Etikkrådet om Oljefondets saudi-aksjer: – Kan ikke ha noe syn

Etikkrådet sliter med å vurdere Oljefondets saudiske aksjeinvesteringer med dagens etiske retningslinjer. – Dette må adresseres av politikerne, sier rådets leder.

VANSKELIG VURDERING: Etikkrådet sliter med å vurdere om selskaper i land som Saudi-Arabia overholder de etiske retningslinjene, for eksempel når det gjelder menneskerettigheter. Det kommer frem i dokumentarfilmen «Vikings vs. Wolves», som hadde premiere på Human filmfestival sist uke, og i et brev rådet har sendt til Finansdepartementet. Dette er Etikkrådets leder Johan H. Andresen.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Etikkrådets utfordringer kommer frem i en ny dokumentarfilm om Oljefondet som hadde premiere på Human filmfestival i forrige uke.

I filmen «Vikinger mot ulver – slaget om finans» blir Oljefondets omstridte aksjeinvesteringer i Saudi-Arabia omtalt som et dilemma.

Etikkrådet har som jobb å gi råd til Norges Banks hovedstyre om hvilke selskaper som bør utelukkes av etiske grunner, men sliter med å gjøre jobben sin når det gjelder Saudi-Arabia, der det er lite kritikk mot næringslivet gjennom media og organisasjoner.

– Etikkrådet vårt er ikke fokusert på land, og vi kan ikke ha noe syn på stater og deres oppførsel som sådan, sier Etikkrådets leder Johan H. Andresen i filmen (sitatene er oversatt fra engelsk).

– Dette må adresseres av politikerne. De har lagt fundamentet for retningslinjene våre, og hvis de ønsker å ekskludere et land så må de ta en avgjørelse, sier Andresen.

Dagens etiske retningslinjer i fondet er utformet slik at Etikkrådet bare kan ta stilling til enkeltselskaper. Rådet oppfatter at det ikke har mandat til å kunne utelukke alle selskaper i spesifikke land fra Oljefondets portefølje.

Amnesty refset sist uke Oljefondets investeringer i Saudi-Arabia, som steg fra 6,8 milliarder til ni milliarder kroner i fjor. Økningen er en PR-seier for regimet, hevdet Amnesty.

Les mer: Mener oljefondet gir PR-hjelp til Saudi-Arabia

Les også

Mener oljefondet gir PR-hjelp til Saudi-Arabia

Ber departementet om avklaring

Etikkrådet sendte i november et brev til Finansdepartementet om investeringer i nye markeder som Saudi-Arabia, hvor fondet har vært investert siden 2015.

Rådet peker på at det kan være krevende å vurdere om fondets etiske retningslinjer er brutt i enkelte land, for eksempel innen menneskerettigheter, og ber regjeringen utrede mer og vurdere om dagens regler er ansvarlige.

«Etikkrådets nyhetsbaserte porteføljeovervåkning er i utgangspunktet ment å skulle dekke alle selskap og alle land. Etikkrådet har de siste tre år ikke sett noen saker knyttet til saudiarabiske selskap i saudiarabiske nyhetskilder som inngår i porteføljeovervåkningen», skriver rådet i brevet.

Det er nemlig ulik tilgang på informasjon mellom vestlige og lokale selskaper, og resultatet kan bli forskjellsbehandling, påpeker Etikkrådet. Da kan rådet anbefale utelukkelse av utenlandske selskaper som driver virksomhet i Saudi-Arabia, men samtidig mangle informasjon til å anbefale utelukkelse av lokale selskaper.

«To selskaper som medvirker til samme brudd på menneskerettighetene, kan bli behandlet forskjellig av Etikkrådet som følge av forskjellig informasjonstilgang», skriver rådet.

(saken fortsetter under bildet)

ETISK DISKUSJON: Det var debatt om Oljefondet etter visningen av dokumentarfilmen «Vikings vs. Wolves» på Human filmfestival 2019. Debattleder var Maria Berg Reinertsen, og deltakerne var John Peder Egenæs i Amnesty, matematiker Silvija Seres, tidligere Oljefondet-sjef Knut Kjær, Cicero-sjef og tidligere finansminister Kristin Halvorsen og Oljefondets direktør Yngve Slyngstad.

