Oljefondet kritisk til «Aramco-regler»

Storbritannia vurderer en ny type børsnotering med svakere krav om åpenhet, trolig for å lokke til seg Saudi Aramco. Oljefondet frykter for aksjeminoritetens rettigheter.

ADVARER STORBRITANNIA: Oljefondet advarer mot et britisk forslag om å lette på kravene for statseide utenlandske selskaper som børsnoteres i London. Svakere krav kan true minoritetsaksjonærers interesser, mener fondet. Forslaget skal trolig legge til rette for at Saudi Aramco skal børsnotere seg i London. Dette er Saudi Aramco-oljefeltet Manifa.
Publisert: Publisert:

Det britiske finanstilsynet (FCA) har foreslått en ny kategori for «premium listing», en børsnotering på London-børsen som tilsvarer en notering på hovedlisten i Oslo.

Forslaget legger opp til å stille svakere krav til selskaper som kontrolleres av en nasjonalstat enn det som er normalt.

Formålet med forslaget å legge til rette for en børsnotering i London av den saudiske oljegiganten Saudi Aramco, ifølge den britiske organisasjonen ShareAction, som jobber for å fremme ansvarlig investering.

– Selv om forslaget fra FCA ikke nevner Saudi Aramco ved navn, begynte dette da olje- og gassgiganten hadde planer om å notere fem prosent av aksjene sine på London-børsen, sier analysesjef Toby Belsom i ShareAction til E24.

– Forslaget refererer til en ny kategori for «premium-notering» for statseide selskaper. Implisitt handler det om den kontroversielle børsnoteringen av Saudi Aramco, sier han.

Også aviser som britiske The Telegraph og amerikanske Wall Street Journal skriver at forslaget til nye regler er knyttet til Aramco-noteringen.

Les også

Oljefondet vil ikke ha Snap på nøkkelindekser: – Ekstremt sjelden, om ikke unik, situasjon

– Kan ses som tilbakesteg

Det norske Oljefondet har levert en høringsuttalselse til FCA hvor fondet er kritisk til de nye reglene. Fondet omtaler ikke Saudi Aramco, men uttaler seg om reglene på prinsipielt grunnlag.

Storbritannia har et avansert rammeverk for selskapsstyring som ofte ses på som det beste i verden, sier Oljefondet, som advarer britene mot å undergrave investortilliten som bidrar til å lokke kapital til britiske markeder.

«Skissen til forslag som foreligger kan ses som et tilbakesteg når det gjelder vern av investorer», skriver Oljefondet i en høringsuttalelse.

Les også

Usikkerhet rundt gigantnoteringen av Saudi Aramco – kan selge til kinesiske investorer

Slipper disse kravene

Ifølge avisene vil forslaget gjøre at selskaper som kontrolleres av en nasjonalstat kan slippe å offentliggjøre transaksjoner med nasjonalstaten, og gjøre at uavhengige styremedlemmer ikke må godkjennes av minoritetsaksjonærene.

Oljefondet frykter at det kan svekke rettighetene til minoritetsaksjonærer. Ved utløpet av juni eide fondet 44 milliarder pund (462 milliarder kroner) i aksjer notert ved London-børsen.

«Vi noterer oss at forslaget vil skape en ny kategori hvor selskaper kan nyte fordelene ved premium-børsnotering, inkludert investortillit, uten å måtte møte noen sentrale krav til beskyttelse av investorer», skriver Oljefondet.

Oljefondet ønsker børsnoteringer

Oljefondet er tilhenger av tiltak som kan få selskaper til å gå på børs i stedet for å hente kapital gjennom private transaksjoner, og sier at det forstår britiske myndigheters behov for å øke tilgangen og attraktiviteten til britiske markeder.

Heller ikke ShareAction er kritisk til å gjøre britiske markeder mer attraktive for statskontrollerte utenlandske selskaper. Men i likhet med Oljefondet er organisasjonen bekymret for vernet av minoritetsaksjonærer.

– Hvis FCA ønsker å introdusere en ny premium-kategori for statseide selskaper, så mener vi det også burde finnes en klar og rask mekanisme for å stryke selskapet fra notering hvis de har brutt med kriteriene, sier Belsom.

Les også

Har mistet interessen for infrastruktur: – Ikke veldig viktig for Oljefondet

Oljefondet er ofte minoritet

Oljefondet kan ikke eie mer enn 10 prosent i et enkelt selskap, og er derfor blant minoritetsaksjonærene i svært mange selskaper. Oljefondet har aksjer i 8.985 selskaper, og eide mer enn to prosent i 1.158 av dem ved utgangen av 2016.

Oljefondet mener at FCAs forslag vil svekke reglene om nærstående aktører og kontrollerende aksjonærer for selskaper som kontrolleres av nasjonalstater.

«Disse reglene ble innført for å gi nødvendige kontrollmuligheter for å beskytte minoritetsaksjonærenes interesser fra mulig misbruk,» skriver Oljefondet.

Fondet frykter de nye reglene gir mulighet for kontrollerende aksjonærer til å ta avgjørelser i strid med de langsiktige interessene til selskapet og andre investorer.

Fondet advarer også FCA mot å svekke minoritetsaksjonærenes rettighet til å velge uavhengige styremedlemmer.

«Vi frykter at det å svekke disse reglene vil svekke stemmen til minoritetsaksjonærer og undergrave styrets uavhengighet», skriver fondet.

Les også

Kroneløft vil ramme Oljefondet

Kritisk til Snap

Oljefondet har flere ganger uttalt seg om aksjonærers rettigheter, som i tilfellet Snap Inc., som børsnoterte seg uten å gi stemmerett til de nye aksjonærene.

Oljefondet mener derfor at Snap ikke bør være med i viktige aksjeindekser som Dow Jones. Hvis Snap listes på de store indeksene, må investorer som følger indeksene passivt bli nødt til å kjøpe aksjer i selskapet.

Les mer: Oljefondet kritisk til Snap – igjen

Publisert: