Kraftig økning i lånetapene for Bank Norwegian

Kunde- og inntektsveksten fortsetter for Bank Norwegian, men bankens økte lånetap og kostnader sørger for at overskuddet står på stedet hvil.

Administrerende direktør Tine Wollebekk i Bank Norwegian. Arkivbilde.
Publisert:

Norwegian Finans Holding, det børsnoterte selskapet som eier Bank Norwegian, melder tirsdag morgen om en økning i netto renteinntekter fra 937,65 millioner i tredje kvartal i fjor til 1,13 milliarder kroner i samme periode i fjor.

De totale inntektene økte fra 987,50 millioner til 1,20 milliarder kroner i perioden.

Resultat før og etter skatt øker imidlertid «bare» med et par millioner hver til henholdsvis 578,80 og 434,07 millioner kroner. Dette skyldes at kostnader og lånetap har økt betraktelig og dermed «spiser opp» overskuddsveksten man kunne hatt med økt omsetning.

Den ferske kvartalsrapporten sender Norwegian Finans Holding-aksjen kraftig ned tirsdag formiddag på Oslo Børs. Aksjen startet ned over syv prosent like etter børsåpning, men utviklingen forverret seg og klokken 10:40 var aksjen ned hele 12,1 prosent.

Driftskostnader før lånetap økte fra 269,77 til 317,19 millioner. Avsetningen til tap øker til 299,21 millioner kroner, en økning på 112 prosent fra 140,86 millioner i fjor.

Det er også en solid økning på over 27 prosent fra andre kvartal da tapene var på 234,71 millioner kroner.

Ser man på utviklingen samlet sett siden nyttår viser den at driftskostnadene øker saktere enn inntektene, noe som bidrar positivt til marginene. Problemet for Bank Norwegian er at tapsavsetningene øker langt raskere enn inntektene.

I årets tre første kvartal har inntektene steget 23,3 prosent til 3,45 milliarder målt mot samme periode i fjor. Driftskostnadene har økt 19,9 prosent til 937,14 millioner i perioden, mens tapsavsetninger har økt med hele 57,0 prosent til 742,8 millioner.

De økte tapsavsetningene sørger for at resultat etter skatt har økt med 14,7 prosent til 1,33 milliarder.

– Inntjeningsveksten er forventet å fortsette gjennom en sterk lånevekst, stabile marginer, kostnadskontroll og god kredittkvalitet, selv om det nordiske markedet for usikret gjeld er påvirket av økt konkurranse, skriver Bank Norwegian om fremtidsutsiktene.

Les også

Bank Norwegian møter tøffere konkurranse: – Det er blitt flere om beinet

Misligholdet øker

I en egen melding tirsdag morgen melder Bank Norwegian også at de har inngått en avtale med inkassoselskapet Axactor om salg av en portefølje med misligholdt gjeld i Finland.

Balansen på de misligholdte lånene er på rundt 160 millioner euro, tilsvarende 1,53 milliarder kroner, men banken opplyser ikke hva de selger lånene for. Banken skriver at salget «antas å ha marginal resultateffekt», noe som betyr at banken allerede har tatt tap i regnskapet som tar høyde for prisen de har solgt lånene videre for.

Etter planen skal lånene flyttes over 30. november, og banken skriver at avtalen vil «gi kostnadsbesparelser og eliminerer usikkerhet om gjenvinning» av de utestående kravene.

Hvis man ser på utviklingen av lånene i bankens kvartalsrapport kommer det frem at volumet på lån som er på etterskudd har økt fra 3,79 til 4,45 milliarder i løpet av kvartalet, i prosent har andelen økt fra 10,3 til 11,6 prosent brutto.

Volumet på lån som er misligholdt har på sin side økte fra 8,1 til 9,2 prosent i kvartalet.

– Nivået av misligholdte lån utviklet seg som ventet gitt de relativt nyetablerte porteføljene i Danmark og Finland, og at porteføljene i Norge og Sverige øker fra et lavt nivå etter slaget av misligholdt gjeld i 2017, skriver banken.

Bankens tapsavsetninger økte med 64,5 millioner til 299,2 millioner i kvartalet, tilsvarende en oppgang fra 2,6 til 3,1 prosent av brutto lånevolum. Dette kommer hovedsakelig som følge av økninger i Sverige, mens nivået lå stabilt i Norge og gikk noe ned i Danmark.

Les også: Utenlandsk aksjonær vil ha Bank Norwegian børsnotert i London

71.000 nye kunder

Bank Norwegian-sjef Tine Wollebekk peker i kvartalsrapporten på at de økonomiske utsiktene for Norden og andre nøkkelfaktorer for banken fortsatt er gunstige, med økonomisk vekst og god sysselsetting, samtidig som rentenivået fortsatt er lavt.

– Tredje kvartal reflekterer en tilfredsstillende underliggende utvikling basert på økt netto renteinntekter og en sterk kostnadskontroll (....) Vi rekrutterte 71.000 nye kunder i kvartalet og den sterke trenden med økt engasjement fortsatte med en økning i app-bruk på 25 prosent, skriver Bank Norwegian-sjef Tine Wollebekk, i kvartalsrapporten.

– Mobilkanalen er nå den desidert mest brukte kommunikasjonskanalen med våre kunder og ambisjonen er å utvikle en stadig mer persontilpasset kundeopplevelse, legger hun til.

Bank Norwegian startet sin virksomhet i 2007 og har etter hvert ekspandert kraftig utover landegrensene, til både Sverige (i 2013), Danmark og Finland (begge i 2015). Selskapet tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskuddskonti, og samarbeider i tillegg med flyselskapet banken deler navn med.

Les også

– Må gjøre tilpassinger

Les også

– Har blitt større kamp om pengene

Les også

Google Pay lanseres i Norge

Publisert:

Her kan du lese mer om