Røkke i samtaler om å selge seg ned i oljeeventyr i Ghana

Et eventuelt salg kan bli en test på hvorvidt Kjell Inge Røkke (62) klarer å behandle ulike småaksjonærer likt.

Kjell Inge Røkke, Norges niende rikeste mann, har satset milliarder på å utvinne olje i Ghana. Ikke alt har gått etter planen; nå vurderer han å selge mesteparten av sine eierandeler i to oljeblokker.
Publisert:

Ghanas nasjonale oljeselskap skal i forhandlinger med to Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskaper etter at nasjonalforsamlingen i landet har gitt grønt lys for å bruke opp til 1,1 milliarder dollar på å kjøpe brorparten av Røkkes eierandeler i to oljefelt utenfor kysten i Vest-Afrika.

Om salget blir noe av, vil det bety en betydelig nedskalering av Røkkes ambisjoner i Ghana, hvor et skifte mot grønn energi, ustabile oljepriser og krevende godkjenningsprosesser har stukket kjepper i hjulene.

Røkke har siden 2014 investert flere milliarder i Ghana – og eide på et tidspunkt et eget privatfly som fløy de ansatte frem og tilbake.

Tilsammen har Røkke og hans forretningspartnere investert cirka 800 millioner dollar i feltet, ifølge Akers kommunikasjonsdirektør.

Et eventuelt salg kan også bli en test på hvorvidt Røkke klarer å behandle ulike småaksjonærer likt og holde armlengdes avstand mellom ulike selskaper han eier, et tilbakevendende tema i Røkkes karriere.

Akers privatfly, kalt «Ghana-expressen», ble kjøpt for 185 millioner kroner i 2018 og ble brukt til å frakte ingeniører frem og tilbake til Ghana. Da Røkkes planer i Ghana støtte på problemer og planene ble nedskalert, ble flyet solgt i 2020. Bildet viser et fly av samme modell, men ikke det Aker kjøpte.

De to oljefeltene er nemlig eid på ulike måter.

  • I det nordre feltet eier Aker Energy halvparten av feltet. Av denne halvparten eier Røkke igjen 84 prosent, mens småaksjonærene i børsnoterte Aker Asa eier resten.
  • I det søndre feltet eier TRG Energy 80 prosent av feltet. Av dette eier Røkke 90 prosent selv, men har med seg en annen, mindre gruppe småaksjonærer, deriblant skikonge og mangemillionær Bjørn Dæhlie (54).

Akers talsperson, Atle Kigen, lover full åpenhet for å bevare tillit til handelen.

– Nå skal vi forhandle. Dersom det skulle bli gjennomført en transaksjon, vil vi være helt åpne om beløp og forutsetninger, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker Asa.

Samlet front

Det ghanesiske nasjonale oljeselskapet, GNPC, skal altså kjøpe oljefelt fra to ulike juridiske enheter med delvis ulikt eierskap. Men i en presentasjon for regjeringen i Ghana, som VG har fått tilgang til, går det frem at de to opererer i tandem i forhandlingene.

Gjennomgående refereres det til én forhandlingspart på selgersiden.

Det er også opprettet et felles datarom for de tre partene i handelen. Et datarom betegner et digitalt rom hvor partene i store handler «viser hverandre kortene» ved å gjøre konfidensiell informasjon tilgjengelig, så man skal kunne vurdere prisen på det som kjøpes.

– GNPC ønsker en samlet løsning for nord- og sørblokken, og det er derfor naturlig at [de to selskapene] står sammen i forhandlingene med GNPC, sier Kigen, og viser til at de to Røkke-kontrolerte selskapene allerede samarbeider i Ghana.

Begge de to Røkke-kontrollerte firmaene står også oppført som bestiller av to verdivurderinger av feltene fra meglerhusene Pareto Securities og Arctic Securities.

Konsulentselskapet Lambert Energy er også hyret inn etter forslag fra GNPC for å gjøre en verdivurdering, som en mer uavhengig tredjepart.

I det nordre oljefeltet ønsker GNPC å kjøpe 37 av de 50 prosentene Aker Energy eier.

I det søndre feltet ønsker GNPC å kjøpe 70 av de 80 prosentene TRG Energy eier.

