Finanstilsynet om kombinasjonsfond: Vesentlig dyrere enn rene aksjefond

Finanstilsynet advarer mot høye fondspriser.

GJENNOMGANG: Finanstilsynet har gått gjennom 47 norske kombinasjonsfond. Et funn er at de er dyre, i flere tilfeller mye dyrere enn vanlige aksjefond.
  • E24
Publisert:

En gjennomgang Finanstilsynet har gjort av 47 norske kombinasjonsfond, altså fond som gir investor eksponering mot både aksjemarkedet og rentemarkedet, viser at mange tar høye priser.

Ofte betaler kundene vesentlig mer for forvaltningen av fondenes aksjeinvesteringer enn i rene aksjefond, er et av funnene tilsynet har gjort.

– Vi ser at honorarene for mange kunder er så høye at en del vil kunne være bedre tjent med å investere direkte i aksje- og rentefond, sier seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet til E24.

– Særlig når man også ser at mange av fondene ikke benytter seg av muligheten til å variere andelen aksje- og rentepapirer.

Nordmenn har milliarder stående i kombinasjonsfond, og veksten har vært høy de siste årene, viser statistikk fra Verdipapirfondenes forening. Ved utløpet av august hadde norske personkunder nær 35 milliarder kroner i slike fond, mot 20 milliarder i 2013. Samlet forvaltet fondene 57 milliarder kroner.

I sin analyse har Finanstilsynet splittet opp honorarene til forvaltningen av aksjer og renter.

Ber bransjen ta hensyn

Med bruk av en markedsprising av renteforvaltningen på 0,5 prosent per år, som er i øvre del av skalaen for rene rentefond i det norske markedet, beregner Finanstilsynet at 38 prosent av kombinasjonsfondene har en beregnet årlig forvaltningsgodtgjørelse på over 2,0 prosent.

Det høyeste beregnede honoraret er på 3,8 prosent per år.

Tilsynet ber nå bransjen gå gjennom prisene, og funnene gjort i rapporten:

– Vi har en forventning om at bransjen nøye vurderer observasjonene og forbedringspunktene, og tar hensyn til dette i sitt videre arbeid, sier Hjellegjerde til E24.

– Uheldig

Anne Merethe Bellamy

– Det er uheldig om fondssparere må betale betydelig høyere forvaltningsgodtgjørelse for å investere i et kombinasjonsfond, sammenlignet med å investere direkte i både rente- og aksjefond, sier Anne Merethe Bellamy, direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, i en pressemelding.

– For å bedre kundenes mulighet til å vurdere kombinasjonsfond opp mot rene rente- og aksjefond, bør det informeres om fondets avkastning spesifisert på henholdsvis aksjeinvesteringene og renteinvesteringene, og ikke bare samlet avkastningstall, mener hun.

Britt Hjellegjerde

– Bedre tjent

Finanstilsynets analyse viser i tillegg at mange av kombinasjonsfondene ikke utnytter godt nok rammene for reallokering, altså forvalterens mulighet til å øke fondets avkastning gjennom å variere andelen aksjer og renter.

– Liten reallokering over tid, kombinert med betydelig høyere forvaltningsgodtgjørelse kan tilsi at kundene vil være bedre tjent med å investere direkte i både aksje- og rentefond, sier Bellamy.

Les også

Finanstilsynet mener Sissener har brutt hvitvaskingsloven

Les også

DNB stuper på ny kundetilfredshets-måling

Les også

Historiens dårligste børsmåned forvirrer ekspertene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Fondssparing
  2. Finanstilsynet

Flere artikler

  1. – Umulig å forstå prisene på mange aksjefond

  2. Deler av fondsbransjen henger etter på bærekraft: – Mange må intensivere arbeidet

  3. Aksjefond forbudt i USA er blitt tillatt i Norge

  4. DN: De største aksjefondene er blant de dårligste

  5. Forbrukerrådet anklager flere banker for fondsjuks