Norwegian vil bla opp 195 millioner for å få kreditorenes ja

Norwegian varsler at kontoen er under press og tilbyr nå kreditorene en stor sum penger for å utsette selskapets lånefrister. Samtidig vil selskapet sikre seg selv mer tid hvis de må hente mer penger.

FORTSATT PÅ BAKKEN: Norwegian har i sommer leid inn 15 ekstrafly for å dekke inn for de 18 Boeing 737Max-flyene til selskapet som står på bakken.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Flyselskapet Norwegian annonserte mandag enda et nytt grep i arbeidet med å sikre selskapets finansielle situasjon.

Kraftig vekst kombinert med tøff konkurranse, flyproblemer og en høyere oljepris har bidratt til at Norwegian må få skuten på rett kjøl. Selskapet har allerede iverksatt kostnadskutt og de har solgt aksjer i Bank Norwegian, men nå kommer det mer:

 • Selskapet foreslår nå en ny avtale med kreditorene i euro-lånet som forfaller i desember (på 2,5 milliarder kroner) med et nytt forfall i november 2021
 • De vil også utsette svenskekrone-lånet som forfaller i august neste år (på 895,5 millioner norske kroner) til februar 2022
 • I bytte mot dette får kreditorene sikkerhet i landings- og avgangstider på Gatwick, gjennom at de får pant i selskapet Norwegian Air Norway AS, som eier de såkalte slot'ene.

I børsmeldingen fra selskapet kommer det frem at selv om den underliggende driften går bedre, så opplever selskapet et press på arbeidskapitalen sin i milliardklassen.

Børskommentar: (+) Dette er grunnene til at obligasjonseierne vil si ja til Norwegians gjeldsplan

Sukrer pillen med millionbeløp

– Vi har vurdert forskjellige alternativer og nå er vi i stand til å tilby det vi mener er en god pakke, sier konstituert konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian til E24 om avtalen de nå foreslår.

For å få forslaget gjennom kreves det at minst to tredjedeler av obligasjonseierne (i lånesum) sier ja på obligasjonseiermøtene 16. september.

For å få det til sukrer Norwegian pillen gjennom to viktige grep:

 • Selskapet tilbyr en ekstra betaling (early bird fee) på 0,75 prosent til de kreditorene som gir et bindende ja innen 11. september
 • Selskapet tilbyr også å tilbakebetale lånene med fem prosent ekstra utover lånesummen når de forfaller (105 mot 100 prosent av pålydende)

Basert på dagens kurs på euro og svenskekronen betyr det at Norwegian blar opp inntil 195,4 millioner kroner ekstra, gitt at alle takker ja innen 11. september.

Samme rente som før

– Dette er en nødvendig løsning for Norwegian fremover, sier Karlsen.

– Er lånemarkedet krevende når dere nå ber om en utsettelse og ikke refinansierer lånene?

– Det kan jo egentlig være det samme. Men nei, vi følger at det vi kan presentere er en god og balansert løsning,, og vi forventer at det er dette som skal til for å få en aksept, sier Karlsen.

Karlsen bekrefter også at Norwegian ikke får noen bedre rentevilkår selv om de nå tilbyr kreditorene en pantsikkerhet på det som før har vært usikrede lån.

Dermed er det fortsatt 7,25 prosent rente på euro-lånet og 5,0 prosent på svenskekrone-lånet.

Gir seg selv tid hvis de må hente penger

Norwegian har frem til nå hatt et krav om å ha minst 1,5 milliarder i bokført egenkapital og minst 500 millioner i tilgjengelig likviditet til enhver tid.

Selskapet hentet både i 2018 og 2019 milliardbeløp i frisk kapital fra aksjonærene gjennom emisjoner, nettopp for å unngå å havne i en situasjon der egenkapitalen ble for lav.

Norwegian skal fortsatt ha egenkapitalkravet på 1,5 milliarder, men selskapet vil gi seg selv mer pusterom. I de nye vilkårene vil selskapet nemlig ikke misligholde gjelden sin hvis:

 • Norwegian har kalt inn til en generalforsamling der de skal presentere tiltak som vil «øke egenkapitalen tilstrekkelig»
 • og at Norwegian innen 45 dager etter offentliggjøring av regnskap har klart å øke egenkapitalen

– Er det aktuelt med en ny emisjon?

– Vi holder på med flere prosesser som vi snakket om under fremleggelsen av resultatene fra andre kvartal. Det gjelder ikke minst å bedre resultatene våre i den underliggende driften, og vi står på guidingen vi ga om en EBITDAR (justert driftsresultat eksklusiv leasing, journ.anm.) på seks til syv milliarder i år. Vi har tro på at alle initiativene vi nå gjør skal lette andre prosesser vi jobber med, sier Karlsen.

