Sentralbanker endrer renteplaner: Største snuoperasjon siden 2009

Mange sentralbanker reverserer nå sine planer fra rentehevinger til kutt. Ikke siden 2009 har det skjedd et så bredt skifte i pengepolitikken, ifølge ratingbyrået Fitch.

MOT STRØMMEN: Av et utvalg på 38 sentralbanker globalt er det bare Norges sentralbanksjef Øystein Olsen og hans tsjekkiske kollega som fortsatt hever renten, mens en tredjedel av bankene nå kutter rentene. Det viser tall fra Bank for International Settlements.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Vi må ti år tilbake for å finne en like bred snuoperasjon fra globale sentralbanker som det vi har sett det siste halvåret.

Det hevder kredittvurderingsbyrået Fitch Ratings i et ferskt notat.

Over en tredjedel av de 38 sentralbankene som omfattes av Bank for International Settlements' database har kuttet renten de siste seks månedene, påpeker Fitch.

– Selv om noen sentralbanker klart er viktigere enn andre for den globale økonomien, kan synkroniserte endringer i pengepolitikkens retning på tvers av land ha en viktig påvirkning på stemningen blant virksomheter og husholdninger, skriver Fitch.

Les også

Handelskrig og verdens resesjonsfrykt senker fastrenter i norske banker

Årsakene til u-svingen blant mange sentralbanker er ifølge Fitch faktorer som forverringen av vekstutsiktene globalt og økt usikkerhet om retningen i global handelspolitikk – selv om utsiktene på langt nær er så ille som i 2009.

– Det er mange åpenbare grunner til at stemningen har snudd, som svakere utvikling innen global handel og industri. Men det virker også som om sentralbankene i større grad enn før har valgt å reagere tidlig på den usikkerheten som er skapt etter handelsuroen, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til E24.

– Samtidig virker sentralbankene også enda mer opptatt av inflasjon enn før. I New Zealand, som nylig kuttet renten med et halvt prosentpoeng, er inflasjonen 1,7 prosent, mens målet er rundt to prosent. Men det kan også skyldes at man frykter at det skal gå ordentlig dårlig i verdensøkonomien, sier han.

Les også

Sjefstrateg tror handelskrigen vil bremse Norges Bank: – Det som skjer ute er til stor bekymring

– En tredjedel av de 38 bankene BIS overvåker kutter nå renten. Kan vi vente oss at enda flere sentralbanker vil følge etter?

– Det har flere allerede varslet. ESB (Den europeiske sentralbanken, journ.anm.) har blant annet varslet at den vil kutte renten ytterligere i negativt terreng, og det er ventet et kutt på 0,1 prosentpoeng i september, sier Olsen.

Laget en sentralbank-indeks

Fitch Ratings har laget en indeks basert på BIS-tallene (se illustrasjon nedenfor), som viser en rask endring i rentesettingen det siste halvåret.

(saken fortsetter under figuren)

BRATT U-SVING: Andelen sentralbanker som har kuttet renten de siste seks månedene. Et tall over 50 på indeksen (venstre akse) viser at en større andel av sentralbankene hever renten, mens et tall under 50 viser at en større andel kutter. Hvis alle banker hadde hevet renten ville indeksen ha vært på 100, og hvis alle kutter er den på null. På høyre akse er globale råvarepriser.

– Indeksen viser en veldig markert endring i balansen i pengepolitikken på tvers av land de siste seks månedene, skriver Fitch.

Et tall over 50 på Fitch-indeksen viser at en større andel av sentralbankene hever rentene, mens et tall under 50 viser at en større andel kutter. Hvis alle sentralbanker kutter renten er indeksen på null, mens den vil være på 100 hvis alle hever renten.

– Indeksen har falt til 34 i i juli 2019 fra en verdi på over 75 så sent som i desember 2018, påpeker Fitch.

Les også

Resesjonstegn i USA og Storbritannia

I desember var over halvparten (52 prosent) av de 38 sentralbankene i BIS-databasen i en fase hvor de hevet rentene, mens bare tre prosent var i kuttmodus, ifølge Fitch.

Norge er blant unntakene

Blant de få unntakene av sentralbanker som går motsatt vei og fortsetter å heve rentene, finnes det noen få eksempler – og Norge er ett av dem.

– Bare Norge og Tsjekkia går motstrøms ved å stramme til rentepolitikken i løpet av de siste tre månedene, skriver Fitch.

Siden januar i år har Norges Bank satt opp renten fra 0,75 prosent til 1,25 prosent. Tsjekkia satte nylig opp renten fra 1,75 prosent til 2 prosent.

– For Norge Banks del kan de gå motstrøms så lenge kronekursen ikke styrker seg mye, og så lenge verdensøkonomien ikke blir så dårlig at oljepriser og råvarepriser faller mye, sier Kjetil Olsen.

– Samtidig må de ta hensyn til virkningene på fastlandsøkonomien. En nødvendig betingelse for videre rentehevinger er at kronen ikke styrker seg for mye og at oljeprisen ikke faller for mye, legger han til.

Dette er noen av rentekuttene det siste halvåret, ifølge tall fra BIS:

 • Australia har kuttet fra 1,5 prosent til 1 prosent
 • Chile kuttet fra 3 prosent til 2,5 prosent
 • Indonesia har kuttet fra 6 prosent til 5,75 prosent
 • India har kuttet fra 6 prosent til 5,75 prosent
 • Island har kuttet fra 4,5 prosent til 3,75 prosent
 • Sør-Korea har kuttet fra 1,75 prosent til 1,5 prosent
 • Malaysia har kuttet fra 3,25 prosent til 3 prosent
 • New Zealand har kuttet fra 1,75 prosent til 1,5 prosent
 • Filippinene har kuttet fra 4,75 prosent til 4,5 prosent
 • Serbia har kuttet fra 3 til 2,75 prosent
 • Russland har kuttet fra 7,75 prosent til 7,25 prosent
 • Sør-Afrika har kuttet fra 6,75 prosent til 6,5 prosent
 • Tyrkia har kuttet fra 24 prosent til 19,75 prosent
 • USA har kuttet fra 2,375 prosent til 2,125 prosent
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Rente
 2. Norges Bank

Flere artikler

 1. Markedet tviler på Olsen-heving

 2. Kalles «haukene i nord»: – Skiller seg fra resten av verden

 3. Øystein Olsen om Powells tale i Jackson Hole: – Uforståelig at noen lar seg provosere

 4. Norges Bank-topp: Kan få svakeste vekst siden finanskrisen

 5. Russland kutter renten