Norges Bank overrasker med milliardkutt i kronesalget

Kronen styrker seg markant etter nyheten, og mer kan det bli. – Det drar i retning av kronestyrking når vi nærmer oss jul, sier en overrasket valutastrateg.

KRONEKURSEN kan påvirkes når det blir store endringer i sentralbankens daglige vekslinger.
Publisert:

Norges Bank nedjusterer det daglige kronesalget til 1,9 milliarder kroner per dag i desember fra 3,7 milliarder måneden før, ifølge en melding fra sentralbanken. Kjøpene avsluttes helt fra og med 17. desember.

Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet.

Umiddelbart etter nyheten styrker kronen seg rundt ti øre både mot dollar og euro til henholdsvis 9,89 og 10,25, men kommer deretter litt tilbake.

Overrasket

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets er overrasket over kuttet.

– Det drar i retning av kronestyrking når vi nærmer oss jul, sier han til E24.

– Det er jo sånn at det justeres etter hvert som det skjer endringer. Vi har tenkt at det kom til å justere seg, men vi trodde ikke kuttet i kronesalget ville skje før neste år, tilføyer han.

Østnor påpeker at det forsvant rundt 20 milliarder med kronesalg på 12 handledager, sammenlignet med hva forventingene var.

– Det er jo minst en milliard kroner per dag. Det betyr litt.

KRONESTYRKING: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets tror det peker mot kronestyrking nærmere jul.

Tynnere marked

På forhånd ventet både DNB Markets, SEB og Nordea Markets at Norges Bank ville holde kronesalget uendret på 3,7 milliarder kroner fra måneden før.

Vanligvis avslutter Norges Bank sine kronetransaksjoner halvveis i desember, på grunn av tynnere marked rundt årsskiftet som kan gi større utslag i markedet.

DNB Markets var i forkant av publiseringen «høyst usikre» på om det ville skje nå.

– I så fall kan vi få en fase mot slutten av måneden der oljeselskapenes kronekjøp til skattebetalinger ikke finner sin naturlige motpost, og vi må vente oss at kronen styrker seg i denne fasen, skrev Østnor i morgenrapporten.

Kronen har normalt en tendens til å svekke seg i denne perioden.

DNB Markets tror oljeselskapenes skatteinnbetalinger i starten av neste år, og dermed kronebehovet, vil bli lavere enn det er nå, og at Norges Bank etter hvert også tilpasser seg dette.

Store endringer i år

I oktober overrasket Norges Bank ved å oppjustere kronesalget med 800 millioner til rekordhøye 4,3 milliarder kroner per dag. Det var stort nok til å bidra til en svakere krone, kommenterte økonomer i etterkant.

Endringene de siste månedene kommer til tross for at Norges Bank normalt prøver å holde valutatransaksjonene så jevne som mulig gjennom året.

Store svingninger, spesielt som følge av høyere gasspriser, samt nye anslag i statsbudsjettet for neste år, har imidlertid gjort det vanskelig.

Norges Bank har i flere år kjøpt kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

Men fra april i år er situasjonen snudd og betydelige kronesummer fra oljeselskapenes skatteinnbetalinger selges hver dag.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om