Regjeringen foreslår å avvikle statens eierskap i Aker Kværner Holding

Staten har et urealisert tap på 77 prosent i Aker Kværner Holding. Nå vil regjeringen selge aksjene.

 • Ine Brunborg
Publisert:

Det kommer frem i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet og Aker ble enige om å avvikle Aker Kværner Holdig i sommer. Dette legger regjeringen frem for Stortinget i dag, tirsdag.

Som en konsekvens av dette blir staten direkte eier i Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Men Nærings- og fiskeridepartementet mener at staten ikke lenger har noen grunn til å eie aksjer i disse selskapene på lang sikt etter avviklingen, og trekker frem at eierandelene er relativt små, og at staten vil ha begrenset innflytelse.

Derfor kommer departementet til å be Stortinget om å redusere eierskapet i de fire selskapene.

– Statens primære oppgave bør være å legge forholdene til rette for verdiskaping i Norge. Så lenge rammevilkårene er gunstige, forventer jeg at mange selskaper vil ha aktiviteter og hovedkontorer i Norge. Oljeleverandørindustrien har dessuten endret seg betydelig siden staten kom inn på eiersiden i 2007, sier næringsminister Iselin Nybø i en uttalelse.

Svak utvikling

Staten ble eier i Aker Kværner Holding tilbake i 2007, og kjøpte seg den gang inn for 4,8 milliarder kroner.

Nå er verdien på omtrent 1,1 milliarder kroner, målt etter andelene i de fire underliggende selskapene, ifølge departementet.

Staten eier 30 prosent av Aker Kværner Holding, mens Aker eier resten. Aker Kværner Holding eier igjen cirka 40 prosent av aksjene i de fire underliggende selskapene.

Dermed eier staten cirka 12 prosent i Aker Solutions og Akastor, cirka 5,8 prosent i Aker Carbon Capture og 5,4 prosent i Aker Offshore Wind.

Den urealiserte avkastningen for staten i eierperioden har vært på cirka -77 prosent, ifølge departementet. Det er ikke inkludert et totalt utbetalt utbytte på rundt 950 millioner kroner.

Aker vil imidlertid fortsatt ha bestemte forpliktelser, så lenge staten fortsetter å eie mer enn fem prosent av aksjene i selskapene.

Det innebærer blant annet at Aker ikke kan flytte hovedkontorene ut av Norge eller gjøre kapitalendringer som krever flertall uten godkjennelse fra staten. Dessuten kan staten fortsatt nominere styremedlemmer som Aker må stemme for.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kværner
 2. Kjell Inge Røkke
 3. Aker

Flere artikler

 1. Regjeringen vil selge staten ut av Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture

 2. Staten har solgt seg ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

 3. Nybøs Aker-nei har kostet oss skattebetalere, men hun burde aldri fått spørsmålet

 4. Høyre kritisk til Aps planer om aktiv stat: Krangler om «Aker-eventyret»

 5. Betalt innhold

  Listen som viser hvorfor Nybø ikke bør selge aksjer