Mener Solstad Offshores flåte er overvurdert

Den uavhengige aktøren Vessels Value anslår at verdien av Solstad Offshores flåte er ti milliarder kroner lavere enn selskapets eget anslag.

HØY VERDI: En boom i oljebransjen ble snudd til nedtur for noen år siden, og nå er spørsmålet hvor hva de mange supplyskipene som ble kjøpt inn er verdt. Uavhengige Vessels Value oppgir en langt lavere verdi på Solstad Offshores flåte enn selskapet selv. Bildet viser supplyskip fra daværende Solstad Farstad ASA i opplag i Ålesund for to år siden.

Foto: Halvard Alvik NTB scanpix
Publisert:

Onsdag meldte Solstad Offshore at verdien av selskapets flåte av offshore servicefartøyer er nedjustert med 850 millioner kroner, etter at Finanstilsynet krevde en gjennomgang av verdiene.

Selskapet, som kontrolleres av Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen, hadde opprinnelig verdsatt flåten sin til 29,3 milliarder kroner, ifølge rapporten for tredje kvartal som ble lagt frem i høst.

Dermed er verdien nedjustert til 28,45 milliarder kroner.

Den uavhengige tjenesten VesselsValue verdsetter derimot Solstad Offshores flåte til 2,097 milliarder dollar, som tilsvarer 17,94 milliarder kroner, ifølge et ferskt notat.

Solstad Offshore hadde til sammenligning en gjeld på 27,7 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Les også

Solstad Offshore skriver ned flåten med 850 millioner kroner

– Offer for tidligere overvurdering

Hvis anslaget fra Vessels Value gir et bedre bilde av dagens markedsverdi enn det selskapet selv legger til grunn, så kan det bety at selskapet vil måtte skrive ned verdien av flåten betydelig mer enn det har gjort så langt.

«Ledende offshore-skipseiere, som var del av boomen i Nordsjøen, blir nå offer for tidligere overvurdering av skipenes verdi», skriver Vessels Value i et notat.

«På grunn av dagens forhold i offshoremarkedet, der verdien på eiendeler har lidd mer enn noensinne tidligere, banker investorene på døren til skipseierne, bekymret for utsiktene til å få tilbake pengene som ble brukt til å finansiere flåter som nå ligger inaktive», skriver Vessels Value.

Les på E24+ (for abonnenter)

Børskommentar: Ta høyde for det verste i Solstad Offshore

Ifølge selskapet må verdiene trolig nedskrives mer enn man tidligere har antatt, fordi de ble for høyt verdsatt av andre aktører tidligere.

Vessels Value anslår nå verdien av en fem år gammel stor supplybåt (platform supply vessel, PSV) til 13,7 millioner dollar (117,2 millioner kroner), noe som er rundt 20 prosent lavere enn det andre aktører har anslått.

«Det er på tide at andre uavhengige aktører som vurderer skipsverdier tar en mer ansvarlig rolle. Verdiene av skipene vil stige over tid, men spørsmålet er hvor lenge banker og investorer kan vente», skriver selskapet.

Les også

Solstad Offshore ber långivere om utsettelse

Kan sette egenkapitalen i fare

Solstad Offshores nedjustering av verdien på skipene har redusert selskapets egenkapital fra 3,33 milliarder til 2,48 milliarder kroner.

Selskapet erkjenner i meldingen onsdag at det kan bli behov for ytterligere nedskrivninger i rapporten for fjerde kvartal, som er ventet 20. februar.

En ny nedskrivning vil kunne utradere selskapets egenkapital, ifølge Solstad Offshore.

Selskapet forhandler nå videre med kreditorene for å sikre en langsiktig løsning på sine finansielle utfordringer. Det skjer etter at Solstad Offshore i desember ba kreditorene om utsettelse av betalingen av renter og avdrag på gjelden.

Det fikk selskapet, men bare frem til 20. juni i år. Opprinnelig ønsket selskapet utsettelse frem til 20. desember.