Flyr advarer regjeringen: – Situasjonen vi nå befinner oss i er dypt alvorlig

Flyr vil ha coronahjelp på linje med de som allerede var etablert da pandemien inntraff. Bransjen er ikke enig.

Et Boeing 737-fly fra Flyr står parkert ved Oslo Lufthavn Gardermoen.
Publisert:

Spredningen av det globale coronaviruset har ført luftfarten ut i sin alvorligste krise noensinne.

I et møte med finansminister Trygve Slagsvold Vedum tidlig i januar i år, la nykommeren Flyr frem sine synspunkter for hvilke tiltak regjeringen bør innføre for å avhjelpe situasjonen.

Der ble det også gjort klart at tiltakene som hittil har kommet konkurrenter til gode, ikke styrker flyselskapets posisjon, men heller virker konkurransevridende, ifølge Flyr.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid.

– Selv om etterspørselssvikten langt på vei er lik for alle selskapene, vil både taktiske og konkurransemessige hensyn spille inn i forhold til hva selskapene kommuniserer og ikke minst hva man ber om av tiltak – også gjennom NHO Luftfart.

– NHO Luftfart vil derfor bare i begrenset utstrekning kunne utgjøre en «felles røst» for bransjen i denne situasjonen, skriver Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr i en e-post til Finansdepartemententet etter møtet den 10. januar.

Les også

Statens tøffe Norwegian-krav ble vedtatt i ekspressfart – uten forhandling

«De dypeste lommene»

Dette budskapet gjentar og utdyper Frislid i et brev til departementet samme dag, som E24 har fått innsyn i.

Der påpeker hun at Flyr som eneste aktør i det norske luftfartsmarkedet, har blitt holdt utenfor tidligere støtteordninger, herunder lånegarantiordningene, som blant annet Norwegian og SAS tidligere har hatt nytte av.

– Vi har ved gjentatte anledninger gitt uttrykk for bekymring knyttet til at statsstøtte forbeholdt enkeltselskaper har en konkurransevridende effekt. Det konkurreres ikke lenger på effektivitet, produkt og service, men på hvem som har de «dypeste lommene», skriver Frislid.

Det var 19. mars 2020 at regjeringen først lanserte en lånegarantiordning for luftfarten på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 3 milliarder var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resterende 1,5 milliarder kronene var rettet mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Flyrs første flyavgang var 30. juni i 2021.

Til tross for at situasjonen er svært lik det den var ved inngangen til pandemien i mars 2020, etterspør de største medlemsbedriftene i NHO Luftfart ikke nå låneordninger og kontantstøtte med mer, ifølge Flyr-sjefen.

– Kort og billedlig forklart opplever vi en situasjon hvor enkelte av de selskapene som ble berget av den «brannstigen» myndighetene stilte til disposisjon under første del av pandemien, nå ønsker å «trekke den samme stigen opp etter seg», skriver hun.

Les også

Norwegian vil ha «amnesti» for luftfarten

Opplever at bransjen er samstemt

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart skriver i en e-post til E24 at de mener avgiftslettelser vil dempe den negative effekten av smitteverntiltak, og bidra til å opprettholde aktivitet for fly- og bakkeansatte i Norge.

– Vi opplever at bransjen har vært samstemt i dette, og regjeringen har kommet oss delvis i møte ved å utsette gjeninnføring av flypassasjeravgiften til 1. juli i år.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Lothe påpeker videre at den statlige lånegarantiordningen var relatert til og godkjent av ESA på grunnlag av smitteverntiltak og reiserestriksjoner som direkte rammet flyselskapene i perioden mars 2020 til juni 2021.

– Reetablering av en ny lånegarantiordning for luftfarten har ikke vært et ønske fra hele bransjen nå, og derfor har ikke NHO Luftfart tatt opp dette spørsmålet for bransjen som helhet, skriver han.

Les på E24+

Når selv Ryanair ser mørkt på det, må det være bekmørkt for Norwegian og SAS

– Like alvorlig

Etter lettelser og tegn til bedring i passasjeretterspørselen på sensommeren i fjor, bremset det muterte omikronviruset opp utviklingen for hele flybransjen mot slutten av året.

Det har gitt ringvirkninger langt inn i vintersesongen, med gjentatte kanselleringer, bakkesatte fly og svakere billettsalg fremover.

– Den nye og mer alvorlige situasjonen som manifesterte seg i løpet av november/desember har i realiteten stilt luftfarten i en like alvorlig situasjon som ved innledningen av pandemien i mars 2020, og tilsvarende målrettede og kraftfulle tiltak må øyeblikkelig innføres dersom man ønsker å sikre infrastruktur, konkurranse og arbeidsplasser i luftfarten, skriver Frislid.

Les også

Omikron fremtvinger «spøkelsesfly»: – Det skal ikke skje det her

«Dypt alvorlig»

Utviklingen rammer en nykommer spesielt hardt. Siden oppstarten har Flyr så langt forbrukt over 50 millioner kroner måneden.

Flyselskapet hentet nylig inn 250 millioner kroner for å stå sterkere rustet. Parallelt har fly blitt satt på bakken og avganger blitt kansellert for å avhjelpe situasjonen.

Flyr-sjefen påpeker at selskapet ble etablert under en krise, men har forsøkt å utnytte den til å bygge opp «noe bedre, basert på anstendighet, ansvarlighet og bærekraft».

Hun viser også til at Flyr kun ansetter direkte i hele, faste stillinger, og at ingen i Flyrs ledelse har bonusordninger.

– Regjeringen har gjennom sitt virkemiddelapparat, herunder bruk og utforming av støtte- og låneordninger, mulighet til å påvirke hvilket arbeidsliv man ønsker fremover (..), skriver Frislid, og fortsetter;

– Til slutt vil jeg nok en gang understreke at den situasjonen vi nå befinner oss i er dypt alvorlig og det haster med tiltak.

Les også

Mener omikron avsporer SAS-comeback

Ulike krav

Flyr påpeker overfor E24 at alle flyselskapene i møte med myndighetene har gitt uttrykk for at situasjonen forårsaket av omikron og nye nedstengninger er dypt alvorlig.

Dette kan også leses av Avinors ukentlige trafikkstatistikker for november til januar, ifølge selskapet.

Kommunikasjonsdirektør Anita Svanes, Flyr.

– Forskjellen går utelukkende på hvilken form for støtte selskapene ber om. Mens de øvrige har bedt om støtte i form av milliardbeløp i avgiftslettelser (utsettelse av passasjeravgiften, red.anm.), har vi bedt om gjeninnføring av lånegarantiordningen, sier kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr til E24.

Flyr har per i dag en flåte på fem Boeing 737. Flyselskapet mottar også seks nye Boeing Max-fly de neste seks månedene, som skal settes inn i sommerprogrammet, og der leieforpliktelsene er i milliardklassen.

Nylig ble det kjent at regjeringen fortsetter fritaket for flypassasjeravgiften frem til sommeren 2022. Avgiften skulle opprinnelig gjeninnføres 1. januar.

Tirsdag har regjeringen varslet en pressekonferanse der det ventes betydelige lettelser i coronarestriksjonene.

Les også

Tirsdag kommer «betydelige lettelser» fra regjeringen

Les også

Luftfartstopp vil ha alle reiserestriksjoner fjernet

Les også

Norwegian-ledelsen i møter med Airbus

Publisert:
Gå til e24.no