Han peker på at de i sommer lå i rute med å nå målet om å kutte kostnadsnivået sitt med minst to milliarder kroner i år som et ledd av kostnadsprogrammet Focus2019, og at de også forventer å være i rute ved neste kvartalsrapport.

– Men vi skal også ha full trykk på kostnadsreduksjoner fremover.

Konstituert konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian

Bedre drift, men press på finansene

Selv om et justert resultat på mellom seks og syv milliarder ville være på «rekordnivåer», ifølge selskapet selv, så er Norwegians finanser fortsatt presset.

I meldingen kommer det frem at selskapets arbeidskapital har fått en smell på totalt 5,5 milliarder kroner.

Arbeidskapitalen er de pengene og fordringene selskapet sitter på fratrukket kortsiktig gjeld.

Selv om Geir Karlsen i sommer uttalte at han forventer at selskapets likviditet vil være betydelig bedre i den kommende vintersesongen enn i fjor, så er det nemlig faktorer som legger kjepper i hjulene for Norwegians ledelse.

At arbeidskapitalen er forverret med 5,5 milliarder passer dårlig når selskapet «trenger en oppbygging av likviditetsreserver før vintersesongen», som selskapet skriver i børsmeldingen.

Flyselskaper trenger en oppbygging om vinteren fordi de om sommeren går med store overskudd med den store trafikken, men går med underskudd om vinteren når prisene er lavere og det er færre som flyr.

De to faktorene som forverrer arbeidskapitalen og handlingsrommet på kort sikt er:

 • 1,5 milliarder som følge av at Max-flyene er på bakken og problemene med Rolls-Royce-motorene som Norwegians Dreamliner-fly er utstyrt med
 • 4,0 milliarder kommer av at «vilkårene i markedet for kredittkortformidling har strammet seg til»

Når det gjelder flyene så har Norwegian allerede inngått en kompensasjonsavtale med Rolls-Royce og selskapet har varslet at de vil sende et krav til Boeing. Norwegian pådrar seg imidlertid en rekke kostnader før de eventuelt får en erstatning på konto, og dette gjør at selskapets finanser får et midlertidig press.

Når det gjelder kredittkort så opplyser Norwegian at kundene per utgangen av juni hadde kjøpt billetter for ni milliarder kroner som ennå ikke var benyttet.

Norwegian har samtidig opplyst at de sliter med at kredittkorttilbydere holder tilbake penger, slik at Norwegian ikke får overført hele billettsummen fra kunden med en gang.

Norwegian får alltid pengene innen flygingen faktisk skal skje, men den midlertidige tilbakeholdingen kan skape et likviditetspress for selskapet i perioder.

Les også

Norwegian selger alle bankaksjene: – Noe de bare måtte gjøre

Vil ikke selge avgangstider

Norwegian uttalte i fjor en plan om å selge opp til 140 fly for å bedre selskapets finanser. Salget av forrige modell Boeing 737 (kjent som 737–800 eller NG) er foreløpig satt på vent inntil situasjonen med Max-flyene er avklart og man vet når de kan fly igjen.

I sommersesongen i år har Norwegian leid inn 15 fly med mannskap (wet lease) for å kunne fly så normalt som mulig selv om 18 av Max-flyene deres har stått på bakken siden mars. Utover høsten blir behovet for innleie mindre fordi trafikken går noe ned.

– Du har også snakket om å selge avgangstider som et alternativ. Er det aktuelt?

– I dagens situasjon er vi ikke der. London Gatwick er et nav i vår langdistanseoperasjon, både når det gjelder interkontinentale direkteruter og som «feeder» til kortdistansenettverket, ikke minst til og fra Norden, sier Karlsen.

– Markedet for 737NG er veldig bra og vi har tilbydere som vil kjøpe slike fly til en pris som ville gi en god profitt, sier Karlsen.

– Det er heller ingen tvil om at Airbus A320 har steget i verdi. Det er stor interesse, legger han til.

Norwegian har allerede fått på plass avtaler med Airbus og Boeing som skyver på mange leveranser, men de jobber fortsatt for å få på plass et såkalt Joint Venture (felleseid selskap). Norwegian har ikke villet si annet enn at det skal være snakk om en asiatisk aktør.

– Alt vil hjelpe likviditetsmessig. Vi har fortsatt tro på en JV-avtale, men det har tatt lengre tid enn vi gjerne skulle sett. Forhåpentligvis kan vi komme med nyheter til markedet ganske snart, sier Karlsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norwegian
 2. Luftfart

Flere artikler

 1. Kreditorene sa ja til lånepakken: Nå fortsetter arbeidet med å styrke Norwegian-kassen

 2. Skjebnemøte for Norwegian mandag

 3. – God tilbakemelding fra obligasjonseiere så langt

 4. Norwegian kommer kreditorene i møte

 5. – Vi er for langt ute på kanten