– Kan ikke gjøre jobben sin

Etter filmens premiere møttes blant andre Amnesty-sjef John Peder Egenæs og direktør Yngve Slyngstad i Oljefondet til debatt om veien videre for fondet. Der ble også investeringene i Saudi-Arabia diskutert.

Egenæs mener at fondet må begynne å vurdere selskaper i forkant av at de går inn i nye markeder.

– Dette har Etikkrådet skrevet et brev til Finansdepartementet om, at de rett og slett ikke kan gjøre jobben sin i et land som Saudi-Arabia, for de får ikke tak i den informasjonen, sier Egenæs.

– Det tror jeg kommer til å bli den store, store diskusjonen fremover. For jeg tror at på akkurat samme måte som vi ikke kan leve av klasebomber, så kan vi heller ikke leve av overvåkning i Saudi-Arabia, for eksempel, sier han.

Saudi-Arabias krigføring i Jemen og drapet på journalisten Jamal Khashoggi på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul har blitt møtt med massiv fordømmelse, og la stort press på saudiske myndigheter i fjor.

Børsen i Saudi-Arabia venter ifølge Reuters at utenlandske investorer som Oljefondet vil øke sine investeringer i landet med opptil 170 milliarder kroner i år. Årsaken er at landet skal tas inn i FTSE- og MSCI-indeksene, som Oljefondet og mange andre investorer bruker som «veikart» for sine investeringer.

Dette er problematisk, mener Amnesty.

Vurderer ikke de politiske forholdene

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, svarer at han ønsker å bevare dagens ansvarsfordeling når det gjelder etiske spørsmål.

Avgjørelsen om fondet i det hele tatt skal kjøpe aksjer i Saudi-Arabia bør tas av andre, sa han i debatten på Human filmfestival.

– Den landvurderingen vi er satt til å vurdere, det er godkjennelse av markedsplass. Vi vurderer ikke i den sammenhengen de politiske forholdene, vi vurderer hvorvidt pengene er sikre, om oppgjørssystemet fungerer, og om pengene er juridisk beskyttet, sier Slyngstad.

– Grunnen til at man opprettet et etikkråd og holdt det utenfor forvaltningene var at de etiske vurderinger ikke skulle overlates til investorer som meg eller politikerne, men at man skulle lage andre mekanismer for å dekke det, sier han.

På spørsmål om fondet ikke vurderer politisk risiko ved investeringene i selskaper i Saudi-Arabia svarer Slyngstad at han følger den landlisten han har fått.

– Hvis vi går bort fra den institusjonelle rolledelingen vil investorer og forvaltere som meg og Oljefondet få innflytelse over spørsmål som vi ikke bør få, sier Slyngstad.

Saudi-Arabia skal i år inkluderes i FTSE-indeksen som Oljefondet baserer sin referanseindeks på, men Finansdepartementet har bedt Oljefondet vente med å legge til nye land i referanseindeksen.

Les mer: Oljefondets saudiske aksjemilliarder: Kan bli doblet

Statsministeren vil etterspørre endring

I filmen «Vikings vs. Wolves» er også statsminister Erna Solberg (H) intervjuet om investeringene i autoritære land. Hun understreker at fondet ikke skal brukes som et politisk verktøy, men først og fremst skal sikre avkastning for det norske folket.

– Det er veldig lett å si at man ikke skal investere i de landene fordi de ikke er de riktige landene å investere i. Vel, også de landene trenger investeringer og virksomheter hvis de skal utvikle seg, sier Solberg i filmen (sitatene er oversatt fra engelsk).

– Eierskap gir deg ansvar for å etterspørre endringer. Det er et ansvar for ikke å bare si at vi enten investerer eller ikke investerer. Du får mer endring ut av å stille spørsmål enn ved bare å dra, sier Solberg.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet
  2. Saudi-Arabia

Flere artikler

  1. Oljefondet har solgt seg kraftig ned i Saudi-Arabia: – Tar det som en seier

  2. Amnesty håper på ny etikkpraksis i Oljefondet: Vil sile ut selskaper på forhånd

  3. Oljefondets eks-sjef åpner for tøffere klimagrep: – Et tankekors

  4. Oljegiganten skal på børs - Oljefondet vil ikke delta

  5. Store forventninger til etikk-rapport: – Dette er egentlig historisk