FORVANDLING: Kjell Inge Røkkes forvandling av Aker vil synes på gjeldsposten i regnskapet.

Morten Uglum
Børskommentar

Nå er det kanskje på tide å snakke litt om Røkke-gjelden igjen

Kjell Inge Røkke har endret Aker fra litt kjedelig og oljetungt til et spennende selskap med fotfeste i det grønne, IT og bitcoin. Det kan få konsekvenser for aksjonærene.

 • Johann D. Sundberg
  Johann D. Sundberg
  Børskommentator
Publisert: Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Det er dimensjoner over det når Aker-systemet satser nytt. Aker har gjennom Aker Horizons for alvor gått inn i det grønne skiftet med sin industrielle tyngde. Og hovedeier Kjell Inge Røkke snakker varmt og stort om sin satsing innen informasjonsteknologi og ikke minst om kjøpet av bitcoin for en halv milliard kroner.

Uansett hvor spennende man måtte mene Akers forvandling er, er det vanskelig for en Aker-aksjonær å komme unna at risikoen har økt. Røkke selv legger ikke skjul på at investeringen i bitcoin, for eksempel, har høy risiko. Og sønnen Kristian, som leder Akers grønne arm Aker Horizons, har heller ikke lagt skjul på at ikke alt kommer til å gå som planlagt med alle prosjektene i Aker Horizons.

Les også

Kryptobørs-leder om Røkkes kryptokjøp: – Hakeslepp

Nå skal det sies at Aker så langt har vært heldige og dyktige i å utnytte aksjemarkedets voldsomme etterspørsel etter grønne selskaper, senest i Aker Clean Hydrogen. Og det er ikke gitt at hydrogenprosjektene i Aker Clean Hydrogen og kraftutbyggingene i Mainstream vil kreve enormt mye ny egenkapital. Det avhenger litt av finansieringsstrukturen i selve prosjektene.

Ser man på Aker og Aker Horizons hver for seg og samlet, er det en realitet at det i tillegg til eksterne investorers kapital også er bygget opp gjeld. Da Aker Horizons ble børsnotert, hadde selskapet 757 millioner kroner i banken og 6,9 milliarder i rentebærende gjeld. Det siste inkluderer to milliarder i selgerkreditt fra Aker som har oppstått ved omorganiseringen samt et konvertibelt obligasjonslån på 1,5 milliarder som Aker er hovedeier av. Etter den tid har gjeld og kontantbeholdning økt med 2,5 milliarder gjennom et obligasjonslån, mens det har gått ut 500 millioner ved tegning av aksjer i Aker Clean Hydrogen.

Les også

Aker Clean Hydrogen satser fra Finnmark til Chile: Skal investere minst 30 milliarder

Aker var heller ikke helt gjeldfrie ved inngangen til 2021. Brutto rentebærende gjeld var tross alt på over 10 milliarder kroner. Etter fratrekk for 1,3 milliarder i bankinnskudd og 1,8 milliarder i rentebærende fordringer på datterselskaper, var netto rentebærende gjeld på 7,2 milliarder kroner. Investeringene i Aker Horizons og bitcoin etter årsskiftet utgjør 2,2 milliarder.

En god del av dette kan komme til å bli håndtert i regnskapet som rentebærende fordringer som ikke øker nettogjelden vesentlig, men bruttogjelden vil ha økt betydelig i første kvartal om det ikke kommer noen betydelig salg. Ja, og så skal det betales ut et utbytte på 873 millioner kroner i løpet av våren.

Og heller ikke Kjell Inge Røkkes private selskap The Resource Group (TRG) er, gitt situasjonen ved siste offentliggjorte regnskap, like gjeldfrie som selskapet tidligere var. Ved utgangen av 2019 hadde TRG tre banklån på i alt 3,1 milliarder kroner, en økning fra 1,6 milliarder fra utgangen av 2019.

Det er prematurt å på noen måte slå alarm om gjeldsnivået i Aker-systemet. Men gjeldsoppbyggingen fører unektelig til at handlingsrommet for nye og risikofylte investeringer reduseres. Kanskje man ikke skal se bort at folkene i Aker ser gjennom den mer tradisjonelle offshorerelaterte porteføljen på jakt etter salgskandidater.

Les flere børskommentarer:

Les på E24+

Harmonychains begrunnelse for å utsette børsnoteringen skurrer

Les på E24+

Den brutale reprisingen av aksjemarkedet handler om mer enn renten

Les på E24+

Dette bør du tenke på før du kaster kortene i Bank Norwegian

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Børskommentar
 2. Aker
 3. Aker Horizons
 4. TRG
 5. Kjell Inge Røkke

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Røkke kommer til å fortsette å melke markedet for penger, når markedet tillater det

 2. Betalt innhold

  Akers hydrogen-billett blir nok dyr, men det er første klasse

 3. Til tross for fersk børssmell har Røkkes grønne babyer gitt ham over 10 milliarder kroner i gevinst

 4. Slik gikk det med Røkkes grønne selskaper

 5. Vil kopiere Aker BP-modellen med fornybarselskapet