DNB vil sluke Sbanken

Budet på Sbanken har akseptfrist i dag: – Løpet er kjørt for aksjonærene

Forrige uke ga DNB eiere av Sbanken en siste mulighet da de økte budet og senket akseptkravet. Budet har akseptfrist i dag, men DNB er allerede i mål – men kan bli stoppet av myndighetene.

I MÅL: DNB har allerede oppfylt akseptkravet for kjøp av Sbanken, men kan bli stoppet av myndighetene. Her ved konsernsjef Kjerstin R. Braathen.
 • Joachim Birger Nilsen
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Det var 15. april at DNB første gang annonserte at de ville kjøpe Sbanken for 103,85 kroner per aksje – tilsvarende en totalsum på 11,1 milliarder kroner.

Men landets største bank har slitt med å overbevise mange nok av aksjonærene til å selge, til tross for at styret i Sbanken umiddelbart anbefalte budet.

Nylig bestemte DNB seg for å øke tilbudet til 108,85 kroner per Sbanken-aksje, opp fra 103,85 kroner. I tillegg forlenget de akseptfristen, og beskrev det som «en andre og siste forlengelse».

Mandag klokken 16.30 går fristen for å akseptere budet ut.

Styret i Sbanken anbefaler fortsatt aksjonærene å takke ja til DNBs bud.

Les også

DNB gir Sbanken-eierne en siste sjanse: Øker tilbudet og senker akseptkravet

Ekspert om motvillige aksjonærer: – Det er ikke mer å hente

Tidligere har DNB satt et minstekrav om at de må få aksept for å kjøpe minst 90 prosent av aksjene i Sbanken, noe som gjør at DNB kunne tvangsinnløst resten av aksjene.

– Løpet er kjørt for aksjonærene, sier kredittanalytiker Geir Kristiansen til E24.

Bakgrunnen er at det nye akseptkravet på på 67 prosent allerede er oppfylt av DNB, ettersom DNB selv eier 9,9 prosent av Sbanken samtidig som de har mottatt aksept for rundt 65 prosent.

Det betyr at DNB implisitt kontrollerer rundt 75 prosent av aksjene.

Med 90 prosent eierskap kan DNB tvangsinnløse de siste 10 prosentene som ikke vil selge. Hvis banken ikke kommer dit har de en annen måte å sikre seg kontroll over Sbanken på, forklarer Kristiansen:

Få en fusjon godkjent på generalforsamling.

– Forskjellen er at en fusjon er mer tidkrevende og lengre prosess. Sannsynligvis er det dette som skjer, at DNB får under 90 prosent aksept.

Ved 67 prosent eierskap i Sbanken har DNB nemlig nok stemmer til å vedta en fusjon mellom bankene. I det tilfellet vil Sbanken-aksjonærene få oppgjør i DNB-aksjer i den fusjonerte banken.

– Siden DNB allerede har over 66 prosent aksept, så er de i mål. Det er ikke mer å hente for de aksjonærene som ikke ville selge, mener Kristiansen.

Les også

Ekstremhandel i Sbanken på tampen av dagen etter budnyheter

Bud ga ekstremhandel

Men selv med et økt bud er Sbanken et godt kjøp for DNB, mener Kristiansen.

– Regulatoriske synergieffekter gjør at kundebasen til Sbanken er mye mer verdt for DNB enn Sbanken. På grunn av lover og regler kan DNB stille med mye mindre egenkapital per utlån, forklarer Kristiansen.

Han refererer til det faktum at DNB er en såkalt IRB-bank, noe som innebærer en lavere kredittrisiko, mens Sbanken som standardbank har høyere risikovekt på sine utlån.

– Det gjør at DNB får en høyere avkastning på egenkapitalen på sine utlån enn Sbanken gjør, gitt en viss rentemargin, forteller analytikeren, som også mener at «DNB kunne betalt mer», forteller han.

Les også

Stabile resultater for Sbanken: Tjente 243 millioner

Forvalter: – Fornuftig pris

– Budet er 4,8 prosent høyere enn det første, og det mener vi er en «fair pris», sier forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management til E24.

Fondet Borea Utbytte sto oppført med rundt 550.000 aksjer i Sbanken, tilsvarende en eierandel på 0,5 prosent. De valgte å selge aksjene i markedet, i stedet for å akseptere budet fra DNB.

– Totalt sett synes jeg budet ser attraktivt ut, og det var derfor vi solgte oss ut. Vi solgte i markedet for å slippe å være låst i noen måneder før oppgjør, i tillegg til den potensielle risikoen dersom myndighetene skulle sette ned foten.

Vie Sundal påpeker at det er vanskelig å si hvordan de konkurransemessige vurderingene til Konkurransetilsynet vil se ut, men tror eventuelle innsigelser heller vil omhandle sparing enn utlån.

– Hvordan har responsen på det økte budet vært i markedet?

– DNB eier nå mer enn to tredjedeler av Sbanken, det kan være skremmende for noen. Muligheten for å bli fusjonert inn og få en illikvid investering i en periode., Det økte budet kan også fungere som et incentiv for at det vil komme mer aksept nå nær fristen. Nå tror jeg det er en reell sannsynlighet for 90 prosent aksept, forteller forvalteren.

Der Kristiansen mener det kan komme flere lignende oppkjøp i banksektoren i tiden som kommer, så er Vie Sundal mer tvilende.

– Her er det to forretningsbanker involvert, det vil være en del andre strukturelle elementer som skaper mer friksjon når vi snakker om sparebanker. Sparebankene er i større grad lokalt forankret, og styre og ledelse har ofte svakere incentiver for å inngå i fusjoner og oppkjøp, mener han.

SOLGTE SEG UT: Magnus Vie Sundal i Borrea Asset Management solgte Sbanken-aksjer i markedet da DNB økte budet.

Like etter at meldingen om det økte budet tikket inn skjøt Sbanken-aksjen opp på Oslo Børs.

Handelsdata viser at hele 124 av de totalt 128 millioner kronene som Sbanken-aksjen ble handlet for samme dag, ble handlet etter at børsmeldingen om det økte budet kom.

Konkurransetilsynet: – Jobber for fullt

Konkurransetilsynet er blant instansene som må godkjenne salget av Sbanken til DNB. Det vurderer de blant annet med bakgrunn i bankenes endelige fusjonsmeldinger til tilsynet.

Avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese, forteller at «saksbehandlingen pågår for fullt».

– Innen torsdag 24. juni må tilsynet ta stilling til om oppkjøpet skal godkjennes, eller om det foreligger konkurransemessige bekymringer som gjør at tilsynets saksbehandling fortsetter inn i neste fase, forklarer han.

Endelig frist for saken er 7. oktober.

Videre må Finanstilsynet både godkjenne og svare på om de aksepterer at Sbanken-merkevaren fortsetter eller ikke.

Les også

Inflasjonsbyks har gjort bankaksjer til vinnere

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. DNB vil sluke Sbanken
 2. Sbanken
 3. DnB
 4. Oppkjøp

Flere artikler

 1. DNB gir Sbanken-eierne en siste sjanse: Øker tilbudet og senker akseptkravet

 2. Konkurransetilsynet varsler mulig stans av DNBs kjøp av Sbanken

 3. DNB-sjefen om mulig oppkjøpshinder: – Håper og tror vi vil få aksept

 4. DNB har sikret seg over 90 prosent av aksjene i Sbanken

 5. Konkurransetilsynet: Fortsatt aktuelt å stanse DNBs Sbanken-oppkjøp