Norwegians nye kriseplan: Vil hente inntil 4 milliarder i friske penger

Flyselskapet legger nå frem planen de vil fremføre for den irske retten. Samtidig varsler Norwegian at de vurderer å søke om konkursbeskyttelse i Norge.

KRISEPLAN: Norwegian skal i irsk rett mandag. Nå legger flyselskapet frem planen som det har med i bagasjen til Irland.
Publisert:

Saken oppdateres...

Selskapet vil hente inntil 4 miliarder friske penger i form av aksjer og/eller hybrid kapital, som er gjeld som bokføres som egenkapital. Dette skal være «det siste steget» i planen.

På Oslo Børs er det kraftige utslag i Norwegian-aksjen etter at planen ble lagt frem torsdag morgen. Aksjen er i skrivende stund opp 4,2 prosent.

Norwegians plan innebærer også at selskapet ønsker å få til «power by the hour» avtaler frem til 2022. Dette er avtaler som betyr at Norwegian kun betaler for de leide flyene i flåten sin når de faktisk bruker flyene.

Selskapet har fått på plass en slik avtale i dag med flere leasingselskaper, men den gjelder bare frem til påsken 2021.

En slik avtale reduserer utgiftene til flyselskapet betydelig i en tid med lav trafikk og derav lave inntekter.

Norwegian mener den irske konkursbeskyttelsen vil gi en beskyttelse globalt mot kreditorer, slik at de ikke kan slå selskapet konkurs.

Det vurderes likevel «ytterligere grep» hvis det er nødvendig, og Norwegian nevner blant annet muligheten for å søke konkursbeskyttelse under den nye norske loven om rekonstruksjon.

Loven ble hasteinnført av Stortinget etter forslag fra regjeringen i våres.

Redningspakke

Selv om Norwegian fikk vedtatt en omfattende redningpakke på en generalforsamling i mai, har selskapet helt siden i sommer vært klinkende klare på at de trenger en redningspakke til for å overleve. Selskapet har gjentatte ganger opplyst i regnskapene om at de vil trenge ny arbeidskapital i løpet av første kvartal 2021.

Norwegian har i dag sendt ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling 17. desember for å be aksjonærene om nødvendige fullmakter til blant annet å konvertere gjeld til egenkapital samt potensielt innhente ny kapital. Dette er en del av den planen selskapet jobber med for å gjennomføre den pågående reorganiseringsprosessen selskapet er inne i.

– Vi har som mål å få på plass et finansielt sterkt og konkurransedyktig flyselskap. Det vil medføre en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram.

– Vi er inne i en krevende situasjon, men vi jobber systematisk med planer som skal ivareta hensynet til kunder, ansatte, långivere så vel som selskapets aksjonærer, sier Schram.

Norwegian sier man nå sikter mot å bli ferdig med konkursbeskyttelsen og restruktureringen 26. februar.

– Vår plan inneholder forslag til en sammensatt tiltakspakke mot långivere, andre kreditorer og interessenter, samt eksisterende og potensielt nye aksjonærer, som vil kunne medføre en helhetlig løsning, sier finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen.

Les også

Overraskende få konkurser: Regjeringen ber om råd til nye regler

Aksjespleis

Norwegian-styret foreslår også en såkalt spleis av aksjene i selskapet i forholdet 100 til 1, ifølge innkallingen til generalforsamlingen hvor aksjonærene skal stemme over forslaget. Det betyr at antallet aksjer reduseres kraftig i Norwegian.

Det vil gjøre at selve aksjekursen til Norwegian blir høyere, men i utgangspunktet er aksjespleisen et «null-event», da det ikke betyr noe for verdien til aksjen, påpeker investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

– Det handler mer om et kvalitetsstempel. De fleste aksjer som handler på noen øre er de selskapene som har slitt finansielt.

Norwegian-aksjen handles torsdag til en kurs på 35 øre.

– Når man legger ut en aksje på børsen er det gjerne på mellom 20 til 80 kroner. Er det en veldig høy kurs så klarer småsparerne ofte ikke å trade. Mens med kurser som er i ører så er det gjerne et selskap som har kollapset og da er det litt mer seriøst å ha en aksjekurs i kroner istedenfor øre. Det ser litt mer ordentlig ut, forklarer Næss.

Forslaget innebærer at hele eller deler av den såkalte seniorgjelden i konsernet blir gjort om til aksjer.

Også leasinggjeld og forpliktelser knyttet til flyfinansiering er foreslått omgjort til aksjer, det samme med kortsiktig gjeld.

Den samlede gjelden som selskapet helt eller delvis vil gjøre om til aksjer er på 73,4 milliarder kroner, ifølge innkallingen.

Norwegian vil også utstede såkalt evigvarende obligasjoner, som er et gjeldsinstrument, til de kreditorene som ikke kan eie aksjer.

Styret vil også ha tillatelse til å sette prisen på de nye aksjene i et intervall fra minst 5 til maksimalt 40 kroner per aksje.

Les på E24+

– Håper Schram gjenreiser Norwegian

Les på E24+

Essensen av Schram

Publisert: