G20-MØTET: Brown vil ha global bankskatt

Britenes statsminister går hardt ut under helgens G20-møte i Skottland.

Publisert:

Storbritannias statsminister la lørdag frem muligheten for en verdensomspennende skatt på på finansielle transaksjoner under G20-møtet som avholdes i St. Andrews i Skottland i helgen.

Forslaget skal bidra til å straffe for høy risikotaking, samtidig som det begrenser skattebetalernes byrde når banker går konkurs.

- Det kan ikke bli akseptert at fordelene når ting går bra høstes av noen få, mens kostnaden av kollaps bæres av oss alle, sa Brown til G20-landenes finansministre og sentralbanksjefer.

Nå ønsker han at strengere kapitalregler, og mener kapitalskatten skal brukes til å opprette fond som kan dekke banktap slik at skattebetalerne slipper dette i samme grad som det har måttet så langt gjennom finanskrisen.

Sosial kontrakt

- Det må etableres en bedre økonomisk og sosial kontrakt mellom finansinstitusjoner og befolkningen, og dette bør både bygges på tillit og på en bedre fordeling av risiko og avkastning, sa Brown.

- Vi trenger en bedre økonomisk og sosial kontrakt for å gjenspeile det verdensomspennende ansvaret finansinstitusjoner har overfor folk.

Flere land har allerede gjennomført deler av hva Brown foreslo lørdag. Forrige måned lanserte Brasil en skatt på 2 prosent på utlendingers kjøp av aksjer og rentepapirer i landet.

Les også: Brasil skattlegger utenlandske investorer

Het debatt

Med sine kommentarer bidrar Brown til debatten som har rast med økende styrke i kjølvannet av finanskrisen, som dreier seg om hvordan myndighetene verden over best kan danne grunnlaget for et mer stabilt finanssystem. Med finanskrisen friskt i minnet, der dype resesjoner har blitt etterfulgt av en lang rekke historisk omfattende krisepakker, har flere verdensledere kommet med sine forslag til inngrep som skal sikre stabilitet fremover.

Både Frankrikes president Nicolas Sarkozy og Adair Turner har begge gitt sin støtte til en såkalt Tobin-skatt, som skattelegger all valutahandel for å legge en demper på kortsiktig spekulasjon i valutamarkedet.

Brown, som ikke nevnte Tobin-skatt spesielt på G20-møtet, skisserer en langt mer omfattende skatt. For at dette skal være gjennomførbart er det avgjørende at alle verdens finanssentre, inkludert dem i Midtøsten, Asia og i Sveits, er med, understreket han. Brown understreket samtidig at han forstår "de enorme og vanskelige temaene" som gjennomgås før et internasjonale skattesystem kan bli en realitet.

- Jeg undervurderer på ingen måte de enorme og vanskelige praktiske og tekniske oppgavene som må løses, sa den britiske statsministeren.

Les flere nyheter på E24.no

Publisert: