Aker-sjefen tror ikke oljeuroen forsinker oppturen: – Ingenting som tyder på det

Akers leverandørbedrifter trenger fortsatt påfyll i ordrebøkene, men melder om at det er mer forprosjektering og flere anbudsrunder på gang enn tidligere. Aker-sjefen tror ikke den siste tidens uro i oljemarkedet vil skremme oljeselskapene.

TROR DET KOMMER SEG: Aker-sjef Øyvind Eriksen tror aktiviteten i oljenæringen vil ta seg jevnt og trutt oppover over de neste to årene. Her er han avbildet ombord på et helikopter på vei til Ivar Aasen-feltet til Aker BP i februar.
Publisert: Publisert:

Aker slapp tirsdag resultatene for andre kvartal. Selv om Akers verdier nå i midten av juli er 21 kroner under nivået ved nyttår (justert for utbytte) og litt over nivået ved utgangen av andre kvartal, falt verdiene frem til utgangen av juni. Verdifallet i kvartalet var drevet av uroen i oljeprisen og effekten det hadde på oljerelaterte aksjer i markedet.

Ved lunsjtider tirsdag var Aker-aksjen ned 0,7 prosent, om lag et halvt prosentpoeng mer enn Hovedindeksen.

Ustabiliteten og kursfallet som vi har sett i flere oljeaksjer de siste månedene kom etter en solid opptur som toppet ut i første kvartal.

Akers leverandørselskaper og resten av oljeserviceindustrien har i en lengre periode posisjonert seg for en opptur i markedet. Akkurat når den vil komme strides ekspertene og bransjefolkene litt om, men både Aker Solutions, Kværner og Akastor har uansett gjort det klart at de trenger påfyll i ordrebøkene fremover.

Samtidig har de også indikert at antallet anbud fra oljeselskapene og mengden med forprosjektering har økt markant.

– Vil uroen vi har sett i oljeprisen og markedet den siste tiden kunne forsinke oppturen dere og andre i næringen tror skal komme?

– Det er ingenting som tyder på det. Aktivitetsnivået er særlig viktig for Kværner, Aker Solutions og Akastor, og de opplever alle økt tilbudsaktivitet (flere anbudsutlysninger, journ.anm.) og en økning i antallet tidlig fase prosjekter. Aktivitetsøkningen skjer særlig på norsk sokkel, sier Øyvind Eriksen.

– Oljeprisutviklingen i andre kvartal var langt på vei som ventet, men vårt langsiktige syn er ikke endret, legger han til.

OLJEPREGET: Grafen viser utviklingen i oljeprisen – brent (i grønt) nederst siden nyttår, sammen med utviklingen i Aker (i blått), Aker Solutions (rosa) og Hovedindeksen på Oslo Børs (i gult). Mens Børsen har steget relativt jevnt og trutt til 6,42 prosent, har oljeprisen svingt fra 57 til 45 dollar per fat. Mens oljeselskapet Aker BP (ikke på grafen) har fulgt oljeprisens utvikling tett, har Aker Solutions svingt langt mer.

– Viktigst for norsk sokkel

Aker-sjefen sier at de forventer en gradvis økning i aktiviteten i oljenæringen de neste to årene.

– Det gjenspeiler seg i antallet med tilbud og konseptarbeider, sier Eriksen.

Uansett når markedet skulle ta seg opp igjen, mener Eriksen at Aker-selskapene stiller sterkere nå enn før:

– Vi har tilpasset kapasiteten i leverandørbedriftene for et lavere aktivitetsnivå, også fremover i tid. Samtidig har vi fleksibiliteten til å kunne øke aktivitetsnivået når antallet prosjekter skulle tilsi det, sier han, og legger til:

– Vi har en mye mer fleksibel kostnadsbase nå enn da vi gikk inn i konjunkturnedgangen.

Etter at Øyvind Eriksen og BPs konsernsjef Bob Dudley i fjor annonserte fusjonen mellom Akers oljeselskap Det norske og BPs norske virksomhet, for å skape Aker BP, har Aker opplevd en kraftig verdiøkning.

Ikke bare har Aker sikret seg en nøkkelrolle på norsk sokkel, men fusjonen gjorde det også mulig for oljeselskapet å starte med utbytteutbetalinger før Johan Sverdrup-utbyggingen er ferdig.

Samtidig har Aker BP involvert både Aker Solutions og Kværner i sine nye allianser for henholdsvis subsea- og plattformprosjekter. I tillegg har Ocean Yield kjøpt to fartøy fra BP Shipping som går på langtidskontrakt for Aker BP.

– Har fusjonen og etableringen av Aker BP vært vel så viktig for leverandørbedriftene til Aker som eierskapet i oljeselskapet i seg selv?

– Det viktigste er at norsk sokkel har fått en ny og ambisiøs operatør. Det har også vært den viktigste effekten for Aker, også målt i verdi. Samtidig er det veldig hyggelig å se at våre leverandører vinner kontrakter med Aker BP i en tøff konkurranse mot andre aktører, sier Eriksen.

Etterlyser datadeling på norsk sokkel

I sine kommentarer til aksjonærene skriver Øyvind Eriksen om Akers investering i IT-selskapet Cognite, der tidligere Fast-gründer John M. Lervik er blant gründerne. Eriksen sier at de gikk inn i samarbeidet etter en erkjennelse om at Aker manglet egenskapene til å drive den teknologiske utviklingen som trengs alene.

– Ny teknologi forventes å bli en viktig bidragsyter for at Aker BP skal oppnå målet om en gjennomsnittlig produksjonskostnad på under syv dollar per fat og en balansepris på under 35 dollar per fat for nye prosjekter, skriver Eriksen

– Jeg kan knapt se for meg størrelsen på effektiviseringspotensialet som finnes hvis myndigheter, operatører og leverandører evner å ta seg sammen og utvikle en felles digital plattform for prosjekter og operasjoner på norsk sokkel.

Overfor E24 forklarer Aker-sjefen at de forskjellige aktørene investerer betydelige beløp i digitaliseringsprosjekter i dag, samtidig som mye av dataene som kommer ut fra utbyggingsprosjekter og drift av felt på norsk sokkel er svært relevante for andre.

– De er relevante både for oppfølging av den aktuelle operasjonen for de involverte organisasjonene, men også som et referansepunkt for andre å måle seg mot, sier Eriksen og fortsetter:

– Kunne man fått på plass en felles plattform, så kunne både prosjektgjennomføring og drift kunne blitt betydelig mer effektivt, sier Eriksen.

– Har dere strukket ut en hånd til Statoil eller andre for å få fremdrift på dette feltet?

– Dette blir tatt opp i ulike fora, og det er jo på toppen av agendaen til Toppindustrisenteret, også kjent som Digital Norway. Så vi i Aker er innstilt på å bidra til at industrien oppnår resultater, sier Eriksen.

Aker er blant eierne i Digital Norway, som ble startet etter initiativ fra blant andre Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Les også

Kutter renteutgiftene med en kvart milliard

Les også

Derfor drøyer utbyttedrysset fra Kværner

Les også

Oljemarkedet er fortsatt tøft – men det renner inn med en spesiell type oppdrag

Publisert: