventet å drifte riggen i konkurranse med Seadrill. Planen er at Seatankers og Seadrill skal inngå en avtale for kommersiell og teknisk drift av West Mira, samt en forkjøpsavtale.

Seadrill ser dermed ut til å kunne få inn penger gjennom forliket, mens riggen og relaterte forpliktelser ikke havner på Seadrills balanse nå. Selskapet står for tiden i en svært omfattende restruktureringsprosess.

Både Seatankers og Seadrill er selskaper i John Fredriksens forretningsimperium.

Les også

Nye rigg-grep fra Fredriksen: Archer henter 840 millioner kroner

Les også

Slik gikk Seadrill fra utbyttefest til konkursfare

Les også

Analytiker om Seadrill: – Økt sannsynlighet for at de må gå via rettssystemet

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Seadrill

Flere artikler

  1. TradeWinds: Fredriksen vil børsnotere riggsatsing

  2. Northern Drilling kjøper rigger for 4,8 milliarder

  3. Rigger seg for opptur

  4. Slik var mottagelsen for Fredriksens nye riggselskap

  5. – At de får en slik kontrakt er bra