Solstad «sukrer pillen» for å blidgjøre REMs storaksjonær

Solstad tar utradisjonelle grep for å sikre Åge Remøys kontroll etter den motvillige supplyfusjonen.

Publisert:

Fredag annonserer Solstad Offshore detaljene i fusjonen med REM Offshore, som ble varslet tidligere denne sommeren.

Her fremgår det at REM skal slås sammen med Solship Invest, et heleid datterselskap av Solstad Offshore, med Solship som overtagende selskap.

Det er allerede kjent at fusjonen er betent, etter at Solstad-eier Aker skal ha blokkert en nødvendig redningsplan i REM – noe REM-styreleder Åge Remøy har omtalt som et «bakholdsangrep».

Bakteppet utgjøres ellers av et geografisk element og blandet historikk mellom Solstad og Remøy.

Ny aksjeklasse

I sakens anledning utsteder Solstad Offshore en ny aksjeklasse, såkalte B-aksjer. Disse gir samme økonomiske rettigheter som de ordinære aksjene, men kun en tiendedel av stemmerettene.

«Det er Solstads intensjon at de nye B-klasseaksjene kan være et instrument for ytterligere konsolidering i industrien», skriver Solstad i meldingen.

REMs aksjonærer mottar sin kompensasjon i form av de nye B-aksjene, nærmere bestemt 0,0696 Solstad-aksjer per REM-aksje.

FÅR A-AKSJER: Åge Remøy får en betydelig eierpost i Solstad. Her med statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland.

Fusjonen har blitt heller labert mottatt fra Åge Remøy, storaksjonæren i REM. Nå kan det imidlertid se ut som om Solstad har strukket seg for å gjøre ham fornøyd, og «sukrer pillen» med ordinære aksjer.

Remøy og hans selskaper vil motta opp til seks millioner A-aksjer for de første 75 millioner kronene de har tegnet seg for i REMs egen emisjon.

«Det er en forutsetning fra Åge Remøys side at hans nåværende kontrollerende posisjon i REM reflekteres av en betydelig stemmerettsandel i Solstad etter sammenslåingen, hvilket vil gjennomføres ved hans rett til å få halvparten av vederlagsaksjene han er tildelt i emisjonen i REM i form av Solstads A-aksjer», skriver Solstad, som legger til at de ser frem til å få Remøy som industriell eier.

Får styreplass

Videre fremgår det av dagens melding at Remøy får utnevne et styremedlem til det sammenslåtte selskapet. Nominasjonskomiteen i Solstad har i den forbindelse nominert Inger-Marie Sperre som nytt styremedlem.

Det skal avholdes ekstraordinære generalforsamlinger i begge selskaper i oktober, der flere av skrittene i fusjonen etter planen skal klubbes gjennom. For REM sin del gjelder dette blant annet den rettede emisjonen mot Remøy og konvertering av gjeld.

Solstads aksjonærer skal blant annet stemme over ledd i den finansielle avtalen med Aker, utstedelse av aksjer i en reparasjonsemisjon mot øvrige REM-aksjonærer og nye styremedlemmer.

Les også

Analytiker tror Røkke+Solstad+Rem+Farstad blir sant

Les også

Slik er brikkene i supply-puslespillet

Les også

Akers Solstad opp 18 prosent etter kjøp av REM

Publisert:

Her kan du lese mer om