Sveaas: Helt nytt for styret

Et mulig utfall av Aker og Oceanwoods fremstøt i Norske Skog-saken er et styret i Norske Skogindustrier slår seg selv konkurs i dag.

VURDERER SITUASJON I DAG: Christen Sveaas varsler at styret i Norske Skogindustrier skal diskutere situasjonen i løpet av dagen.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Styret i Norske Skogindustrier ble tatt på sengen av at Aker og kreditoren Oceanwood har slått seg sammen for å overta Norske Skogindustrier operative virksomheter.

Det gjør de ved Oceanwood har kjøpt seg kontroll i Norske Skogindustriers to pantsikrede lån. Oceanwood varsler at de vil tiltre pantet som er datterselskapet Norske Skog AS som igjen eier konsernets syv papirfabrikker.

Norske Skogindustrier vil da bli sittende igjen med få verdier og rundt 500 millioner euro i gjeld.

Les også

Aker og Oceanwood vil kjøpe Norske Skog AS

Kan slå seg konkurs i dag

E24 sendte i morges e-post til styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier om utspillet fra Aker og Oceanwood har skapt en situasjon hvor styret i Norske Skogindustrier må vurdere å begjære oppbud.

«Dette er helt nytt for styret, men vi vil forholde oss til situasjonen og diskutere konsekvensene i løpet av dagen,» skriver Sveaas i svaret til E24.

«Er en mulig konsekvens at Norske Skogindustrier og øvrige holdingselskaper slår seg konkurs eller begjærer oppbud?»

«JA,», svarer Sveaas med store bokstaver i en ny e-post.

Låneavtalene som E24 tidligere har omtalt gir en føring på hva som skjer når eierne av de pantsikrede lånene tiltrer pantet.

Da kommer Citigroup i London inn som en slags bobestyrer.

Les også

Uløste gjeldsforhandlinger bremser Norske Skog

Legges ut på auksjon

De skal forvalte en prosess som høyst sannsynlig ender opp med at Norske Skog as, og eller de syv papirfabrikkene som Norske Skog as eier, blir solgt på auksjon.

Aker og Oceanwood har varslet at de gjennom et 50/50 prosent eid selskap skal legge inn et bud i denne auksjonsprosessen.

De har imidlertid ikke sagt noe om hvor mye de vil by.

De to pantsikrede lånene er på omlag 450 millioner euro.

Med andre ord må Aker og Oceanwood, eller andre interessenter, by mer enn 450 millioner euro, pluss omkostninger, for at det skal bli penger igjen til andre enn de pantsikrede långiverne.

Mer enn 450 millioner euro?

Som E24 tidligere har skrevet foreligger det en garanti fra Norske Skog as til långiverne i et av de usikrede obligasjonslånene.

Denne garantien innebærer at dersom Norske Skog as i auksjonen blir solgt for mer enn gjelden til de pantsikrede kreditorene og omkostningene ved prosessen, så vil eierne av det obligasjonslånet få innfridd deler av sitt tilgodehavende.

Les også

Sveaas: «Oppbud/konkurs er en opsjon styret heler tiden har»

Det innebærer at Norske Skog as må selges for langt mer enn 450 millioner euro for at det skal bli penger igjen for selskapene som nå er igjen i Norske Skogindustrier-konsernet og deres långivere etter at de pantsikrede kreditorene har tatt over Norske Skog as.

Det har siden forsommeren vært kjent at Norske Skogindustrier har forhandlet om en gjeldsløsning og at gjelden i de operative selskapene er på opp mot 450 millioner euro.

Etter hva som er kjent har det ikke kommet interessenter på banen som har ville by på de operative selskapene i konsernet.

Presisering: I en tidlig versjon av denne saken da artikkelen var under oppdatering ble den usikrede gjelden i Norske Skogindustrier angitt til 500 milliarder euro. Det riktige er 500 millioner euro som det nå står.

Les også

Norske Skogindustrier lar fristen gå ut

Les også

– Har fått indikasjoner om støtte fra deler av juniorkreditorene

Les også

Norske Skog-fabrikkene kan bli solgt på auksjon

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske Skog

Flere artikler

  1. Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs

  2. Sveaas tror han kunne unngått skogkonkurs

  3. Norske Skogindustrier slår seg konkurs

  4. Norske Skogindustrier slås konkurs: – Den eneste løsningen

  5. Norske Skog-styret legger frem nytt refinansieringsforslag