Ukens Investtech: Aksjene hvor innsiderne laster opp

Innsiderne på Oslo Børs er svært aktive for tiden. Og de er positive. Når børstoppene går inn med egne sparepenger i selskapene sine, signaliserer de sterk tro på kursoppgang. Her er tre aksjer hvor sjefene laster opp.

Siste måned har direktører, styremedlemmer og andre nøkkelpersoner i de børsnoterte selskapene rapportert 117 handler, hvorav 100 kjøp. Det gir en kjøpsandel på høye 85 prosent.