Maktkampen i NTS: Overkjørte valgkomiteen i lakserederi

Valgkomiteen i Frøy ville utvide styret for å bedre gjenspeile aksjonærbasen, men ble nedstemt av hovedeier NTS. – Det nye styret mangler nødvendig kompetanse, sier komitémedlem Hans Martin Storø.

BLE IKKE HØRT: Valgkomiteen i Frøy, der Hans Martin Storø er medlem, fikk ikke gehør for sin anbefaling om å utvide styret i rederiet.
Publisert: Publisert:

Onsdag var det ekstraordinær generalforsamling i lakserederiet Frøy, for å velge nytt styre.

Valgkomiteen hadde på forhånd anbefalt å utvide dagens styre fra fem til syv medlemmer, med den begrunnelse at styret skulle «gjenspeile bredden av eierskapet» i kjølvannet av børsnoteringen i 2021, der det ble hentet inn 1,5 milliarder i ny egenkapital fra eksterne investorer.

«Ingen av disse aksjonærer er i dag representert i styret. Det legges videre til grunn at dagens styre har utført sine oppgaver så langt på en god og tilfredsstillende måte, og basert på dette foreslås det i stor grad gjenvalg av det sittende styret», heter det i innstillingen som ble publisert i forkant.

Men hovedeier NTS, som sitter på 72 prosent av aksjene, ville det annerledes, og valgte inn et nytt styre bestående av kun fem medlemmer. Valgkomiteens innstilling av Ingri Marie Sivertsen som nytt medlem og gjenvalg av Dagfinn Eliassen, ble dermed ignorert.

I stedet ble Paul Birger Torgnes og Ivar S. Williksen valgt inn som nye styremedlemmer, som representant for henholdsvis minoritetsaksjonærene og NTS.

– Mangler kompetanse

Bak hovedeierens avvisning av valgkomiteens innstilling, ligger en innbitt kamp om makten i NTS, der en Rørvik-basert aksjonærgruppe med over halvparten av aksjene, vil tvinge gjennom et salg til Salmar for 15,1 milliarder.

Ivar S. Williksen, som nå rykker inn i Frøy-styret, er en del av denne gruppen. Det er også hans bror Nils M. Williksen, samt laksefamiliene Bondø og Dolmen.

I FØRERSETET: Nils M. Williksen og aksjonærgruppen han er en del av, sitter i førersetet i NTS. Nå vil de selge selskapet til Salmar.

Blant de som kjemper mot salget til Salmar er aksjonærer som Helge Gåsø, Odd Reidar Øie, Harry Bøe og Hans Martin Storø.

Storø sitter også i Frøys valgkomité, sammen med Solveig Ingeborg Gaasø og Are Brekk.

– Valgkomitéens opprinnelige innstilling var balansert med tanke på kompetansekrav og ulike hensyn, men så ville NTS erstatte Harry Bøe med Ivar S. Williksen, og da ble vi nødt til å foreslå et utvidet styre på syv personer for å ivareta kravet til nødvendig kompetanse, sier Storø til E24.

– Styret som til slutt ble valgt inn har i mine øyne ikke den nødvendige kompetansen til å ivareta de funksjonene det skal ha. Men største eier kan selvfølgelig gjøre som den vil, så vil konsekvensene komme etter hvert, legger han til.

Svein Sivertsen, som i går ble gjenvalgt som styreleder i Frøy, ønsker ikke å kommentere Storøs utspill.

Gåsø-partner ble vraket

Ingri Marie Sivertsen, som altså ble vraket som nytt styremedlem i Frøy, er også en alliert av Helge Gåsø. Hun er datter av Gåsøs tidligere forretningspartner, den nå avdøde oppdrettsgründeren Martin Sivertsen.

Det var Sivertsen-familiens investeringsselskap Nyhamn som i sin tid bidro til at det da Gåsø-kontrollerte NTS sikret seg kontroll i NRS sommeren 2021, foran nesen på Salmar.

VRAKET: Ingri Marie Sivertsen fikk ikke plass i styret til Frøy, slik valgkomiteen ønsket.

Selv om Salmar hadde varslet et bud på 270 kroner per aksje, valgte Nyhamn å selge til NTS for 240 kroner per aksje, og ga dermed avkall på over 50 millioner kroner mer for sine aksjer.

– Selskapet valgte å gjøre det på denne måten på grunn av den historikken vi har med Helge Gåsø, sa Ingri Marie Sivertsen til E24 på det tidspunktet.

Gir seg ikke

Frøy eier og driver en av landets største flåter av brønnbåter og serviceskip til oppdrettsnæringen, og er bygd opp av nettopp Helge Gåsø.

I 2019 byttet han sine aksjer i Frøy mot aksjer i NTS, og ble dermed sistnevntes største enkeltaksjonær.

I tillegg til eierandelen i Frøy, har NTS også betydelige eierinteresser i oppdrett gjennom datterselskapene Salmonor og Norway Royal Salmon (NRS).

E24 skrev denne uken at tidligere styreleder Odd Reidar Øie og hans familie fortsatt jobber i kulissene for å stoppe salget til Salmar og gjenvinne kontrollen over styret i NTS.

VIL HA OSLO BØRS PÅ BANEN: Eks-styreleder Odd Reidar Øie i NTS.

Øie og hans investeringsselskap Amble Investment håper på at Oslo Børs skal konkludere med at aksjonærgruppen som nå kontrollerer NTS har utløst tilbudsplikt på et høyere nivå enn Salmars bud, og dermed enten må fremme et slikt bud eller selge seg ned igjen under 50 prosent.

– Før denne situasjonen er avklart, ser jeg ikke hvorfor de kan utøve stemmerett for disse aksjene, sa Vidar Øie Nilsen, daglig leder i Amble Investment, til E24 tirsdag.

Aksjonærgruppen har via sin advokat Mons Paulsen parert med at det ikke ser grunnlag for slik konsolidering av de selgende aksjonærene.

Les også

Budkrigen om NRS: Eva og Ingri avgjorde milliardkampen

Les også

Oslo Børs kan bli joker i laksekamp

Publisert:
Gå til e24.no