Bildet viser en skisse av hvordan oljefeltet Pecan i den nordre blokken kan bygges ut.

Nærstående transaksjon

– I forhandlingene er det transparens mellom Aker Energy og TRG, og det blir behandlet i tråd med retningslinjer for nærstående transaksjoner, sier Kigen.

Han sier videre at en fullstendig exit fra Ghana for Røkke og Aker ikke er aktuelt.

– Aker vil være operatør i alle fall inntil oljeproduksjonen starter. Og dersom det blir en transaksjon, vil [de to selskapene] fortsatt være deleiere i et eventuelt nytt operatørselskap, sier Kigen.

Oljeproduksjonen på det nordre feltet er forespeilet å begynne i 2024, men det jobbes fortsatt med å få godkjent plan for utbygging og drift, som er et avgjørende steg før oljefelt kan utnyttes.

I den søndre blokken, hvor havbunnen ligger dypere, er det påvist omkring 170 millioner fat olje (Norge har litt over 50 oljefelt som er større og tilsvarende mange som er mindre). Men det er større usikkerhet om når – og hvorvidt – det kan hentes opp olje.

Forhistorie med trøblete handler

Røkke har en historie med å handle med og mellom ulike selskaper hvor han eier, som går tilbake til 90-tallet. Det toppet seg i 2009, da delvis statseide Aker Solutions kjøpte en rekke selskaper fra Aker Asa. Røkke var majoritetseier på begge sider, og kritikere av handelen mente han dumpet selskapene over på staten til en uriktig høy pris.

I flere år etterpå var det snakk om en «Røkke-rabatt» på aksjer i hans selskaper, som var knyttet til risikoen for å bli ugunstig behandlet som minoritetsaksjonær. Denne rabatten er i dag i mindre grad til stede, et tegn på at mye av tilliten er gjenopprettet, ifølge flere analytikere VG har snakket med.

Aksjeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets sier at det tidligere har vært diskutert å slå sammen de to oljeblokkene i Ghana, og at Røkkes historikk også da har vært et tema.

– Jeg tipper at Aker-systemet har vært ganske opptatt av at det skal skje på armlengdes avstand, gitt historikken tilbake i 2009. Det må skje på vilkår markedet tror på, sier han.

Kjell Inge Røkkes på Månefisken i Oslo i 2009, under det som er blitt en av norgeshistoriens mest kjente pressekonferanser. Røkke gjorde blant annet narr av dialekten til daværende næringsminister Sylvia Brustad.

Har brukt milliarder

Av 800 millioner dollar, tilsvarende 7,1 milliarder kroner, står Røkkes personlige eierselskap for cirka tre milliarder.

I tillegg til oljen på havbunnen ligger omkring så mye som 30 prosent av verdien i det nordre feltet i dag i alle pengene som er brukt, fordi fremførbart underskudd kan brukes til å redusere fremtidig beskatning.

En mulig kjøper får altså ikke bare et oljefelt, men en lukrativ skatteposisjon.

– En kjempestor del av prosjektet er verdien i det fremførbare underskuddet, sier aksjeanalytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux.

Vanskeligere å selge

Et skifte mot grønn energi, oljeprisfall under pandemien og private oppkjøpsfond som vender ryggen til fossil energi har gjort det vanskeligere å selge oljefelt enn på lenge.

– Klarer de å selge det, er det gjort, sier Holte.

En samling av interesseorganisasjoner i Ghana advarer i en felles uttalelse mot å inngå en avtale, og stiller spørsmål både ved prisoverslaget og vurderingene av hvor mye olje som faktisk kan utvinnes fra feltene.

– Ghana National Petroleum Company er i ferd med å ta et risikabelt veddemål, men de vedder med offentlighetens penger, ikke sine egne, står det i uttalelsen.

– Det var Ghana National Petroluem Company som tok initiativet til en løsning som vil sikre nasjonen kontroll over de to neste feltene som skal bygges ut på ghanesisk sokkel. Aker støtter initiativet. Statsoljeselskapet har med støtte fra regjeringspartiet og opposisjonen i parlamentet fått et mandat til å forhandle innenfor en økonomisk ramme og eiermodell, svarer Kigen i Aker via epost.

Publisert:
Gå til e24.no