Norges Bank tror ikke krypto erstatter kronen: – Lite sannsynlig

Visesentralbanksjefen tviler på at kryptovaluta vil medføre en «fullstendig utradering av norske kroner», men ser en mulighet for at kryptovaluta i større grad vil benyttes i privat sektor.

FØLGER KRYPTO: – Hvis krypto skal erstatte kronen må også staten gjøre sine betalinger og innkrevinger i en annen valuta enn kronen, påpeker visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Publisert: Publisert:

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache tok i sin vårtale tirsdag opp fremveksten av kryptovaluta og finansielle teknologi, og hvordan det kan påvirke det norske pengesystemet og Norges Bank.

– Jeg tror det er lite sannsynlig at kryptovalutaer vil gjøre banker og norske kroner overflødige med det første, men det finansielle systemet vil forandre seg, sier hun i talen.

Norges Bank følger med på kryptovaluta, og skal selv teste løsninger for digitale sentralbankpenger de neste to årene. Det gjør også andre sentralbanker, deriblant Riksbanken i Sverige som tester ut en e-krone.

Økt konkurranse for bankene

Bache fremholder at norske banker «er langt fremme teknologisk». Hun viser til at bruken av kontanter er lav og bruken av nettbank høy, samtidig som bankene automatiserer flere oppgaver.

Ifølge visesentralbanksjefen har vi behov for «et betalingsmiddel som gir raske, sikre og rimelige oppgjør for handel». Det må også holde på verdien slik at det kan brukes til sparing.

I dag har bankene en sentral rolle, men Bache peker på at de møter konkurranse om å tilby finansielle tjenester, blant annet fra teknologiselskaper som Apple og Facebook.

Les også

Hva er kryptovaluta, og hvordan fungerer det?

Konkurransen skjer både på områder som betalingstjenester og lån, og visesentralbanksjefen trekker blant annet frem veksten i folkefinansiering.

Hun peker også på koblingen mellom kreditt og varekjøp, som samarbeidet mellom flyselskapet Norwegian og forbrukslånsbanken Bank Norwegian.

Betalingsløsninger kan i tillegg kombineres med verdipapirhandel og handel med kryptovaluta, slik som den mye omtalte handelsplattformen Robinhood i USA, påpeker Bache.

– Kan tenke oss en mellomløsning

– Et mer radikalt scenario er at kryptovalutaer som ikke er koblet til kroner, får større plass i pengesystemet, sier visesentralbanksjefen.

Hun trekker frem bitcoin som en kryptovaluta hvor verdien kan svinge mye, men også kryptovaluta som skal være mer stabil - såkalte «stablecoins».

– Hvis penger som Bitcoin eller Diem blir dominerende her hjemme, beveger vi oss nærmere et nytt finansielt system.

Les også

Enorm respons på sjeføkonomens krypto-tweet: – Det er helt sykt

En «fullstendig utradering av norske kroner» er likevel lite sannsynlig, ifølge Bache, som påpeker at det også vil kreve at staten blant annet godtar betaling av skatter og avgifter i en annen valuta enn kroner.

– Men vi kan tenke oss en mellomløsning der staten fortsetter å bruke kroner, mens privat sektor foretrekker én eller flere kryptovalutaer. Hvis det skal skje i stor skala, kreves en infrastruktur slik at pengene kan brukes på flere steder enn i dag, sier hun.

Utfordringer

Bache peker på utfordringer med flere valutaer, deriblant på priser.

– Med flere konkurrerende valutaer i omløp mister vi norske kroner som felles målenhet for hva varer og tjenester koster. Et enkelt spørsmål om hva en kaffe koster, kan få et komplisert svar.

– Priser må oppgis i flere valutaer og man må bli enige om hvilken valuta en handel skal gjøres opp i. Store kurssvingninger kan gjøre det ekstra krevende, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om