Norsk Sjømat sikter mot børs – sluker restene av Nergård og vil hente inntil 800 millioner kroner

Fiskerikonsernet Norsk Sjømat har planer om børsnotering på Oslo Børs, men først skal selskapet hente inntil 800 millioner kroner i frisk kapital.

 • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Samtidig blir det kjent at konsernet fusjonerer inn restene av Nergård-konsernet. Fra tidligere eier Norsk Sjømat rundt 60 prosent av aksjene i Nergård.

Det kommer frem i en melding fra de to selskapene mandag morgen.

– Nergård-konsernet og Norsk Sjømat AS går sammen i et felles konsern der vi får enda sterkere muskler til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og enda større verdier for Nord-Norge og resten av landet, sier Nergård-sjef Tommy Torvanger som blir toppsjef i det nye selskapet.

Det nye selskapet vil ha mer enn 500 ansatte på land og på sjøen. Grepet vil sørge for synergier mellom villfisk- og havbruksnæringen, mener Norsk Sjømat-sjef Per Magne Grøndahl.

– Vi har store ambisjoner for økt bearbeiding av norsk råstoff i Norge. Vi klarer faktisk å tjene penger på det i dag, og det skal vi bygge videre på. Markedet vokser raskt og vi har ledende ekspertise på både produktutvikling og salg, sier Grøndahl, som blir styreleder i det nye konsernet.

Vil børsnoteres

Norsk Sjømat har planer om å noteres direkte på Oslo Børs. Kapitalinnhentingen er ventet å starte i midten av oktober. Dette er avhengig av godkjenning fra relevante myndigheter.

En endelig beslutning om børsnotering vil bli tatt i løpet av fjerde kvartal, men forutsetter blant annet markedsforholdene på det tidspunktet.

– En børsnotering er en mulighet for å trekke mer kapital inn i fiskerisektoren. Vi trenger sterke økonomiske muskler for å gjennomføre planene våre og utnytte det fulle potensialet i dem. Det vil løfte selskapene og lokalsamfunnene rundt oss og sikre trygge, helårlige arbeidsplasser i Norge. Dette er morgendagens sjømatbedrift, sier Grøndahl.

Les også

Sjømateksporten bremset opp i tredje kvartal

Samherji vil selge seg ut

Samtidig som det nye konsernet vil hente penger, planlegger Nergård Invest Samherji å selge hele sin eierandel på 29 prosent i selskapet.

I tillegg reduseres eierandelen til storeierne Bjarte Tunold og Per Magne Grøndahl til rundt 54 prosent ved utvanning i emisjonen og salg av eksisterende aksjer

Det nye konsernet har planer om å investere opp mot 1,2 milliarder kroner de neste årene. Dette blant annet ved å fornye flåten, etter at konsernet nylig har bygget et fartøy til 500 millioner kroner.

Det skal også bygges en ny fabrikk for å produsere større verdier av restråstoff, og det skal settes i gang produksjon av stor smolt. I tillegg vil man bygge et nytt filetanlegg.

Meldingen fra selskapet
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Børsnotering
 2. Fiskeri
 3. Oppdrettsnæring

Flere artikler

 1. Satser milliarder på nye trålere og ferske fiskepakker: – Vi prøver å tjene penger

 2. Børsbom for Norsk Sjømat: Ingen investorer forpliktet seg

 3. Link Mobilitys børscomeback koster flesk

 4. Reitan-familien vurderer børsnotering av livsverket

 5. Betalt innhold

  Selskapene som kan børsnoteres i 2021